S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH

W ROKU 2016

======================================================

Skład Komisji Spraw Społecznych został uchwalony Uchwałą Nr 6.II.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego zmieniony Uchwałą Nr 27.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku.

Na mocy Uchwały Nr 6.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku - Komisja Spraw Społecznych pracowała w składzie:

 1. Pan Wojciech Rychter – Przewodniczący,

 2. Pan Mariusz Turalski – członek,

 3. Pani Krystyna Siwiec – członk,

 4. Pani Krystyna Kozicka – członek,

 5. Pan Marek Gąsiorowski – członek,

 6. Pan Jarosław Ocicki – członek,

 7. Pani Maria Lejman – członek.

Na mocy Uchwały Nr 27.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku skład Komisji Spraw Społecznych został uzupełniony o osoby:

 1. Pana Marcina Błaszczyka,

 2. Pana Wiesława Tomkalskiego.


Komisja Spraw Społecznych podejmowała rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków w sprawach dotyczących realizacji zadań Powiatu, wynikających z art.4 ustawy o samorządzie powiatowym, które głównej mierze obejmowały sprawy:

 1. zdrowia, opieki społecznej i polityki prorodzinnej,

 2. oświaty, kultury, sportu i turystyki,

 3. problemów bezrobocia i zagrożeń społecznych.

W 2016 roku Komisja Spraw Społecznych ogółem odbyła 10 protokołowanych posiedzeń, na których zrealizowano wszystkie tematy objęte Planem pracy Komisji na rok 2016.

W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się także sprawami wynikającymi z realizacji zadań Powiatu, skierowanymi do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu. W zależności od poruszanej problematyki, w posiedzeniach brały udział osoby odpowiedzialne za przedłożony materiał.

Ogółem w roku 2016 Komisja wydała zaopiniowała pozytywnie 64 projekty uchwał i przyjęła 9 informacji.

Ponadto dnia 12 października 2016 roku z inicjatywy Komisji Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta w Sierpcu odbyło się spotkanie z Komisją Spraw Społecznych Rady Powiatu w Sierpcu dotyczące omówienia aktualnej sytuacji SPZZOZ w Sierpcu. Członkowie Komisji i p.o. Dyrektora SPZZOZ w Sierpcu Pan Tomasz Pokładowski przekazali wyczerpujące informacje dotyczące sytuacji sierpeckiego szpitala. Posiedzenie było emitowane przez TV Sierpc, aby wszelkie informacje dotyczące SPZZOZ w Sierpcu znali również mieszkańcy miasta. Należy podkreślić, iż Komisja Spraw Społecznych na bieżąco monitoruje sytuację szpitala.


Szczegóły z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych znajdują się w protokołach, które są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.


Podsumowując działalność Komisji za ubiegły rok należy stwierdzić, że przyjęte w planie pracy zamierzenia zostały zrealizowane.


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-08 09:04:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-08 09:04:45
 • Liczba odsłon: 1859
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9570582]

przewiń do góry