1.

Zarządzenie Nr ON.120.1.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 12 stycznia 2014r
w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.6.2016 z dnia 25.01.2016r.

2.

Zarządzenie Nr ON.120.2.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 16 stycznia 2014r
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.44.2016 z dn. 7.092016 r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.8.2017 z dn. 27.01.2017 r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.11.2018 z dn. 8.02.2018 r.
zmienione Zarządzeniem Nr ON.120.23.2018 z dn. 6.04.2018 r.

3.

Zarządzenie Nr ON.120.3.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26 stycznia 2014r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa paliw płynnych w 2015 roku do pojazdów samochodowych wykorzystywanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Sierpeckiego

4.

Zarządzenie Nr ON.120.4.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26 stycznia 2014r
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa oleju opałowego w 2015r. dla potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

5.

Zarządzenie Nr ON.120.5.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 11 lutego 2015r.
w sprawie ustalenia Planu kontroli wewnętrznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2015
6. Zarządzenie Nr ON.120.6.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 11 lutego 2015r.
w sprawie ustalenia Planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2015
zmienione Zarządzeniem ON.120.33.2015r. z dnia 21.07.2015r.
7. Zarządzenie Nr ON.120.7.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 11 lutego 2015r.
w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2015r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.19.2015 z dn. 14.04.2015r.
8. Zarządzenie Nr ON.120.8.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 17 lutego 2015r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Dostawa tablic rejestracyjnych i kasacja tablic tablic wycofanych z eksploatacji w okresie od maja 2015r. do kwietnia 2016r. - dla potrzeb Starostwa Powiatowego
9. Zarządzenie Nr ON.120.9.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 lutego 2015r .
w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie kontroli finansowej wydatków Starostwa Powiatowego pod względem legalności, gospodarności i celowości
10 Zarządzenie Nr ON.120.10.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 24 lutego 2015r.
w sprawie szczegółowego wykazu zadań i kompetencji wydziałów Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem Nr ON.120.14.2016 z dn. 2.03.2016 r.
11 Zarządzenie Nr ON.120.11.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 13 marca 2015r.
w sprawie ustalenia jednolitych zasad przygotowywania i obiegu dokumentów będących umowami zawieranych przez Zarząd Powiatu w Sierpcu, Starostę Sierpeckiego oraz Starostwo Powiatowe w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.35.2016 z dn. 19.07.2016 r.
12 Zarządzenie Nr ON.120.12.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 18 marca 2015r.
w sprawie powołania Komisji w sprawie likwidacji wycofanych z obiegu i zużytych pieczątek
13 Zarządzenie Nr ON.120.13.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 marca 2015r.
w sprawie powołania Powiatowej Komisji Konkursowej XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem; " Bezpieczeństwo i rozwaga - tego od Ciebie każdy wymaga!"
14 Zarządzenie Nr ON.120.14.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 19 marca  2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie
Sierpeckim
zmienione Zarządzeniem ON.120.18.2015 z dn. 13.04.2015 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.36.2016 z dn. 29.07.2016 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.22.2018 z dn. 6.04.2018 r.
15 Zarządzenie Nr ON.120.15.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 marca  2015r.
w sprawie organizacji procesu zarządzania ryzykiem w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
16 Zarządzenie Nr ON.120.16.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 marca 2015r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedostarczonych na rzecz Starostwa Powiatowego w Sierpcu
17 Zarządzenie Nr ON.120.17.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia1 kwietnia  2015r.

w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu kwietniu 2015r.

 

18 Zarządzenie Nr ON.120.18.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 13 kwietnia  2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Sierpeckim
Zmienione Zarządzeniem ON.120.36.2016r. z dn. 29.07.2016 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.22.2018 z dn. 6.04.2018 r.
19 Zarządzenie Nr ON.120.19.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 14 kwietnia  2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie planu audytu wewnętrznego Powiatu Sierpeckiego na 2015 rok
20` Zarządzenie Nr ON.120.20.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 7 maja 2015r.
w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Sierpcu
21 Zarządzenie Nr ON.120.21.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 15 maja 2015r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Studzieniec w gminie Sierpc
22 Zarządzenie Nr ON.120.22.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem ON.120.48.2015 z dnia 23.09.2015 r.
23 Zarządzenie Nr ON.120.23.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26 maja 2015r.

w sprawie zasad korzystania ze służbowego telefonu komórkowego przez Wicestarostę Sierpeckiego

Uchylone Zarządzeniem ON.120.42.2019 z dnia 16.09.2019 r.

