Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

 

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr ON.120.1.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 8 stycznia 2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

2.

Zarządzenie Nr ON.120.2.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 9 stycznia 2014r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad planowania, programowania i sprawozdawczości Starostwa Powiatowego w Sierpcu

3.

Zarządzenie Nr ON.120.3.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 20 stycznia 2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej

4.

Zarządzenie Nr ON.120.4.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 24 stycznia 2014r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej w celu rozstrzygnięcia II Edycji Konkursu Fotograficznego "Powiat Sierpecki w Czterech Porach Roku" pod patronatem Starosty Sierpeckiego

5.

Zarządzenie Nr ON.120.5.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 24 stycznia 2014r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn."Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego"
6
Zarządzenie Nr ON.120.6.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 24 stycznia 2014r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn.Dostawa oleju opałowego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego w 2014 roku
7
Zarządzenie Nr ON.120.7.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 24 stycznia 2014r.

w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowej dokumentacji materiałów zasoby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem ON.120.33.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r.

8
Zarządzenie Nr ON.120.8.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie  zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.21.2014 z dnia 16.04.2014 r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.53.2015 z dnia 29.09.2015 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.64.2015 z dnia 30.11.2015 r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.23.2017 z dnia 23 maja 2017r.
9
Zarządzenie Nr ON.120.9.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 14 lutego 2014r.

w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2014 - 2016
Zmienione Zarządzeniem ON.120.28.2014 z dnia 29.05.2014 r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.39.2016 z dnia 12.08.2016 r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.25.2022 z dnia 12.08.2022 r.

10
Zarządzenie Nr ON.120.10.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 14 lutego 2014r.
w sprawie Procedury określającej sposób organizacji i zasady wykonywania kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Sierpcu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego oraz zasady jej koordynacji
11
Zarządzenie Nr ON.120.11.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2014
12
Zarządzenie Nr ON.120.12.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 13 marca 2014r.
w sprawie ustalenia Planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2014
13
Zarządzenie Nr ON.120.13.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  13 marca 20 14r.
w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Starostwa Powiatowego w Sierpcu
14
Zarządzenie Nr ON.120.14.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 14 marca  2014r.
w sprawie określenia wzoru Wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Sierpecki
15
Zarządzenie Nr ON.120.15.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 17 marca  2014r.

w sprawie zatwierdzenia Procedury oceniania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

Zmienione Zarządzeniem ON.120.61.2018 z dnia 5.12.2018 r.

16
Zarządzenie Nr ON.120.16.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 20  marca  2014r.
w sprawie uchylenia Zarządzenia w sprawie ustalenia godzin przyjęć podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Sierpcu
17
Zarządzenie Nr ON.120.17.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 01  kwietnia 2014r.
w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.10.2015 z dnia 23.06.2015r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.17.2017 z dnia 23.03.2017r.
18
Zarządzenie Nr ON.120.18.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 2 kwietnia 2014r.
w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2014 rok
Zmienione Zarządzeniem ON.120.45.2014 z dnia 14.02.2015r.
19
Zarządzenie Nr ON.120.19.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  10 kwietnia  2014r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - lokal mieszkalny nr 3
20

Zarządzenie Nr ON.120.20.2014 STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia   10 kwietnia  2014r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  - lokal mieszkalny nr 1
21
Zarządzenie Nr ON.120.21.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 16 kwietnia  2014r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.53.2015 z dnia 29.09.2015r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.64.2015 z dnia 30.11.2015r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.23.2017 z dnia 23 maja 2017r.
22
Zarządzenie Nr ON.120.22.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 28 kwietnia  2014r.
w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
23
Zarządzenie Nr ON.120.23.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 13 maja 2014r.
w sprawie powołania Zespoły Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Uchylone Zarządzeniem ON.120.40.2014 z dnia 2.09.2014r.
24
Zarządzenie Nr ON.120.24.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 14 maja 2014r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego
w Sierpcu
25
Zarządzenie Nr ON.120.25.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 15 maja 2014r.

w sprawie procedury zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Starostwie powiatowym w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.1.2019 z 8.01.2018 r.
26
Zarządzenie Nr ON.120.26.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 15 maja 2014r.
w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem ON.120.36.2015r z dnia 22.07.2015r
zmienione Zarządzeniem ON.120.67.2015. z dnia 16.12.2015r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.51.2017 z dn. 20.12.2017 r.
27
Zarządzenie Nr ON.120.27.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO

