Sierpc, dnia 17 marca 2016 rokuBRZ.0012.3.3.2016Uprzejmie zapraszam na XIII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, która odbędzie się w dniu 23 marca 2016r. tj. środa o godzinie 13:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu za rok 2015 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej 

 3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2016 roku 

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok

 6. Zaopiniowanie projektu Oświadczenia w sprawie sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego województwa mazowieckiego

 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi, których cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2015”.

 8. Przyjęcie Protokołu Nr XII.2016 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych w dniu 23 lutego 2016 roku.

 9. Sprawy różne.

 10. Zamknięcie posiedzenia.
                                                          PRZEWODNICZĄCY

                                                    Komisji Spraw Społecznych

                                                                          / - /

                                                              Wojciech Rychter

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-03-17 11:27:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-17 11:27:44
 • Liczba odsłon: 2681
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927281]

przewiń do góry