Sierpc, dnia 22 stycznia 2018 r.


BRZ.0012.3.1.2018Uprzejmie zapraszam na XXXIII posiedzenie Komisji Spraw Społecznych, która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2018r. tj. wtorek o godzinie 8:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Powiatowego programu pieczy zastępczej na lata 2018-2020 – Tekst nr 2.

 3. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności i efektów Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz zestawienie potrzeb oraz oczekiwania w zakresie systemu pieczy zastępczej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu – Tekst nr 3.

 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania – Tekst nr 4.

 5. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki w roku 2017 – Tekst nr 5.

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz zwołania jej pierwszego posiedzenia – Tekst nr 6.

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Kościół parafialny w Łukomiu pw. św Katarzyny, drewniany z 1761 r. rozbudowany około 1881r. oraz dzwonnica drewniana 1872r. - Tekst nr 7.

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek z 1720r. i dzwonnica z końca XVIII wieku – Tekst nr 8.

 9. Przyjęcie planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2018 rok.

 10. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji Spraw Społecznych:

  a) Nr XXXI.2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku,

  b) Nr XXXII.2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku.

 11. Sprawy różne.

 12. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                            PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
                                                                                                      /-/
                                                                                          Wojciech Rychter
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-01-22 15:40:45
 • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-22 15:40:45
 • Liczba odsłon: 1961
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646935]

przewiń do góry