Lp.

NUMER ZARZĄDZENIA,

DATA PODPISANIA

TREŚĆ ZARZĄDZENIA

1.

Zarządzenie Nr 1/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.01.2009 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

2.

Zarządzenie Nr 2/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.01.2009 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko podinspektora ds. ewidencji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

3.

Zarządzenie Nr 3/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.01.2009 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. prowadzenia zasobu geodezyjno – kartograficznego w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

4.

Zarządzenie Nr 4/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

Uchylone Zarządzeniem ON.120.14.2011 z dnia 21.08.2011

 

5.

Zarządzenie Nr 5/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

Uchylone Zarządzeniem ON.120.17.2011 z dnia 21.08.2011

6.

Zarządzenie Nr 6/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

Uchylone Zarządzeniem ON.120.12.2011 z dnia 21.08.2011

7.

Zarządzenie Nr 7/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

Uchylone Zarządzeniem ON.120.18.2011 z dnia 21.08.2011

8.

Zarządzenie Nr 8/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

Uchylone Zarządzeniem ON.120.10.2011 z dnia 21.08.2011

9.

Zarządzenie Nr 9/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

Uchylone Zarządzeniem ON.120.16.2011 z dnia 21.08.2011

10.

Zarządzenie Nr 10/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

Uchylone Zarządzeniem ON.120.13.2011 z dnia 21.08.2011

11.

Zarządzenie Nr 11/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

Uchylone Zarządzeniem ON.120.15.2011 z dnia 21.08.2011

12.

Zarządzenie Nr 12/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia parkingu strzeżonego

Uchylone Zarządzeniem ON.120.11.2011 z dnia 21.08.2011


13.

Zarządzenie Nr 13/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 12.01.2009 r.

w sprawie wyznaczenia jednostki usuwającej pojazdy z drogi

Uchylone Zarządzeniem ON.120.9.2011 z dnia 21.08.2011

14.

Zarządzenie Nr 14/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.01.2009 r.

w sprawie procedury zatrudnienia na stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem ON.120.42.2012 z dnia 11.07.2012r.

15.

Zarządzenie Nr 15/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.01.2009 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. wojskowych i obronnych w Referacie Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich

16.

Zarządzenie Nr 16/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 03.02.2009 r.

w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr 9/10 z dnia 2.02.2010


17.

Zarządzenie Nr 17/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 05.02.2009 r.

w sprawie powołania komisji do przekazania w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Sierpeckiego ułamkowych części zabudowanej nieruchomości nr 1383/1 o pow. 00774 ha przy ul. Armii Krajowej 8a

18.

Zarządzenie Nr 18/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 06.02.2009 r.

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji książek wycofanych z obiegu ze zbioru bibliotecznego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

19.

Zarządzenie Nr 19/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.02.2009 r.

w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale Oświaty, Rozwoju i Spraw Społecznych

20.

Zarządzenie Nr 20/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.02.2009 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Sierpcu - Wydział Komunikacji

21.

Zarządzenie Nr 21/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.02.2009 r.

w sprawie powołania i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

Zmienione Zarządzeniem ON.120.3.2011r. z dnia 23.05.2011r.

22.

Zarządzenie Nr 22/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.03.2009 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej w Krytej Pływalni w Sierpcu

23.

Zarządzenie Nr 23/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.03.2009 r.

w sprawie powołania Powiatowej Komisji XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna ci pomaga"

24.

Zarządzenie Nr 24/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.03.2009 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

Uchylone Zarządzeniem ON.120.14.2011 z dn. 3.03.2011 r.

25.

Zarządzenie Nr 25/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.03.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu

26.

Zarządzenie Nr 26/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.04.2009 r.

w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń wewnętrznych Starostwa Powiatowego w Sierpcu na 2009 rok

27.

Zarządzenie Nr 27/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.04.2009 r.

w sprawie przyjęcia dodatkowych zasad przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych w 2009 r.

28.

Zarządzenie Nr 28/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 16.04.2009 r.

w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej na stanowiskach kierowniczych w powiatowych jednostkach organizacyjnych

Uchylone Zarządzeniem ON.120.37.2015 z dnia 29.07.2015r.

29.

Zarządzenie Nr 29/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.04.2009 r.

w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem ON.120.34.2011 z dnia 17.08.2011

30.

Zarządzenie Nr 30/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.04.2009 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego o łącznej  wartości poniżej 5150000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

31.

Zarządzenie Nr 31/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.04.2009 r.

w sprawie Systemu ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  72/09  z  dn. 2.12.2009 r.

