Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA


TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr ON.120.1.2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.01.2032 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
2.

Zarządzenie Nr ON.120.2.2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.01.2013 r.

w sprawie przeprowadzenia rokowań dotyczących zbycia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
3.

Zarządzenie Nr ON.120.3.2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.01.2013 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2011-2013
Zmienione Zarządzeniem ON.120.64.2013 z dn. 20.12.2013r.
4.

Zarządzenie Nr

ON.120. 4 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1 7 .01.2013 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2013 rok
Zmienione Zarządzeniem ON.120.49.2013 z dn. 20.09.2013r.
5.

Zarządzenie Nr

ON.120. 5 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24 .01.2013 r.

w sprawie wykonania orzeczenia sądu o przepadku pojazdu osuniętego z drogi
6.

Zarządzenie Nr

ON.120. 6 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31. 01.20 13 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
7.

Zarządzenie Nr

ON.120. 7 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 04.02. 20 13 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego "Powiat Sierpecki w Czterech Porach Roku" pod patronatem Starosty Sierpeckiego
8.

Zarządzenie Nr

ON.120. 8 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1 4.02. 20 13 r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w roku 2013
9.

Zarządzenie Nr

ON.120. 9 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1 4.02. 20 13 r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa w roku 2013 paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego
10.

Zarządzenie Nr

ON.120. 10 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.02. 20 13 r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w roku 2013
11.

Zarządzenie Nr

ON.120. 11 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1 4.02. 20 13 r
w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.18.2013  z dn. 11.03.2013r.
12.

Zarządzenie Nr

ON.120. 12 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1 4.02. 20 13 r
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.34.2014  z dn. 04.07.2014r
13.

Zarządzenie Nr

ON.120. 1 3 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1 4.02. 20 13 r
w sprawie powołania komisji do odbioru prac wykonywanych dla powiatu sierpeckiego w ramach realizacji projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
14.

Zarządzenie Nr

ON.120. 1 4 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1 9. 02. 20 13 r
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie sierpeckim
15.

Zarządzenie Nr

ON.120. 1 5 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1 9 . 02. 20 13 r
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Twoja wiedza i czujka czadu w domu, tlenek węgla nic złego nie zrobi nikomu!"
16.

Zarządzenie Nr

ON.120. 1 6 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1 9 .02. 20 13 r
w sprawie wyboru formy zbycia i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
17.

Zarządzenie Nr

ON.120. 1 7 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 07.03 20 13 r
w sprawie ustalenia Planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2013
Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.48.2013
z dn.12.09.2013r.

18.

Zarządzenie Nr

ON.120. 1 8 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11 .03 . 20 13 r
w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.44.2015  z dn. 27.08.2015r.
19.

Zarządzenie Nr

ON.120. 19 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13. .03 . 20 13 r
w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostkom - Powiatowemu Domowi Dzieci w Szczutowie oraz Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie
20.

Zarządzenie Nr

ON.120. 20 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia  13 .03 . 20 13 r
w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostce - Powiatowemu Domu Dzieci w Szczutowie
21.

Zarządzenie Nr

ON.120. 2 1 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia  13 .03 . 20 13 r
w sprawie powołania komisji do przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostce - Domowi Pomocy Społecznej w Szczutowie
22.

Zarządzenie Nr

ON.120. 2 2 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia  21 .03 . 20 13 r
w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów  Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.17.2014  z dn. 01.04.2014r
23.

Zarządzenie Nr

ON.120. 2 3 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia  10.04 . 20 13 r
w sprawie powołania Komisji przetargowej na zakup tablic rejestracyjnych i kasację tablic wycofanych z eksploatacji dla potrzeb Starostwa Powiatowego
24.

Zarządzenie Nr

ON.120. 24 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.04. 20 13 r
w sprawie wyboru formy zbycia i ogłoszenia wyboru nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży
25.

Zarządzenie Nr

ON.120.25 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia  10.04. 20 13 r
w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostce - Zarządowi Dróg Powiatowych w Sierpcu
26.

Zarządzenie Nr

ON.120. 26 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.04. 20 13 r
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.1.2015  z dn.12.01.2015r.
27.

Zarządzenie Nr

ON.120. 27 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.04. 20 13 r
w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.27.2014  z dn.1.12.2014r
28.

Zarządzenie Nr

ON.120. 28 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.05. 20 13 r
w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
29.

Zarządzenie Nr

ON.120. 29 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.05. 20 13 r
w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości w trwały zarząd jednostce - Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Sierpcu
30.

Zarządzenie Nr

ON.120. 30  .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.05. 20 13 r
w sprawie wyboru formy przetargu i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
31.

Zarządzenie Nr

ON.120. 31 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.05. 20 13 r
w sprawie wyboru formy przetargu i ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
32.

Zarządzenie Nr

ON.120. 32 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 06.06. 20 13 r
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w m. Sierpc
33.

Zarządzenie Nr

ON.120. 33 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 06.06. 20 13
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki
34.

Zarządzenie Nr

ON.120. 34 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.06. 20 13
w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego
35.

Zarządzenie Nr

ON.120. 35 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.06. 20 13
w sprawie powołania komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego w latach 2013-215
36.

Zarządzenie Nr

ON.120. 36 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.07. 20 13
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność  Skarbu Państwa położonych w obrębie Studzieniec gmina Sierpc
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.46.2014  z dn. 8.10.2014r
37.

Zarządzenie Nr

ON.120. 37 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.07. 20 13
w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn."Opracowanie i wdrożenie Strategii Przewidywania i Zarządzania Zmianą Gospodarczą Subregionu Sierpeckiego"
Zmienione Zarządzeniem Starosty Sierpeckiego Nr ON.120.39.2013 z dnia 17.07.2013r.
38.

Zarządzenie Nr

ON.120. 38 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.07. 20 13
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej
39.

Zarządzenie Nr

ON.120. 39 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.07. 20 13
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do odbioru przedmiotu zamówienia pn." Opracowanie i wdrożenie Strategii i Zarządzania Zmianą Gospodarczą Subregionu Sierpeckiego
40

Zarządzenie Nr

ON.120. 40 .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.07. 20 13
zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem Starosty Sierpeckiego Nr ON.120.57.2014 z dnia 12.12.2014r.
uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.28.2015  z dn. 29.06.2015
41

Zarządzenie Nr

ON.120. 41  .2013

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.07. 20 13
w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds.oceny wniosków o przyznanie bezpłatnego komputera wraz z oprogramowaniem i dostępem do Internetu w ramach projektu pn.
" Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - INTERNET dla mieszkańców Powiatu Sierpeckiego"
42