Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1

Zarządzenie Nr ON.120.1.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 18 stycznia 2016r
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Geologa Powiatowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

2

Zarządzenie Nr ON.120.2.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 stycznia 2016r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.Dostawa paliw płynnych w 2016 roku do pojazdów  samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

3

Zarządzenie Nr ON.120.3.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 stycznia 2016r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2016 roku dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

4

Zarządzenie Nr ON.120.4.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 stycznia 2016r
w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
   5 Zarządzenie Nr ON.120.5.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 25 stycznia 2016r
zmieniające zarządzenie w sprawie  wprowadzenia Regulaminu wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.17.2017 z dnia 23.03.2017r.
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.19.2017 z dnia 29 marca 2017r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.47.2017 z dn. 14.12.2017 r.
    6 Zarządzenie Nr ON.120.6.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 25 stycznia 2016r

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.21.2018 z 4.04.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.29.2018 z 15.05.2018 r.

zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.64.2020 z 9.01.2020 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.1.2023 z 3.01.2023 r.

7 Zarządzenie Nr ON.120.7.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 stycznia 2016 r
w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu na 2016 rok
8 Zarządzenie Nr ON.120.8.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 stycznia 2016r
w sprawie ustalenia Planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2016 zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.23.2016 z 23.05.2016r.
9 Zarządzenie Nr ON.120.9.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 stycznia 2016r
w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2016
10 Zarządzenie Nr ON.120.10.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  2 lutego 2016r
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia III Edycji Konkursu Fotograficznego "Powiat Sierpecki w Czterech Porach Roku" pod patronatem Starosty Sierpeckiego
11 Zarządzenie Nr ON.120.11.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  4 lutego 2016r
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
12 Zarządzenie Nr ON.120.12.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  19 lutego 2016r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych i kasacja tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2016 r. do kwietnia 2018r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego
13 Zarządzenie Nr ON.120.13.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  29 lutego 2016r
w sprawie ustalenia Planu sprawdzeń zgodności przetwarzania danych  o0sobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok  2016
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.47.2016 z 12.10.2016 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.52.2016 z 7.12.2016 r.
14 Zarządzenie Nr ON.120.14.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  2  marca 2016r
w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.14.2017 z dnia 23 lutego 2017r
15 Zarządzenie Nr ON.120.15.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  4 marca 2016r
zmieniające zarządzenie w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.22.2016 z 4.05.2016
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.54.2016 z dnia 28 grudnia2016r.
16 Zarządzenie Nr ON.120.16.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  7 marca 2016r
w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należność główną oraz odsetek
 