Zmienione Zarządzeniem ON.120.4.2012 z dnia 26.01.2012r.


Uchylone Zarządzeniem ON.120.15.2014 z dnia 17.03.2014r.

32.

Zarządzenie Nr 32/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 27.04.2009 r.

w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpc

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  38/09  z  dn. 19.05.2009 r.

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  48/09  z  dn. 1.07.2009 r.

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  55/09  z  dn. 28.07.2009 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 39/10 z dn. 2.09.2010 r.

33.

Zarządzenie Nr 33/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 28.04.2009 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione  Zarządzeniem  Nr  54/09  z  dn. 28.07.2009 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 22/10 z dn. 21.05.2010 r.

34.

Zarządzenie Nr 34/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.04.2009 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przejęcia nieruchomości położonej w Sierpcu przy ul. Piastowskiej 24b na rzecz Skarbu Państwa

35.

Zarządzenie Nr 35/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 11.05.2009 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem ON.120.12.2012 z dnia 28.02.2012r.

36.

Zarządzenie Nr 36/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 18.05.2009 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

Uchylone Zarządzeniem OA.120.14.2011 z dn. 3.03.2011 r.

37.

Zarządzenie Nr 30/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.04.2009 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy usługi na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Powiatu Sierpeckiego o łącznej  wartości poniżej 206000 euro w trybie przetargu nieograniczonego

38.

Zarządzenie Nr 38/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 19.05.2009 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

zmienione  Zarządzeniem  Nr  48/09  z  dn. 1.07.2009 r.

Uchylone Zarządzeniem Nr 39/10 z dn. 2.09.2010 r.

39.

Zarządzenie Nr 39/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.05.2009 r.

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr 61/10 z dn. 26.10.2010 r.

40.

Zarządzenie Nr 40/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.05.2009 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do wyłonienia wykonawcy zamówienia publicznego o łącznej  wartości poniżej 5150000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane

41.

Zarządzenie Nr 41/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.05.2009 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie sierpeckim

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.52.2011 z dnia 7.12.2011r.

42.

Zarządzenie Nr 42/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 01.06.2009 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa

43.

Zarządzenie Nr 43/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.06.2009 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  46/10  z  dn. 15.09.2010 r.

Zmienione Zarządzeniem ON.120.2.2011 z dnia 16.05.2011

Zmienione Zarządzeniem ON.120.5.2012 z dnia 26.01.2012
Uchylone Zarządzeniem ON.120.27.2014 z dnia 15 maja 2014r.

44.

Zarządzenie Nr 44/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 10.06.2009 r.

w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagradzania kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Sierpeckiego

Uchylone Zarządzeniem ON.120.55.2019 z dnia 8.11.2019 r.

45.

Zarządzenie Nr 45/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.06.2009 r.

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia likwidacji książek wycofanych z obiegu ze zbioru bibliotecznego Starostwa Powiatowego w Sierpcu

46.

Zarządzenie Nr 46/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.06.2009 r.

w sprawie rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt

Uchylone Zarządzeniem OA.120.14.2011 z dn. 3.03.2011 r.

47.

Zarządzenie Nr 47/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.06.2009 r.

w sprawie upoważnienia do wykonywania wobec Starosty Sierpeckiego czynności z zakresu prawa pracy

48.

Zarządzenie Nr 48/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 1.07.2009 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr 39/10 z dn. 2.09.2010 r.

49.

Zarządzenie Nr 49/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 6.07.2009 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn. Doprowadzenie do zgodności baz klasoużytków mapy numerycznej prowadzonej w systemie EWMAPA z rozporządzeniem w sprawie gruntów i budynków dla gmin Sierpc, Szczutowow i Mochowo

50.

Zarządzenie Nr 50/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.07.2009 r.

w sprawie powołania Komisji do realizacji zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (51 wykazów zmian gruntowych) do ujawnienia Skarbu Państwa w księgach wieczystych

51.

Zarządzenie Nr 51/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 13.07.2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Zmienione Zarządzeniem Nr 48/10 z dnia 24.09.2010 r.  

Zmienione Zarządzeniem ON.120.39.2011. z dnia 26.09.2011r.  

U chylone Zarządzeniem ON.120.13.2014 z dn. 13.0.3.2014r.

52.

Zarządzenie Nr 52/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.07.2009 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez Starostę

53.

Zarządzenie Nr 53/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.07.2009 r.

w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Wicestarostę i Członka Zarządu

Uchylone Zarządzeniem Nr 42/10 z dn. 6.09.2010 r.

