Sierpc, dnia 26 kwietnia 2016 roku

 


BRZ.0012.4.4.2016
Uprzejmie zapraszam na XV posiedzenie Komisji Infrastruktury  i Bezpieczeństwa Publicznego, która odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2016r. tj. piątek o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.

 

Porządek posiedzenia.

1.     Otwarcie posiedzenia.

  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy na czas określony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2034.

  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok.

  5. Zaopiniowanie sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2015, oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2015.

  6. Zapoznanie się z informacją na temat przebiegu zimowego utrzymania dróg powiatowych 2015/2016.

7.     Przyjęcie protokołu Nr XIV.2016 z posiedzenia Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego w dniu 23 marca 2016 roku.

8.     Sprawy różne.

  9. Zamknięcie posiedzenia.                                             PRZEWODNICZĄCY

Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego

                                                           / - /

                                                 Paweł Pakieła


Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-26 11:46:14
 • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-26 11:46:14
 • Liczba odsłon: 1905
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9578183]

przewiń do góry