_LP._

_NUMER_ZARZĄDZENIA, 
 DATA PODPISANIA 
TREŚĆ ZARZĄDZENIA
1.
Zarządzenie
 Nr ON.120.1.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 3.01.2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
2.
Zarządzenie
Nr ON.120.2.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 12.01.2023 r.
w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sierpcu na kadencję w latach grudzień 2022 - grudzień 2026
3.
Zarządzenie
Nr ON.120.3.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 27.01.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania pn. Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BDOT500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego - etap II modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-ERF2007-NH
4.
Zarządzenie
Nr ON.120.4.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 6.02.2023 r.
w sprawie powołania Komisji kontroli i odbioru Prac objętych Umową W/UMWM-UF/UM/CG/391/2023
5.
Zarządzenie
Nr ON.120.5.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 13.02.2023 r.
s wprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego"
6.
Zarządzenie
Nr ON.120.6.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14.02.2023 r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu technicznego pokrycia dachowego na budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
7.
Zarządzenie
Nr ON.120.7.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2023 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2023
8.
Zarządzenie
Nr ON.120.8.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 23.02.2023 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2023 r.
9.
Zarządzenie
Nr ON.120.9.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 23.02.2023 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2023 r.
10.
Zarządzenie
Nr ON.120.10.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 27.02.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Sierpeckim"
11.
Zarządzenie
Nr ON.120.11.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.02.2023 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do Dziennego Domu "Senior+" w Szczutowie za 2023 rok
12.
Zarządzenie
Nr ON.120.12.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 2.03.2023 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.139.2023 z dnia 26.05.2022 r. - prace wynikające z tytułu rękojmi
13.
Zarządzenie
Nr ON.120.13.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 7.03.2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
14.
Zarządzenie
Nr ON.120.14.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20.03.2023 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
15.
Zarządzenie
Nr ON.120.15.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22.03.2023 r.
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
16.
Zarządzenie
Nr ON.120.16.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.03.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego"
17.
 Zarządzenie 
 Nr  ON.120.17.2023
Starosty_Sierpeckiego
z dnia 4.04.2023 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu kwietniu 2023 r.
18.
Zarządzenie
Nr ON.120.18.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.04.2023 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. rozwoju powiatu i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
19.
Zarządzenie
Nr ON.120.19.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 13.04.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Dostawa oleju opałowego w roku 2023, 2024 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
20
Zarządzenie
Nr ON.120.20.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.04.2023 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.48.2023 z dnia 10.03.2023 r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-28 09:36:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-04-21 13:41:27
  • Liczba odsłon: 122
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7956933]

przewiń do góry