Sierpc, dnia 27 lutego 2020 roku

 

BRZ.0012.4.1.2020

Uprzejmie zapraszam na XI posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu, które odbędzie się w dnia 4 marca 2020r. tj. środa o godzinie 14:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

 

Porządek posiedzenia.

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Zapoznanie się ze Sprawozdaniem z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuży niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi szkół Nr 1 w Sierpcu

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego za rok 2019.

8. Przyjęcie Planu pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego na 2020 rok.

9. Sprawy różne.

10. Zamknięcie posiedzenia.                                  PRZEWODNICZĄCY

                            KOMISJI INFRASTRUKTURY

                       I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

                                           / - /

                                  Andrzej Cześnik
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-02-28 07:41:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-28 07:41:51
  • Liczba odsłon: 1573
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9578160]

przewiń do góry