24 Zarządzenie Nr ON.120.24.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez Sekretarza Powiatu
25 Zarządzenie Nr ON.120.25.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie zasad korzystania  ze służbowego telefonu komórkowego przez Skarbnika Powiatu
26 Zarządzenie Nr ON.120.26.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny i archiwizacji dokumentacji projektu " Zajęcia pozalekcyjne z języka angielskiego i informatyki
27 Zarządzenie Nr ON.120.27.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 czerwca 2015r.
w sprawie powołania komisji do odbioru prac wykonywanych w powiecie sierpeckim w ramach projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
28 Zarządzenie Nr ON.120.28.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2015r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego Zastępcy oraz zatwierdzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.38.2015 z dnia 04.08.2015r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.29.2016 z dnia 21.06.2016r
zmienione Zarządzeniem ON.120.25.2017 z dnia 30.05.2017r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.32.2018 z dnia 24.05.2018 r.
29 Zarządzenie Nr ON.120.29.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie stanowisk kierowania i zapasowych miejsc pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem w powiecie sierpeckim
30 Zarządzenie Nr ON.120.30.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 3 lipca 2015r.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia licytacji ruchomości (pojazdów), których przepadek Sąd orzekł na rzecz Powiatu Sierpeckiego
Uchylone Zarządzeniem ON.120.32.2015 z dnia 15.07.2015 r.
31 Zarządzenie Nr ON.120.31.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  7 lipca 2015r.
w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu sierpniu 2015 roku
32 Zarządzenie Nr ON.120.32.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  15 lipca 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania
orzeczenia Sądu o przepadku pojazdu usuniętego z drogi
33 Zarządzenie Nr ON.120.33.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 21 lipca 2015r.
zmieniające w sprawie ustalenia Planu kontroli w jednostkach organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego na rok 2015
34 Zarządzenie Nr ON.120.34.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 21 lipca 2015r.
w sprawie ustalenia Planu sprawdzeń zgodności przetwarzanych danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu na rok 2015
35 Zarządzenie Nr ON.120.35.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 21 lipca 2015r.
w sprawie powołania komisji do odbioru prac wykonywanych w powiecie sierpeckim w ramach projektu "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - VI Tura
36 Zarządzenie Nr ON.120.36.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 22 lipca 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.67.2015 z dnia 16.12.2015 r.
Uchylone Zarządzeniem ON.120.51.2017 z dn. 20.12.2017 r.

37
Zarządzenie Nr ON.120.37.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 lipca 2015r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącą tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Sierpeckiego

zmienione Zarządzeniem ON.120.77.2020 z dnia 31.12.2020 r.

 


38
Zarządzenie Nr ON.120.38.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie powoływania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i jego Zastępcy oraz zatwierdzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.38.2015 z dnia 4.08.2015 r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.29.2016 z dnia 21.06.2016r
zmienione Zarządzeniem ON.120.25.2017 z dnia 30.05.2017r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.32.2018 z dnia 24.05.2018 r.

39
Zarządzenie Nr ON.120.39.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia4 sierpnia 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem ON.120.14.2018 z dnia 21.02.2018 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.59.2018 z dnia 23.11.2018 r.
zmienione Zarządzeniem ON.120.28.2019 z dnia 26.04.2019 r.

40
Zarządzenie Nr ON.120.40.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 4 sierpnia 2015r.
w sprawie wskazania sposobów wykonywania czynności kancelaryjnych w celu dokumentowania przebiegu załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
zmienione Zarządzeniem ON.120.34.2018 z dnia 11.06.2018 r.

41
Zarządzenie Nr ON.120.41..2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia  10 sierpnia 2015r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu sierpniu 2015r.

42
Zarządzenie Nr ON.120.42.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2015r.
w sprawie powołania osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie konkursu wiedzy ekologicznej
43 Zarządzenie Nr ON.120.43.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 25 sierpnia 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy pn:" Ekologia w rolnictwie"
44
 
