L.p  Nr i data uchwały  Treść uchwały
1.

Nr 257.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.
2. Nr 258.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dzienny Dom ,,Senior+" w Szczutowie.
3. Nr 259.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
4. Nr 260.XLIV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022 rok.
5. Nr 261.XLV.2022rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Lipnowskim regulującego wykonywanie przez Dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w Skępem usług w zakresie interwencyjnym oraz zabezpieczenia potrzeb bytowych i opiekuńczo - wychowawczych na rzecz mieszkańców powiatu sierpeckiego.
6. Nr 262.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
7. Nr 263.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2022.
8. Nr 264.XLV.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 lutego 2022r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2022r.
9. Nr 265.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przyjęcia sprawozdania i dokonania oceny rocznej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ostrowach za 2021r.
10. Nr 266.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2022r.
11. Nr 267.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Sierpcu.
12. Nr 268.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata pomieszczeń hali sportowej na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu.
13. Nr 269.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2022-2035.
14. Nr 270.XLVI.2022 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 marca 2022r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2022r.
     
     
     
     
     
     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-31 11:26:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-04-04 13:46:56
  • Liczba odsłon: 323
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6262200]

przewiń do góry