54.

Zarządzenie Nr 54/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.07.2009 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr 22/10 z dn. 21.05.2010 r.

55.

Zarządzenie Nr 55/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 22.07.2009 r.

zmieniające Zarządzenie w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr 39/10 z dn. 2.09.2010 r.

56.

Zarządzenie Nr 56/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.08.2009 r.

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami i jednostkami samorządu terytorialnego z terenu powiatu sierpeckiego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Płocku

57.

Zarządzenie Nr 57/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.08.2009 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn. zaciągnięciu kredytu bankowego w celu sfinansowania deficytu budżetowego w roku 2009

58.

Zarządzenie Nr 58/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 25.08.2009 r.

w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia wykonawcy usługi pn. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w  Liceum Ogólnokształcącym  w Sierpcu i Specjalnym  Ośrodku Szkolno  - Wychowawczym w Sierpcu

59.

Zarządzenie Nr 59/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.09.2009 r.

w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych związanych z wykonaniem mapy zasadniczej obrębu Gorzeń gm. Szczutowo

60.

Zarządzenie Nr 60/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 17.09.2009 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru wykonanej dokumentacji dla nieruchomości Skarbu Państwa

61.

Zarządzenie Nr 61/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.09.2009 r.

w sprawie utworzenia Stałego Dyżuru na terenie Powiatu Sierpeckiego na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa oraz uruchomienia realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym

Uchylone Zarządzeniem Nr 6/10 z dnia 19.01.2010r.

62.

Zarządzenie Nr 62/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 30.09.2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Zmienione Zarządzeniem Nr 13/10 z dnia 10.03.2010 r.

Uchylone Zarządzeniem OA.120.15.2011 z dnia 11.03.2011 r.

63.

Zarządzenie Nr 63/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.10.2009 r.

uchylające Zarządzenie Nr 1/01 Starosty Sierpeckiego z dnia 2 stycznia 2001 r. w sprawie wprowadzenia identyfikatorów dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu

64.

Zarządzenie Nr 64/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.10.2009 r.

w sprawie powołania Komisji do odbioru robót remontowo-budowlanych pn. Wykonanie modernizacji ogrodzenia Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu

65.

Zarządzenie Nr 65/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 7.10.2009 r.

w sprawie powołania Komisji przyznającej Nagrodę Starosty dla dyrektorów i nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki

66.

Zarządzenie Nr 66/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 8.10.2009 r.

w sprawie powołania Komisji odbioru prac wykonanych w ramach zadania pn. Zakup i montaż monitoringu wizyjnego w Liceum Ogólnokształcącym w Sierpcu i Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sierpcu

67.

Zarządzenie Nr 67/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 20.10.2009 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pn. "Najpiękniejszy zakątek przyrody powiatu sierpeckiego"

68.

Zarządzenie Nr 68/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 26.10.2009 r.

w sprawie rozbudowy jednolitego rzeczowego wykazu akt

Uchylone Zarządzeniem OA.120.14.2011 z dn. 3.03.2011 r.

69.

Zarządzenie Nr 69/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 3.11.2009 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników aktywów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii powierzonych Starostwu Powiatowemu w Sierpcu

70.

Zarządzenie Nr 70/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 5.11.2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.12.2012 z dnia 28.02.2012 r.

71.

Zarządzenie Nr 71/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 23.11.2009 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa

72.

Zarządzenie Nr 72/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 2.12.2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Systemu ocen pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

Zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.4.2012 z dnia 26.01.2012r.

Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.15.2014 z dnia 17.03.2014r.

73.

Zarządzenie Nr 73/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 15.12.2009 r.

W sprawie powołania komisji Odbioru Prac Geodezyjnych związanych z doprowadzeniem do zgodności baz klasoużytków mapy numerycznej prowadzonej w systemie EWMAPA z rozporządzeniem w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla gmin: Sierpc, Szczutowo, Mochowo

74.

Zarządzenie Nr 74/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 21.12.2009 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Zmienione  Zarządzeniem  Nr  76/09  z  dn. 31.12.2009 r.

75.

Zarządzenie Nr 75/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 29.12.2009 r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2009 r.

76.

Zarządzenie Nr 76/09

Starosty Sierpeckiego

z dnia 31.12.2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie  inwentaryzacji składników majątku obrotowego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Anna Łukasiak
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-01-29 14:27:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-18 11:29:10
  • Liczba odsłon: 10625
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9927724]

przewiń do góry