Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.01.2000 r.

w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt

uchylone Zarządzeniem Nr 14/11 z dn. 3.03.2011 r.

2.

Zarządzenie Nr 2/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.01.2000 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru dostawcy na dostawę artykułów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Sierpcu

3.

Zarządzenie Nr 3/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.02.2000 r.

w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Sierpcu zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej, instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych, miejsc tworzenia i terminów przekazywania dokumentów księgowych, instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji oraz instrukcji kasowej

uchylone Zarządzeniem Nr 5/02 z dn. 30.01.2002 r.

4.

Zarządzenie Nr 4/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.03.2000 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru wykonania zalesienia

5.

Zarządzenie Nr 5/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.03.2000 r.

w sprawie realizacji zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej

6.

Zarządzenie Nr 6/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.03.2000 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru producenta – dostawcy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 10/2000 z dn. 14.04.2000 r.

7.

Zarządzenie Nr 7/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 24.03.2000 r.

w sprawie wykonania Uchwały Nr 88/XVI/2000 Rady Powiatu Sierpeckiego z dnia 22 marca 2000 r. ws. wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

8.

Zarządzenie Nr 8/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.04.2000 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

9.

Zarządzenie Nr 9/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.04.2000 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu ograniczonego na wykonanie modernizacji mapy zasadniczej wsi Gozdowo

10.

Zarządzenie Nr 10/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.04.2000 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 6/2000 z dn. 24.03.2000 r. ws. powołania Komisji ds. wyboru producenta – dostawcy tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

11.

Zarządzenie Nr 11/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.04.2000 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy

12.

Zarządzenie Nr 12/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.05.2000 r.

w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni pracy oraz dni wolnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

13.

Zarządzenie Nr 13/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.06.2000 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dot. adaptacji piwnic na pomieszczenia użytkowe w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2a

14.

Zarządzenie Nr 14/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.06.2000 r.

w sprawie przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez pojazd służbowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu

15.

Zarządzenie Nr 15/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.06.2000 r.

w sprawie przeprowadzenia badania zużycia paliwa przez pojazd służbowy Starostwa Powiatowego w Sierpcu

16.

Zarządzenie Nr 16/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.06.2000 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 37/10 z dn. 30.08.2010r.

17.

Zarządzenie Nr 17/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.07.2000 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dot. adaptacji piwnic na pomieszczenia użytkowe w budynku Starostwa Powiatowego w Sierpcu

18.

Zarządzenie Nr 18/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.07.2000 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na ochronę mienia

19.

Zarządzenie Nr 19/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 4.07.2000 r.

w sprawie powołania Komisji ds. odbioru robót drogowo-mostowych wykonywanych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Sierpcu

20.

Zarządzenie Nr 20/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.07.2000 r.

w sprawie ustalenia normy maksymalnego zużycia paliwa w eksploatacji samochodu osobowego Daewoo Nubira będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 23/02 z dn. 30.08.2002 r.

21.

Zarządzenie Nr 21/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.07.2000 r.

w sprawie ustalenia normy maksymalnego zużycia paliwa w eksploatacji samochodu osobowego Polonez Caro będącego w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Sierpcu

uchylone Zarządzeniem Nr 23/02 z dn. 30.08.2002 r.

22.

Zarządzenie Nr 22/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.07.2000 r.

w sprawie zasad przeprowadzenia oceny kadrowej

23.

Zarządzenie Nr 23/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.07.2000 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 9/99 z dnia 29.03.1999 r. ws. powołania Komisji Egzaminacyjnej kandydatów na kierowców taksówek osobowych

uchylone Zarządzeniem Nr 9/01 z dn. 28.03.2001 r.

24.

Zarządzenie Nr 24/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.08.2000 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji mapy zasadniczej wsi Gozdowo

25.

Zarządzenie Nr 25/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.10.2000 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli zewnętrznej w Powiatowym Zespole Jednostek Budżetowych w Sierpcu

26.

Zarządzenie Nr 26/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.10.2000 r.

w sprawie organizacji ochrony informacji niejawnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.38.2012 z dnia 25.05.2012r.

27.

Zarządzenie Nr 27/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.11.2000 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

28.

Zarządzenie Nr 28/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.11.2000 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

uchylone Zarządzeniem Nr 14/11 z dn. 3.03.2011 r.

29.

Zarządzenie Nr 29/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.11.2000 r.

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru dostawcy sprzętu biurowego dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu

30.

Zarządzenie Nr 30/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.12.2000 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli w jednostce organizacyjnej powiatu – Zespole Szkół Nr 1 w Sierpcu

31.

Zarządzenie Nr 31/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.12.2000 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu funduszu nagród w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 27/01 z dn. 6.11.2001 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 43/09 z dn. 10.06.2009 r.

32.

Zarządzenie Nr 32/2000

Starosty Sierpeckiego

z dnia 14.12.2000 r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione Zarządzeniem Nr 32/01 z dnia 21.11.2001 r.

uchylone Zarządzeniem Nr 15/02 z dnia 29.05.2002 r.

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-03-13 14:43:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-01 07:54:14
  • Liczba odsłon: 5028
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10471418]

przewiń do góry