Sierpc, dnia 23 maja 2018 roku

  BRZ.0012.2.3.2018


  Uprzejmie zapraszam na XXXV posiedzenie Komisji Budżetu i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 29 maja 2017 roku tj. wtorek o godzinie 14:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


  Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2017 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2017.

  3.Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Zespół Klasztorny należący do Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, w skład którego wchodzą: kościół pw. Wniebowzięcia NMP, murowany klasztor Opactwa Sióstr Benedyktynek – z 1720 roku i dzwonnica z końca XVIII wieku.

  6. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.

  7. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Pani Zofii Smorzewskiej Prezesa Polskiego Związku Niewidomych w Sierpcu.

  8. Przyjęcie protokołu Nr XXXIV z posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu w dniu 27 marca 2018 roku.

  9. Sprawy różne.

  10. Zamknięcie posiedzenia.
                                PRZEWODNICZĄCY

               KOMISJI BUDŻETU I PROMOCJI POWIATU

                                         / - /

                                 Jarosław OcickiInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-24 09:49:15
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-24 09:49:15
 • Liczba odsłon: 1875
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10088509]

przewiń do góry