Lp

 

Treść uchwały

1.

Uchwała Nr 1.I.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu

2.

Uchwała Nr 2.I.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu

3.

Uchwała Nr 3.I.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru Starosty Sierpeckiego

4.

Uchwała Nr 4.I.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 listopada 2014 roku

w sprawie wyboru członków Zarządu Powiatu w Sierpcu

5.

Uchwała Nr 5.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego

6.

Uchwała Nr 6.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Spraw Społecznych oraz określenia jej składu osobowego

 

zmieniona Uchwałą Nr 27.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

7.

Uchwała Nr 7.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego

 

zmieniona Uchwałą Nr 73,X,2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2015 roku

zmieniona Uchwałą Nr 128.XVIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 lutego 2016 roku

 

8.

Uchwała Nr 8.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz określenia jej składu osobowego

 

zmieniona Uchwałą Nr 26.IV.2015 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 stycznia 2015 roku

9.

Uchwała Nr 9.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie wynagrodzenia Starosty Sierpeckiego Pana Jana Laskowskiego

10.

Uchwała Nr 10.II.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 3 grudnia 2014 roku

w sprawie zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym Powiatu Sierpeckiego

11.

Uchwała Nr 11.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Sierpeckiego dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych i niepublicznych placówek oświatowych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanej dotacji,

 

12.

Uchwała Nr 12.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym SPZZOZ w Sierpcu za III kwartał 2014 roku,

 

13.

Uchwała Nr 13.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego SPZZOZ w Sierpcu za 2014 roku

 

14.

Uchwała Nr 14.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

zmieniającą Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2014 roku,

 

15.

Uchwała Nr 15.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2033

 

16.

Uchwała Nr 16.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

zmieniającą Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2014

 

17.

Uchwała Nr 17.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2014 roku oraz określenia plany finansowego i terminu dokonania tych wydatków

 

18.

Uchwała Nr 18.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2033,

 

19.

Uchwała Nr 19.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2015

 

20

Uchwała Nr 20.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie upoważnienia w 2015 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażania zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty

 

21

Uchwała Nr 21.III.2014 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 22 grudnia 2014 roku

w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-28 14:48:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 08:40:26
  • Liczba odsłon: 5452
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10116032]

przewiń do góry