z dnia 15 maja 2014r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.41.2014 z dnia 9.09.2014r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.5.2016 z dnia 25 stycznia 2016r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.17.2017 z dnia 23.03.2017r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.19.2017 z dnia 29 marca 2017r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.47.2017 z dn. 14.12.2017 r.
28
Zarządzenie Nr ON.120.28.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 maja 2014r.
zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w powiecie sierpeckim na lata 2014 - 2016
Zmienione Zarządzeniem ON.120.39.2016 z dnia 12.08.2016 r.
Uchylone Zarządzeniem ON.120.25.2022 z dnia 12.08.2022 r.
29
Zarządzenie Nr ON.120.29.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 06 czerwca 2014r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Zaciągniecie kredytu konsolidacyjnego przez Powiat Sierpecki
30
Zarządzenie Nr ON.120.30.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 10 czerwca  2014r.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. Techniki CAD/CAM/CNC/ gwarancją sukcesu zawodowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL Priorytet IX. Działanie 9.2
Zmienione Zarządzeniem ON.120.32.2014 z dnia 23.06.2014r.
31
Zarządzenie Nr ON.120.31.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 10 czerwca  2014r.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn."Szkoła nowych możliwości "współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL Priorytet IX. Działanie 9.2
Zmienione Zarządzeniem ON.120.33.2014 z dnia 23.06.2014r.
32
Zarządzenie Nr ON.120.32.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 czerwca  2014r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn. Techniki CAD/CAM/CNC/ gwarancją sukcesu zawodowego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL Priorytet IX. Działanie 9.2
33
Zarządzenie Nr ON.120.33.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 czerwca  2014r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu pn."Szkoła nowych możliwości "współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu POKL Priorytet IX.Działanie 9.2
34
Zarządzenie Nr ON.120.34.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  04 lipca 2014r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem ON.120.49.2015 z d nia 23 września 2015r.
35
Zarządzenie Nr ON.120.35.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  9 lipca 2014r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w  Sierpcu w miesiącu lipcu 2014r
36
Zarządzenie Nr ON.120.36.2014
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  9 lipca 2014r.
w  sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
37
Zarządzenie Nr ON.120.37.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  30 lipca 2014r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w  Sierpcu w miesiącu lipcu i sierpniu 2014r
38
Zarządzenie Nr ON.120.38.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  18 sierpnia 2014r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy po."Ekologia w rolnictwie"
39
Zarządzenie Nr ON.120.39.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  2 września 2014r.

w sprawie I przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
40
Zarządzenie Nr ON.120.40.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  2 września 2014r.

w sprawie organizacji narad koordynacyjnych
41
Zarządzenie Nr ON.120.41.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  09 września 2014r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.5.2016 z dnia 25.01.2016r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.17.2017 z dnia 23.03.2017r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.19.2017 z dnia 29 marca 2017r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.47.2017 z dn. 14.12.2017 r.
42
Zarządzenie Nr ON.120.42.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  11 września 2014r.

w sprawie powołania komisji do odbioru dokumentacji projektowej oraz odbioru inwestycji polegającej na połączeniu kablem światłowodowym i telefonicznym budynków Starostwa
43
Zarządzenie Nr ON.120.43.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  30 września 2014r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej - nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka o numerze ewidencyjnym 133, położona w obrębie Zawidz mały gm Zawidz
44
Zarządzenie Nr ON.120.44.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 3 października 2014r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu multimedialnego pn. "Dbam o środowisko"
45

 Zarządzenie Nr ON.120.45.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 6 października 2014r.

zmieniające zarządzenie w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2014r.

46
Zarządzenie Nr ON.120.46.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 14 października 2014r

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Studzieniec gmina Sierpc

47

 Zarządzenie Nr ON.120.47.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 16 października 2014r

w sprawie II przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa w obrębie Studzieniec gm. Sierpc

48

 Zarządzenie Nr ON.120.48.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 16 października 2014r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn."Piękno przyrody powiatu sierpeckiego"

49
Zarządzenie Nr ON.120.49.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 16 października 2014r

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu III Powiatowego konkursu ekologicznego pn. "Chromy środowisko odzyskując surowce wtórne"

50
Zarządzenie Nr ON.120.50.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 października 2014r

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Usuwanie pojazdów z drogi oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonych -w roku 2015

51
Zarządzenie Nr ON.120.51.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 24 października 2014r

w sprawie powołania Komisji do odbioru uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa
52
Zarządzenie Nr ON.120.52.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  7 listopada 2014r

w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w m. Sierpc na rzecz  Powiatu Sierpeckiego
53
Zarządzenie Nr ON.120.53.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  7 listopada 2014r

w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w m. Sierpc na rzecz Powiatu Sierpeckiego
54
Zarządzenie Nr ON.120.54.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  19 listopada 2014r

w sprawie powołanie Komisji odbioru prac wykonywanych w ramach umowy nr G.6641.2.2014 z dnia 7 maja 2014r. w przedmiocie konwersji treści baz ewidencji gruntów i budynków z programu EGBV Win do programu EWOPISv.6
55
Zarządzenie Nr ON.120.55.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  1 grudnia 2014r

w sprawie III przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych stanowiących własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Studzieniec gm. Sierpc
56
Zarządzenie Nr ON.120.56.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 1 grudnia 2014r

w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy
Uchylone Zarządzeniem ON.120.1.2018 z dn. 9.01.2018 r.
57
Zarządzenie Nr ON.120.57.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 12 grudnia 2014r

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem ON.120.28.2015 z dn. 29.06.2015 r.
58
Zarządzenie Nr ON.120.58.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 grudnia 2014r

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2014r.
59

 Zarządzenie Nr ON.120.59.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 grudnia 2014r

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
60
Zarządzenie Nr ON.120.60.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014r

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2014r.
61
Zarządzenie Nr ON.120.61.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014r

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim
Zmienione Zarządzeniem ON.120.14.2015 z dnia 19 marca 2015 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.18.2015 z dnia 13.04.2015 r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.36.2016 z dnia 29.07.2016 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.22.2018 z dnia 6.04.2018 r.
62
Zarządzenie Nr ON.120.62.2014

STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2014r

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem ON.120.39.2015 z dnia 4.08.2015 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.32.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.14.2018 z dnia 21.02.2018 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.59.2018 z dnia 23.11.2018 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.28.2019 z dnia 26.04.2019 r
.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.69.2019 z dn. 31.12.2019 r.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-01-10 14:18:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-22 13:51:26
  • Liczba odsłon: 11978
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9556938]

przewiń do góry