Sierpc, dnia 10 października 2018 roku

 

BRZ.0012.4.6.2018Uprzejmie zapraszam na XXXIX posiedzenie Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego, która odbędzie się w dniu 15 października 2018r. tj. poniedziałek o godzinie 12:00 w Starostwie Powiatowym w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a.Porządek posiedzenia.

1.Otwarcie posiedzenia.

2. Zaopiniowanie projektu uchwały Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego.

3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi SPZZOZ w Sierpcu na wydzierżawienie powierzchni w budynku szpitala SPZZOZw Sierpcu.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu, na wydzierżawienie nieruchomości będących w użytkowaniu SPZZOZ w Sierpcu.

5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia poręczenia spłaty kredytu bankowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu i dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części powierzchni oraz pomieszczeń w budynku głównym na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu.

7. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sierpeckiego na lata 2018-2034.

8. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2018.

9. Zapoznanie się z informacją w zakresie przebiegu remontów dróg powiatowych oraz aktualnego ich stanu.

10. Informacja o realizacji planu pracy Komisji Infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego od 1 stycznia 2018 roku do 30 września 2018 roku.

11. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji XXXVIII z dnia 5 września 2018 roku.

12. Sprawy różne.

13. Zamknięcie posiedzenia.                                                   PRZEWODNICZĄCY

                    KOMISJI INFRASTRUKTURY I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

                                                                / - /

                                                       Paweł Pakieła
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-10-11 09:01:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Pawłowska Dominika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-11 09:01:17
  • Liczba odsłon: 1802
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10471916]

przewiń do góry