Zarządzenie Nr ON.120.44.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2015r.
w sprawie udostępniania monitorowanych pomieszczeń Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.31.2016 z dn. 29.06.2016 r.
45 Zarządzenie Nr ON.120.45.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 9 września 2015r.
w sprawie powołania Komisji do przejęcia części nieruchomości położonej w obrębie Szczutowo gm. Szczutowo na rzecz Powiatu Sierpeckiego
46 Zarządzenie Nr ON.120.46.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 9 września 2015r.
w sprawie powołania oraz określenia zakresu działania kompetencji Powiatowego Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
47 Zarządzenie Nr ON.120.47.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 22 września 2015r.
w sprawie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
48 Zarządzenie Nr ON.120.48.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 września 2015r.
w sprawie ustalenia limitu korzystania ze służbowych telefonów komórkowych przez kadrę kierowniczą oraz pozostałych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem ON.120.2.2017 z dn. 3.01.2017 r.
49 Zarządzenie Nr ON.120.49.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 września 2015r.
w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem ON.120.10.2018 z dn. 8.02.2018 r.
50 Zarządzenie Nr ON.120.50.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 25 września 2015r.
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej
51 Zarządzenie Nr ON.120.51.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 28 września 2015r.
w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania, Systemu Wczesnego Ostrzegania Powiatu Sierpeckiego
52 Zarządzenie Nr ON.120.52.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 29 września 2015r.
w sprawie powołania komisji do odbioru prac wykonywanych w powiecie sierpeckim w ramach projektu " Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - VII Tura
53 Zarządzenie Nr ON.120.53.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 września 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.64.2016 z dnia 30.11.2016 r.
Uchylone Zarządzeniem ON.120.53.2017 z dnia 23.05.2017 r.          
54 Zarządzenie Nr ON.120.54.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 12 października 2015r.
w sprawie określenia lokali, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz harmonogramu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Sierpeckim
Zmienione Zarządzeniem ON.120.15.2016 z dnia 4.03.2016 r.
Zmienione Zarządzeniem ON.120.22.2016 z dnia 4.05.2016 r.

Uchylone Zarządzeniem ON.120.54.2016 z dnia 28.12.2016 r.
55 Zarządzenie Nr ON.120.55.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 15  października 2015r.
w sprawie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Zmienione Zarządzeniem ON.120.12.2018 z dn. 12.02.2018 r.
56 Zarządzenie Nr ON.120.56.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26  października 2015r.
w sprawie powołania Komisji w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Zmiana  sposobu użytkowania poddasz w segmencie "B" Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie na cele Dziennego Domu "Senior-WIGOR"
57 Zarządzenie Nr ON.120.57.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 26 października 2015r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia IV Powiatowego Konkursu Ekologicznego pn. Chrońmy środowisko odzyskując surowce wtórne"
58 Zarządzenie Nr ON.120.58.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 10 listopada 2015r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz na rzecz Skarbu Państwa
Uchylone Zarządzeniem ON.120.59.2015 z dnia 17.11.2015 r.
59 Zarządzenie Nr ON.120.59.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 17 listopada 2015r.
w sprawie powołania komisji do przejęcia nieruchomości położonej w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz na rzecz Skarbu Państwa
60 Zarządzenie Nr ON.120.60.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 listopada 2015r.
w sprawie powołania Komisji Odbioru Prac Geodezyjnych objętych umową Nr ON.2004.21.2015 z dnia 26.05.2015r.
61 Zarządzenie Nr ON.120.61.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 23 listopada 2015r.
w sprawie powołania Komisji przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania pn. Usuwanie z drogi pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym -    w latach 2016 -2017
62 Zarządzenie Nr ON.120.62.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 27 listopada 2015r.

w sprawie powołania Administratora Teleinformatycznego w Starostwie Powiatowym w Sierpcu

Uchylone Zarządzeniem nr ON.120.33.2023 z dnia 11.08.2023 r.

63 Zarządzenie Nr ON.120.63.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 27 listopada 2015r.
w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa położonej w obrębie Zawidz Kościelny gm. Zawidz
64 Zarządzenie Nr ON.120.64.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 listopada 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem ON.120.23.2017 z dnia 23.05.2017 r.
65 Zarządzenie Nr ON.120.65.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 3 grudnia 2015r.
w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2015 roku
66 Zarządzenie Nr ON.120.66.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 8 grudnia 2015r.
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości
67 Zarządzenie Nr ON.120.67.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 16 grudnia 2015r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Uchylone Zarządzeniem ON.120.51.2017 z dn. 20.12.2017 r.
68 Zarządzenie Nr ON.120.68.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2015r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu pobytu osoby skierowanej w Dziennym Domu "Senior-WIGOR" w Szczutowie za 2016 rok
69 Zarządzenie Nr ON.120.69.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 28 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany wymiaru czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Sierpcu w miesiącu grudniu 2015r.
70 Zarządzenie Nr ON.120.70.2015
STAROSTY SIERPECKIEGO
z dnia 30 grudnia 2015r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Sierpcu
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-07 09:40:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Trzeciak Anna
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-10-05 12:40:35
  • Liczba odsłon: 11347
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9570375]

przewiń do góry