Sierpc, dnia 23 listopada 2017 roku

 


BRZ.0012.4.11.2017


Uprzejmie zapraszam na XXXII posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu w Sierpcu, które odbędzie się w dnia 29 listopada 2017r. tj. środa o godzinie 11:30 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.


Porządek posiedzenia.

1.  Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym – Tekst nr 4.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego położonych w obrębie Studzieniec i Rachocin gm. Sierpc.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części pomieszczeń w budynku szkoły na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 2 w Sierpcu.

  5. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2017-2034.

  6. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok.

  7. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie przyznania tytułu honorowego „Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego: dla Pana Jakuba Grodzickiego Prezesa Ogniska TKKF „Kubuś” Sierpc.

  8. Zaopiniowanie projektu oświadczenia w sprawie akceptacji zamierzeń inwestycyjnych zawartych w „Planie Inwestycyjnym dla Subregionu Płockiego objętego OSI Problemowym – Obszar Funkcjonalny Miasta Płock”.

  9. Zapoznanie się z informacją ZDP w Sierpcu na temat:

    a) przygotowania do zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach powiatowych w roku 2018,

    b) pozyskiwania i wykorzystania funduszu pozabudżetowych w roku 2017,

    c) przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2017/2018.

  10. Przyjęcie Protokołu Nr XXXI.2017 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 25 października 2017 roku.

  11. Sprawy różne.

  12. Zamknięcie posiedzenia


                                                       PRZEWODNICZĄCY

                              Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

                                                                    / - /

                                                            Paweł Pakieła

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2017-11-23 09:50:38
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-23 09:50:38
 • Liczba odsłon: 1864
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9577269]

przewiń do góry