Sierpc, dnia 21 grudnia 2017 rokuBRZ.0012.10.2017Uprzejmie zapraszam na XXXII posiedzenie Komisji Budżetu i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2017 roku  tj. środa o godzinie 15:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków budżetu Powiatu Sierpeckiego, które nie wygasają z upływem 2017 roku oraz określenia planu finansowego i terminu dokonania tych wydatków.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok.

  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3715W Mochowo- Ligowo”.

  8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację operacji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3724W Żochowo – Gójsk na terenie gm. Szczutowo”.

  9. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie upoważnienia w 2018 r. Zarządu Powiatu do zatwierdzania projektów konkursowych i systemowych zgłaszanych przez Powiat Sierpecki oraz do wyrażenia zgody na uczestnictwo Powiatu Sierpeckiego w roli partnera w projektach konkursowych i systemowych zgłaszanych przez inne podmioty.

  10. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego” dla Sławomira Malanowskiego Sekretarza Powiatowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Sierpcu.

  11. Przyjęcie protokołu Nr XXXI.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu w dniu 29 listopada 2017 roku.

  12. Sprawy różne.

  13. Zamknięcie posiedzenia.

                                                     PRZEWODNICZĄCY

                                          Komisji Budżetu i Promocji Powiatu

                                                                    / - /

                                                         Jarosław Ocicki


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-12-21 09:56:17
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-21 09:56:17
 • Liczba odsłon: 2070
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646644]

przewiń do góry