17 Zarządzenie Nr ON.120.17.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  7 marca 2016r
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji składników mienia Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.17.2018 z dnia 21.03.2018 r.
18 Zarządzenie Nr ON.120.18.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  24  marca 2016r
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu marcu 2016r.
19 Zarządzenie Nr ON.120.19.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  29  marca 2016r
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2016 rok
20 Zarządzenie Nr ON.120.20.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  13  kwietnia 2016r
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo"
21 Zarządzenie Nr ON.120.21.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2016r
w  sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres 2,5 lat nieruchomości niezbudowanej , będącej we władaniu Skarbu Państwa
22 Zarządzenie Nr ON.120.22.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  4 maja  2016r
zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.54.2016 z dnia 28 grudnia 2016r.
23 Zarządzenie Nr ON.120.23.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  23  maja  2016r
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2016
24 Zarządzenie Nr ON.120.24.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  2 czerwca  2016r
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.28.2016 z 10.06.2016
25 Zarządzenie Nr ON.120.25.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  8 czerwca  2016r
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu Literacko-Plastycznego "Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem - pisarzem, publicystą i podróżnikiem w kategorii I uczniowie szkół podstawowych - klasy 1-3 i w kategorii II uczniowie szkół podstawowych klasy 4-6
26 Zarządzenie Nr ON.120.26.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  8 czerwca  2016r
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia Konkursu Literacko-Plastycznego "Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem - pisarzem, publicystą i podróżnikiem w kategorii III uczniowie gimnazjów i w kategorii IV uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
27 Zarządzenie Nr ON.120.27.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  9 czerwca  2016r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego w latach 2016-2019
28 Zarządzenie Nr ON.120.28.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  10 czerwca  2016r
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Organizacji i Nadzoru w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
29 Zarządzenie Nr ON.120.29.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 21 czerwca 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Administratora Informacji i jego Zastępcy oraz zatwierdzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.25.2017 z dnia 30.05.2017 r.
Uchylone Zarządzeniem ON.120.32.2018 z dnia 24.05.2018 r.
30 Zarządzenie Nr ON.120.30.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 24 czerwca 2016
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrówki w gminie Sierpc
31 Zarządzenie Nr ON.120.31.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2016r.
w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.34.2016 z dnia 19.07.2016 r.
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.40.2017 z dnia 2.11.2017 r.
32 Zarządzenie Nr ON.120.32.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 czerwca 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad /polityki/ rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.14.2018 z dnia 21.02.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.59.2018 z dnia 23.11.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.28.2019 z dnia 26.04.2019 r.
33 Zarządzenie Nr ON.120.33.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 15 lipca 2016r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. płac na samodzielnym stanowisku ds.kadr i płac w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
34 Zarządzenie Nr ON.120.34.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 lipca 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.40.2017 z dnia 2.11.2017 r.
35 Zarządzenie Nr ON.120.35.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 lipca 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitych zasad przegotowywania i obiegu dokumentów będących umowami zawieranych przez Zarząd Powiatu w Sierpcu, Starostę Sierpeckiego oraz Starostwo Powiatowe w Sierpcu
36 Zarządzenie Nr ON.120.36.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 lipca 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.22.2018 z dnia 6.04.2018 r.
37 Zarządzenie Nr ON.120.37.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 lipca 2016r.
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sierpeckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku
38 Zarządzenie Nr ON.120.38.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 1 sierpnia 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru na terenie Powiatu Sierpeckiego na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa
39 Zarządzenie Nr ON.120.39.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2016r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2014 -2016
Uchylone Zarządzeniem ON.120.25.2022 z dnia 12.08.2022 r.
40 Zarządzenie Nr ON.120.40.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 12 sierpnia 2016r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa
41 Zarządzenie Nr ON.120.41.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 sierpnia 2016r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze darowizny na rzecz Gminy Zawidz, zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
42 Zarządzenie Nr ON.120.42.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 24 sierpnia 2016r.
w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej
43 Zarządzenie Nr ON.120.43.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  1 września 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy pn. "Ekologia w rolnictwie"
44 Zarządzenie Nr ON.120.44.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 07 września 2016 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu  
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.8.2017 z 27.1.2017 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.11.2018 z 8.02.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.23.2018 z 6.04.2018 r.
45 Zarządzenie Nr ON.120.45.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 03 października 2016r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia, w drodze darowizny na rzecz Gminy Gozdowo, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
46 Zarządzenie Nr ON.120.46.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  11 października 2016r.
powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu ze służby przygotowawczej na stanowisku referenta ds. obsługi kancelaryjnej i sekretariatu w Wydziale Organizacji i Nadzoru oraz referenta ds.płac na samodzielnym stanowisku ds. kadr i płac w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
47 Zarządzenie Nr ON.120.47.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  12 października 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu sprawozdań zgodności przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2016
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.52.2016 z 7.12.2016r
48 Zarządzenie Nr ON.120.48.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  7 listopada 2016r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia V Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn., "Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"
49 Zarządzenie Nr ON.120.49.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  10 listopada 2016r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.98.2016 z dnia 29.06.2016r.
50 Zarządzenie Nr ON.120.50.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  10 listopada 2016r.
w sprawie likwidacji druków ścisłego zarachowania Starostwa Powiatowego w Sierpcu
51 Zarządzenie Nr ON.120.51.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  1 grudnia 2016r.
w  sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawczy zadania pn. "E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz jednostek organizacyjnych powiatu"
52 Zarządzenie Nr ON.120.52.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 7 grudnia 2016r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Planu sprawozdań zgodności przetwarzania danych osobowych w Starostwie powiatowym w Sierpcu na rok 2016
53 Zarządzenie Nr ON.120.53.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 20 grudnia 2016r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2016r.
54 Zarządzenie Nr ON.120.54.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim na 2017 rok
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.36.2017 z 10.10.2017 r.
55 Zarządzenie Nr ON.120.55.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2016r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2016r.
56 Zarządzenie Nr ON.120.56.2016
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-27 10:57:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-06-28 11:45:42
  • Liczba odsłon: 9904
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925171]

przewiń do góry