Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.01.2008 r.

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Zmienione Zarządzeniem Nr 62/09 z dnia  30.09.2009 r .

Zmienione Zarządzeniem Nr 13/10 z dnia  10.03.2010 r .

Uchylone Zarządzeniem Nr 15/11 z dn. 11.03.2011 r.

2.

Zarządzenie Nr 2/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.01.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu - Wydział Komunikacji

3.

Zarządzenie Nr 3/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.01.2008 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. uzgodnień dokumentacji projektowej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

4.

Zarządzenie Nr 4/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.01.2008 r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

5.

Zarządzenie Nr 5/08

Starosty Sierpeckiego

 z dnia 30.01.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Adaptacja poddasza budynku b. internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b na cele użytkowe

6.

Zarządzenie Nr 6/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.02.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 5150000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

7.

Zarządzenie Nr 7/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.02.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości 206000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Mochowo

8.

Zarządzenie Nr 8/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.02.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 5150000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

9.

Zarządzenie Nr 9/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.02.2008 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji

10.

Zarządzenie Nr 10/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.02.2008 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. rozwoju, inwestycji i funduszy europejskich w Wydziale Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

11.

Zarządzenie Nr 11/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.02.2008 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "112 w trudnej sprawie - nie używaj przy zabawie"

12.

Zarządzenie Nr 12/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.03.2008 r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

13.

Zarządzenie Nr 13/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.03.2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo

14.

Zarządzenie Nr 14/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.03.2008 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru prac zagospodarowania poscaleniowego działek nr 14 i nr 98/2 we wsi Grabal gm. Szczutowo

15.

Zarządzenie Nr 15/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.03.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej5150000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

16.

Zarządzenie Nr 16/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.04.2008 r.

zmieniające Zarządzenie ws. zasad korzystania z samochodów służbowych oraz prowadzenia ewidencji i rozliczania kart drogowych

uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.18.2012 z dnia 21.03.2012r.

17.

Zarządzenie Nr 17/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.04.2008 r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr 16/09 z dn. 03.02.2009 r.

18.

Zarządzenie Nr 18/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.04.2008 r.

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu na 2008 r.

19.

Zarządzenie Nr 19/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.04.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 5150000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

20.

Zarządzenie Nr 20/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.04.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 14000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usługi geodezyjnej

21.

Zarządzenie Nr 21/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.04.2008 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa

22.

Zarządzenie Nr 22/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.05.2008 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

23.

Zarządzenie Nr 23/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.05.2008 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. obsługi Zarządu Powiatu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu

24.

Zarządzenie Nr 24/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.05.2008 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych związanych z założeniem ewidencji budynków i lokali dla gminy Mochowo

25.

Zarządzenie Nr 25/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.05.2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy usługi na ochronę ubezpieczeniową o łącznej wartości poniżej 206000 euro w trybie przetargu nieograniczonego

26.

Zarządzenie Nr 26/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.05.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót pn. "Wykonanie drenażu odwadniającego budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu, przy ul. Kopernika 9"

27.

Zarządzenie Nr 27/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.05.2008 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

Uchylone Zarządzeniem Nr 11/09 z dn. 12.01.2009 r.

28.

Zarządzenie Nr 28/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.05.2008 r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego 

Uchylone Zarządzeniem Nr 10/09 z dn. 12.01.2009 r.

29.

Zarządzenie Nr 29/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.06.2008 r.

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Zmienione Zarządzeniem Nr 60/08 z dnia  27.11.2008 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 41/09 z dnia  26.05.2009 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 49/10 z dnia  27.09.2010 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 7/11 z dn. 11.02.2011 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.52.2011 z dnia 7.12.2011r.

30.

Zarządzenie Nr 30/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.06.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo - budowlanych pn. Adaptacja poddasza Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu na cele użytkowe - etap II

31.

Zarządzenie Nr 31/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.07.2008 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. oświaty w Wydziale Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

32.

Zarządzenie Nr 32/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.07.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego o łącznej wartości poniżej 206.000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie mapy zasadniczej obrębu Gorzeń w Gminie Szczutowo

33.

Zarządzenie Nr 33/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.07.2008 r.

w sprawie limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  46/08  z  dn. 22.09.2008 r.

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  33/09  z  dn. 28.04.2009 r.

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  54/09  z  dn. 22.07.2009 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 22/10 z dn. 21.05.2010 r.

34.

Zarządzenie Nr 34/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.07.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Termomodernizacja budynku byłego internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b

35.

Zarządzenie Nr 35/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.07.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 206.000 euro

36.

Zarządzenie Nr 36/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.08.2008 r.

w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budżetu powiatu sierpeckiego oraz Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zmienione Zarządzeniem Nr 27/10 z dnia  18.06.2010 r .

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  45/10  z  dn. 14.09.2009 r.

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  66/10  z  dnia 6.12.2010 r.

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  75/10  z  dnia 31.12.2010 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr OA.120.16.2011 z dnia  11.03.2011 r .

Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.25.2011 z dnia 8.07.2011 r.

  Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.30.2011 z dnia  5.08.2011 r.
  Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.23.2012 z dnia 30.03.2012r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.43.2012r. z dnia 18.07.2012r.

37.

Zarządzenie Nr 37/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.08.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo - budowlanych pn. Adaptacja poddasza Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Sierpcu na cele użytkowe - etap II. Roboty dodatkowe


38.

