_LP._

_NUMER_ZARZĄDZENIA, 
 DATA PODPISANIA 
TREŚĆ ZARZĄDZENIA
1.
Zarządzenie
 Nr ON.120.1.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 3.01.2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
2.
Zarządzenie
Nr ON.120.2.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 12.01.2023 r.

w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sierpcu na kadencję w latach grudzień 2022 - grudzień 2026

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.44.2023 z dnia 29.09.2023 r.

3.
Zarządzenie
Nr ON.120.3.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 27.01.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia Wykonawcy zadania pn. Realizacja projektu technicznego modernizacji wysokościowej szczegółowej osnowy geodezyjnej, wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, aktualizacja Bazy Danych Szczegółowych Osnów Geodezyjnych oraz przeliczenie baz BDOT500, GESUT i BDSOG na obszarze powiatu sierpeckiego - etap II modernizacji szczegółowej osnowy wysokościowej w celu wdrożenia układu wysokościowego PL-ERF2007-NH
4.
Zarządzenie
Nr ON.120.4.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 6.02.2023 r.
w sprawie powołania Komisji kontroli i odbioru Prac objętych Umową W/UMWM-UF/UM/CG/391/2023
5.
Zarządzenie
Nr ON.120.5.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 13.02.2023 r.
s wprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego"
6.
Zarządzenie
Nr ON.120.6.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14.02.2023 r.
w sprawie powołania Komisji ds. oceny stanu technicznego pokrycia dachowego na budynku Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie
7.
Zarządzenie
Nr ON.120.7.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2023 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2023
8.
Zarządzenie
Nr ON.120.8.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 23.02.2023 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2023 r.
9.
Zarządzenie
Nr ON.120.9.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 23.02.2023 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na 2023 r.
10.
Zarządzenie
Nr ON.120.10.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 27.02.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Powiecie Sierpeckim"
11.
Zarządzenie
Nr ON.120.11.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.02.2023 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do Dziennego Domu "Senior+" w Szczutowie za 2023 rok
12.
Zarządzenie
Nr ON.120.12.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 2.03.2023 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.139.2023 z dnia 26.05.2022 r. - prace wynikające z tytułu rękojmi
13.
Zarządzenie
Nr ON.120.13.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 7.03.2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
14.
Zarządzenie
Nr ON.120.14.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20.03.2023 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa Powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
15.
Zarządzenie
Nr ON.120.15.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22.03.2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.25.2023 z dnia 22.03.2023 r.
zmienione Zarządzeniem nr ON.120.29.2023 z dnia 22.06.2023 r.
16.
Zarządzenie
Nr ON.120.16.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.03.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa użytkowników poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie Powiatu Sierpeckiego"
17.
 Zarządzenie 
 Nr  ON.120.17.2023
Starosty_Sierpeckiego
z dnia 4.04.2023 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu kwietniu 2023 r.
18.
Zarządzenie
Nr ON.120.18.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.04.2023 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. rozwoju powiatu i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
19.
Zarządzenie
Nr ON.120.19.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 13.04.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Dostawa oleju opałowego w roku 2023, 2024 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
20
Zarządzenie
Nr ON.120.20.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.04.2023 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.032.48.2023 z dnia 10.03.2023 r.
21
Zarządzenie
Nr ON.120.21.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.04.2023 r.
w prawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Dostawa tablic rejestracyjnych oraz kasację tablic wycofanych z eksploatacji w okresie maja 2023 r. do końca kwietnia 2025r. dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Sierpcu
22
Zarządzenie
Nr ON.120.22.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 26.04.2023 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu maju 2023 r.
23
Zarządzenie
Nr ON.120.23.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15.05.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Cyfrowy Powiat - zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz serwerów"
24
Zarządzenie
Nr ON.120.24.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 25.05.2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
25
Zarządzenie
Nr ON.120.25.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.05.2023 r.
w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
26
Zarządzenie
Nr ON.120.26.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 5.06.2023 r.
w sprawie zmiany planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
27
Zarządzenie
Nr ON.120.27.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 5.06.2023 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu czerwcu 2023 r.
28
Zarządzenie
Nr ON.120.28.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 7.06.2023 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
29
Zarządzenie
Nr ON.120.29.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22.06.2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
30
Zarządzenie
Nr ON.120.30.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.06.2023 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych pieczęci i stempli
31
Zarządzenie
Nr ON.120.31.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.07.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Realizacja strzelnicy pneumatycznej typu zamkniętego w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego w Sierpcu
32
Zarządzenie
Nr ON.120.32.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.08.2023 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w miesiącu sierpniu 2023 r.
33
Zarządzenie
Nr ON.120.33.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.08.2023 r.
w sprawie powołania Administratora Systemu Teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
34
Zarządzenie
Nr ON.120.34.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 23.08.2023 r.
w sprawie udostępnienia monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
35
Zarządzenie
Nr ON.120.35.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.08.2023 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
36
Zarządzenie
