Sierpc, dnia 23 listopada 2 017 roku


BRZ.0012.9.2017


Uprzejmie zapraszam na XXXI posiedzenie Komisji Budżetu i Promocji Powiatu, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 roku tj. środa o godzinie 11:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Sierpeckiego z organizacjami pozarządowymi, osobami prawnymi i innymi jednostkami, których cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na rok 2018.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

  5. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego: dla Pana Jakuba Grodzickiego Prezesa Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc.

  6. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie akceptacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płock”.

  7. Przyjęcie protokołu Nr XXX.2017 z posiedzenia Komisji Budżetu i Promocji Powiatu w dniu 26 października 2017 roku.

  8. Sprawy różne.

  9. Zamknięcie posiedzenia.                                                                  PRZEWODNICZĄCY

                                                      Komisji Budżetu i Promocji Powiatu

                                                                               / - /

                                                                       Jarosław Ocicki


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-23 09:26:29
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-23 09:26:29
 • Liczba odsłon: 1776
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9896197]

przewiń do góry