Podstawa prawna:

  • Art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.),

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1969 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).


Składane dokumenty:

Pisemny wniosek poprzednich właścicieli (lub ich następców prawnych) z podaniem imienia, nazwiska, PESELu i adresu.

W przypadku, gdy nieruchomość była przedmiotem współwłasności – wniosek musi pochodzić od wszystkich współwłaścicieli.


We wniosku należy określić:

a) położenie nieruchomości (adres),

b) obecny lub poprzedni numer działki,

c) powierzchnię działki,

d) obecny lub poprzedni numer księgi wieczystej.

Do wniosku należy załączyć:

a) posiadane dokumenty związane z wywłaszczeniem,

b) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, gdy z wnioskiem występuje spadkobierca poprzedniego właściciela nieruchomości.Stosownie do art. 136 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami poprzedni właściciel lub jego spadkobierca może żądać zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, jeżeli stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Podstawą do zwrotu nieruchomości jest ustalenie, czy nieruchomość jest użytkowana zgodnie z celem na jaki została wywłaszczona.

Zwrotu nieruchomości można domagać się również w przypadku, gdy nieruchomość została przejętą na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów prawnych, które w sposób wyczerpujący określone są w art. 216 w/w ustawy.

Koszty zwrotu nieruchomości ustala się na podstawie wyceny lub waloryzacji odszkodowania dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.


 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 12:12:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kikolska Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-07-05 07:54:13
  • Liczba odsłon: 3096
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9570982]

przewiń do góry