Nr ON.120.36.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 30.08.2023 r.
w sprawie organizacji pracy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Sierpcu
37
Zarządzenie
Nr ON.120.37.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 8.09.2023 r.
w sprawie powołania Komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego
38
Zarządzenie
Nr ON.120.38.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.09.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Modernizacja oświetlenia w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego - część 1"
39
Zarządzenie
Nr ON.120.39.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.09.2023 r.
w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji
40
Zarządzenie
Nr ON.120.40.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 26.09.2023 r.
w sprawie powołania Komisji kontroli i odbioru prac objętych umową nr ON.032.168.2023 z dnia 11 lipca 2023 roku
41
Zarządzenie
Nr ON.120.41.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 26.09.2023 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową nr ON.032.43.2023 z dnia 6.03.2023 roku
42
Zarządzenie
Nr ON.120.42.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29.09.2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu wg stanu na 30 września 2023 roku
43
Zarządzenie
Nr ON.120.43.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29.09.2023 r.
w sprawie powołania Komisji w celu zaopiniowania wniosków o nagrodę Starosty Sierpeckiego
44
Zarządzenie
Nr ON.120.44.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29.09.2023 r.
zmieniające Zarządzenie Nr ON.120.2.2023 Starosty Sierpeckiego z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Sierpcu na kadencję w latach grudzień 2022 - grudzień 2026
45
Zarządzenie
Nr ON.120.45.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29.09.2023 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej dp przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
46
Zarządzenie
Nr ON.120.46.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 9.10.2023 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr ON.120.42.2023 Starosty Sierpeckiego z dnia 29 września 2023 r. w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
47
Zarządzenie
Nr ON.120.47.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 18.10.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Zakup pojazdu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sierpcu
48
Zarządzenie
Nr ON.120.48.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 26.10.2023 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu październiku 2023 r.
49
Zarządzenie
Nr ON.120.49.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 26.10.2023 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
50
Zarządzenie
Nr ON.120.50.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 8.11.2023 r.
w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego uroczystych obchodów 25 - lecia Powiatu Sierpeckiego
51
Zarządzenie
Nr ON.120.51.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.11.2023 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia XII Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. "Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"
52
Zarządzenie
Nr ON.120.52.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.11.2023 r.
w sprawie rejestrowania dokumentów i wniosków wpływających za pośrednictwem Geoportalu powiatu sierpeckiego
53
Zarządzenie
Nr ON.120.53.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.11.2023 r.
w sprawie powołania Komisji odbioru prac objętych umową Nr ON.032.188.2023 z dnia 31.07.2023 r.
54
Zarządzenie
Nr ON.120.54.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 13.11.2023 r.
w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. wdrożenia e-doręczeń w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
55
Zarządzenie
Nr ON.120.55.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 17.11.2023 r.
w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowej dokumentacji materiałów zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu
56
Zarządzenie
Nr ON.120.56.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.11.2023 r.
zmieniające zarządzenie dotyczące określenia zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
57
Zarządzenie
Nr ON.120.57.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.11.2023 r.
w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego
58
Zarządzenie
Nr ON.120.58.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.11.2023 r.
w sprawie regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
59
Zarządzenie
Nr ON.120.59.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 4.12.2023 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
60
Zarządzenie
Nr ON.120.60.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 4.12.2023 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
61
Zarządzenie
Nr ON.120.61.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 4.12.2023 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
62
Zarządzenie
Nr ON.120.62.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 4.12.2023 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2023 r.
63
Zarządzenie
Nr ON.120.63.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 6.12.2023 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
64
Zarządzenie
Nr ON.120.64.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.12.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu w latach 2024 - 2025"
65
Zarządzenie
Nr ON.120.65.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.12.2023 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
66
Zarządzenie
Nr ON.120.66.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.12.2023 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Dostawa paliw Płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne w 2024 r.
67
Zarządzenie
Nr ON.120.67.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 20.12.2023 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2023 r.
68
Zarządzenie
Nr ON.120.68.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22.12.2023 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
69
Zarządzenie
Nr ON.120.69.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22.12.2023 r.
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych
70
Zarządzenie
Nr ON.120.70.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 27.12.2023 r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu styczniu 2024 r.
71
Zarządzenie
Nr ON.120.71.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 27.12.2023 r.
w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
72
Zarządzenie
Nr ON.120.72.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29.12.2023 r.
 
73
Zarządzenie
Nr ON.120.73.2023
Starosty Sierpeckiego
z dnia 29.12.2023 r.
 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-03-28 09:36:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-10 09:21:06
  • Liczba odsłon: 522
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9516174]

przewiń do góry