L.p.

 

Nr i data uchwały treść

 

Treść uchwały
1.

Uchwała Nr 325.LVII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18 stycznia 2023r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035
2.

Uchwała Nr 326.LVII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 18 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwał w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
3.

Uchwała Nr 327.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części

nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

4.

Uchwała Nr 328.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu.

zm. Uchwałą Nr 335.LIX.2023 z dnia 17 lutego 2023 r.

5.

Uchwała Nr 329.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny.
6.

Uchwała Nr 330.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny.
7.

Uchwała Nr 331.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
8.

Uchwała Nr 332. LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na nieetatowego członka Zarządu Powiatu w Sierpcu.
9.

Uchwała Nr 333.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
10.

Uchwała Nr 334.LVIII.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 27 stycznia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
11.

Uchwała Nr 335.LIX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Powiatem Płockim

w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu.

12.

Uchwała Nr 336.LIX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Powiatem Sierpeckim a Gminą Miastem Płock w zakresie

powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego Powiatowi Sierpeckiemu.

13.

Uchwała Nr 337.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Sierpeckiemu

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2023 r.

 

14.

Uchwała Nr 338.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2022 r.
15.

Uchwała Nr 339.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia ,,Programu Ochrony Środowiska dla powiatu Sierpeckiego do 2030 r."
16.

Uchwała Nr 340.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego.
17.

Uchwała Nr 341.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2023-2035.
18.

Uchwała Nr 342.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

 z dnia 24 marca 2023 r,.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2023 r.
19.

Uchwała Nr 343.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie uchwalenia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2023 r.
20.

Uchwała Nr 344.LX.2023

Rady Powiatu w Sierpcu

z dnia 24 marca 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-04 10:14:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-30 09:17:42
  • Liczba odsłon: 206
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7571332]

przewiń do góry