S P R A W O Z D A N I E

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU I PROMOCJI POWIATU

W ROKU 2016

======================================================

 

Skład Komisji Budżetu i Promocji Powiatu został uchwalony Uchwałą Nr 5.II.2014 z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Promocji Powiatu oraz określenia jej składu osobowego.

 

Komisja Budżetu i Promocji Powiatu pracowała w składzie:

 1. Pan Jarosław Ocicki – Przewodniczący,

 2. Pan Paweł Pakieła – członek,

 3. Pan Sławomir Olejniczak- członek,

 4. Pan Bogdan Misztal – członek,

 5. Pan Jan Laskowski – członek.

 

Komisja Budżetu i Promocji Powiatu podejmowała rozstrzygnięcia w formie opinii i wniosków w sprawach dotyczących realizacji zadań Powiatu, wynikających z art.4 ustawy o samorządzie powiatowym, które głównej mierze obejmowały sprawy budżetu i promocji powiatu.

 

W 2016 roku Komisja Budżetu i Promocji Powiatu ogółem odbyła 10 protokołowanych posiedzeń, na których zrealizowane zostały wszystkie tematy objęte Planem pracy Komisji na rok 2016. W okresie sprawozdawczym Komisja zajmowała się także sprawami wynikającymi z realizacji zadań Powiatu, skierowanymi do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu. W zależności od poruszanej problematyki, w posiedzeniach brały udział osoby odpowiedzialne za przedłożony materiał.

Ogółem w roku 2016 Komisja zaopiniowała pozytywnie 42 projekty uchwał i przyjęła 3 informacje.

 

Szczegóły z posiedzeń Komisji Budżetu i Promocji Powiatu znajdują się w protokołach, które są do wglądu w Biurze Rady i Zarządu Powiatu.

 

Podsumowując działalność Komisji za ubiegły rok należy stwierdzić, że

przyjęte w planie pracy zamierzenia zostały zrealizowane.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-02-08 09:01:28
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-03 15:06:48
 • Liczba odsłon: 1770
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9546722]

przewiń do góry