LP.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1

Zarządzenie
Nr ON.120.1.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 03.01.2022 r.

w sprawie planu audytu wewnętrznego powiatu Sierpeckiego na 2022 rok
2 Zarządzenie
Nr ON.120.2.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.01.2022 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli w powiatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2022
3 Zarządzenie
Nr ON.120.3.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15.02.2022 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży użytkownikowi wieczystemu, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa
4 Zarządzenie
Nr ON.120.4.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Szczutowie na 2022 rok
5 Zarządzenie
Nr ON.120.5.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2022 rok
6 Zarządzenie
Nr ON.120.6.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej do Dziennego Domu "Senior+" w Szczutowie za 2022 rok
7 Zarządzenie
Nr ON.120.7.2022 Starosty Sierpeckiego
z dnia 21.02.2022 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Starostwa powiatowego w Sierpcu do dalszego użytkowania
8 Zarządzenie
Nr ON.120.8.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 01.03.2022 r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji wycofanych z obiegi i zużytych pieczątek
9 Zarządzenie
Nr ON.120.9.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 09.03.2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego  w Sierpcu
10 Zarządzenie
Nr ON.120.10.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15.03.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego na lata 2022 -2023 dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego
11 Zarządzenie
Nr ON.120.11.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.03.2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Utworzenie Izby przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.13.2022 z dnia 1.04.2022 r.

12 Zarządzenie
Nr ON.120.12.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1.04.2022 r.
w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie darowizny na rzecz użytkownika wieczystego - Powiatu Sierpeckiego, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
13 Zarządzenie
Nr ON.120.13.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1.04.2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"
14 Zarządzenie
Nr ON.120.14.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 12.04.2022 r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w miesiącu kwietniu 2022 r.
15 Zarządzenie
Nr ON.120.15.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 15.04.2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"

zmienione Zarządzeniem nr ON.120.16.2022 z dnia 19.04.2022 r.

16 Zarządzenie
Nr ON.120.16.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.04.2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania Utworzenie Izby Przyjęć COVID wraz z Centrum Rehabilitacji przy SPZZOZ w Sierpcu w formule "zaprojektuj i wybuduj"
17 Zarządzenie
Nr ON.120.17.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.05.2022 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
18 Zarządzenie
Nr ON.120.18.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.05.2022 r.
w sprawie określenia zasad zaszeregowania, przeszeregowania i awansowania pracowników samorządowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
19 Zarządzenie
Nr ON.120.19.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1.06.2022 r.
w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu obiegu dokumentów przy wykorzystaniu Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją
20 Zarządzenie
Nr ON.120.20.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 1.06.2022 r.
w sprawie powołania zespołu ds. wdrożenia Systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
21 Zarządzenie
Nr ON.120.21.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 24.06.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową nr ON.032.139.2022 z dn. 26.05.2022 r.
22 Zarządzenie
Nr ON.120.22.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28.06.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Likwidacja barier architektonicznych przy budynku LO w Sierpcu polegająca na budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowie schodów wejściowych, wymianie drzwi wejściowych oraz budowie parkingu dla sam. osobowych.
23 Zarządzenie
Nr ON.120.23.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 4.07.2022 r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu Pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
24 Zarządzenie
Nr ON.120.24.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 10.08.2022 r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu
25 Zarządzenie
Nr ON.120.25.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 12.08.2022 r.
w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2022 - 2024
26 Zarządzenie
Nr ON.120.26.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.08.2022 r.
w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
27 Zarządzenie
Nr ON.120.27.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.08.2022 r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową nr ON.032.160.2022 z dnia 15.06.2022 r.
28 Zarządzenie
Nr ON.120.28.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 31.08.2022 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024
29

Zarządzenie
Nr ON.120.29.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14.09.2022 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. "Rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sierpcu"

30 Zarządzenie
Nr ON.120.30.2022
Starosty Sierpeckiego
z dnia 19.09.2022 r.

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części nieruchomości

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Trzeciak Anna
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-26 13:37:54
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-09-19 14:27:19
  • Liczba odsłon: 656
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7574342]

przewiń do góry