Wydawanie wypisów lub wyrysów z operatu ewidencyjnego.

  1. Sprawę załatwia: Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,

ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, parter, pokój nr 11.

Osoby merytoryczne:

- Anna Fydrychowicz tel. 24 275-91-20

e-mail: a.fydrychowicz@powiat.sierpc.pl

- Marcin Trzeciak tel. 24 275-91-20

e-mail: m.trzeciak@powiat.sierpc.pl

  1. Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia wniosku poprzez serwis Geoportal powiatu sierpeckiego, znajdujący się pod adresem internetowym https://sierpc.geoportal2.pl

 

  1. Wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencyjnego (formularz Egib) stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 28.07.2020 r. w sprawie wzorów

           wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji geodezyjnych - (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)

          - poniżej wzór wniosku do pobrania.

Wysokość opłat za wnioskowany dokument zgodna z Tabelą nr 11 załącznika do ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne  i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.).

Wysokość należnej opłaty za wnioskowany dokument oraz sposób jej wyliczenia utrwala się w Dokumencie Obliczenia Opłaty.

UWAGA: wysokość opłaty jest ustalana przy rejestracji wniosku, prosimy nie dokonywać samodzielnych wpłat przez wystawieniem i otrzymaniem Dokumentu Obliczenia Opłaty.

Opłatę za wnioskowany dokument można wnieść:

- w kasie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, kasa czynna w godzinach 8.00-15.00 (dni robocze: poniedziałek-piątek) lub

- przelewem na rachunek Bank Spółdzielczy w Starej Białej Oddział w Sierpcu
 91 9015 0001 2005 0000 0778 0004.

 

  1. Ewentualne pełnomocnictwo w formie pisemnej do złożenia wniosku/odbioru dokumentów.

Opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożone pełnomocnictwo, podlegające opłacie należy wnieść:

w kasie Starostwa Powiatowego w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a, 09-200 Sierpc, kasa czynna  w godzinach: 8.00-15.00 (dni robocze: poniedziałek-piątek) lub

- przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Sierpcu w Banku Pekao SA I O/SIERPC 10124032041111000029052770 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Sierpcu.

Dowód zapłaty należy załączyć do wniosku, może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

UWAGA: pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnym (rodzice, dziadkowie), zstępnym (dzieci, wnuki) lub rodzeństwu jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Pełnomocnictwo egib

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 10:12:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Rzadkiewicz Marta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-16 11:49:47
  • Liczba odsłon: 11529
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7956985]

przewiń do góry