Zarządzenie Nr 38/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.08.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo - budowlanych pn. wykonanie modernizacji dachu i docieplenie budynków Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 10 wraz z montażem instalacji odgromowej

39.

Zarządzenie Nr 39/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.09.2008 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

40.

Zarządzenie Nr 40/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.09.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do przekazania mienia ruchomego Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Sierpcu

41.

Zarządzenie Nr 41/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.09.2008 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

Uchylone Zarządzeniem Nr 14/11 z dn. 3.03.2011 r.

42.

Zarządzenie Nr 42/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.09.2008 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

Uchylone Zarządzeniem Nr 13/09 z dn. 12.01.2009 r.

43.

Zarządzenie Nr 43/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.09.2008 r.

w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr 67/08 z dn. 19.12.2008 r.

44.

Zarządzenie Nr 44/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.09.2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez Sekretarza Powiatu

Uchylone Zarządzeniem Nr 22/10 z dn. 21.05.2010 r.

45.

Zarządzenie Nr 45/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.09.2008 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpc

Uchylone Zarządzeniem Nr 39/09 z dn. 25.05.2009 r.

46.

Zarządzenie Nr 46/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.09.2008 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  33/09  z  dn. 28.04.2009 r.
Zmienione  Zarządzeniem  Nr  54/09  z  dn. 22.07.2009 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 22/10 z dn. 21.05.2010 r.

47.

Zarządzenie Nr 47/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.09.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

48.

Zarządzenie Nr 48/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.09.2008 r.

w prawie powołania Komisji przetargowej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poniżej 14000 euro

49.

Zarządzenie Nr 49/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.10.2008 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia Powiatowego konkursu wiedzy ekologicznej

50.

Zarządzenie Nr 50/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 9.10.2008 r.

w sprawie powołania Komisji przyznającej Nagrodę Starosty dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

51.

Zarządzenie Nr 51/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.10.2008 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa

52.

Zarządzenie Nr 52/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.10.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do niszczenia druków ścisłego zarachowania w Wydziale Komunikacji

53.

Zarządzenie Nr 53/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.10.2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez Skarbnika Powiatu

Uchylone Zarządzeniem Nr 73/10 z dn. 29.12.2010 r.

54.

Zarządzenie Nr 54/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.10.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo-budowlanych pn. Przebudowa elewacji połączona z wymianą stolarki okiennej i termomodernizacja budynku hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu

55.

Zarządzenie Nr 55/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.10.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo-budowlanych pn. Wykonanie wymiany pokrycia dachowego na budynkach szpitala powiatowego w Sierpcu, ul. Słowackiego 32

56.

Zarządzenie Nr 56/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.10.2008 r.

w sprawie powołania Komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

57.

Zarządzenie Nr 57/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.11.2008 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 3/99 w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.23.2014r. z dn. 13.05.2014r.

58.

Zarządzenie Nr 58/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.11.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo-budowlanych pn. termomodernizacja budynków b. Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu, ul. Armii Krajowej 8a i 8b

59.

Zarządzenie Nr 59/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.11.2008 r.

w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  64/10 z  dnia 2.12.2010 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr OA.120.22.2011 z dn. 23.02.2011 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.33.2011 z dnia 12.08.2011 r.

60.

Zarządzenie Nr 60/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.11.2008 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie sierpeckim

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  41/09  z  dnia 26.05.2009 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr OA.120.22.2011 z dnia 23.03.2011 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.52.2011 z dnia 7.12.2011r.

61.

Zarządzenie Nr 61/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.12.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo-budowlanych pn. Adaptacja pokoju na  łazienkę w budynku b. Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpcu

62.

Zarządzenie Nr 62/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.12.2008 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej III kwartałów 2008 r. w powiatowych służbach i jednostkach organizacyjnych

63.

Zarządzenie Nr 63/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.12.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru sporządzonego "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu sierpeckiego oraz aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla powiatu sierpeckiego w tym aktualizacji powiatowego Planu Gospodarki Odpadami wraz z analizą oddziaływania na środowisko"

64.

Zarządzenie Nr 64/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.12.2008 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa

65.

Zarządzenie Nr 65/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.12.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli

66.

Zarządzenie Nr 66/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.12.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników mienia Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.35.2011 z dnia 19.08.2011 r.

67.

Zarządzenie Nr 67/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.12.2008 r.

w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr 32/09 z dn. 27.04.2009 r.

68.

Zarządzenie Nr 68/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.12.2008 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo - renowacyjnych w pomieszczaniach Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu

69.

Zarządzenie Nr 69/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.12.2008 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku obrotowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

70.

Zarządzenie Nr 70/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.12.2008 r.

w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Zmienione Zarządzeniem Nr 35/09 z  dn. 11.05.2009r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 70/09 z dn. 5.11.2009 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 11/10 z dn. 8.02.2010 r.

Zmienione Zarządzeniem Nr 23/10 z dn.  28.05.2010r Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.12.2012 z dnia 28.02.2012r.

71.

Zarządzenie Nr 71/08

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.12.2008 r.

w sprawie zasad korzystania ze sprzętu komputerowego oraz oprogramowania stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.50.2012 z dnia 20.08.2012r.


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łukasiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-02-12 11:47:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 14:51:32
  • Liczba odsłon: 11447
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10115838]

przewiń do góry