Lp

 

 

Publikacja

1.

Komunikat Nr 1.2019 Starosty Sierpeckiego z dnia 16 stycznia 2019 roku

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dziecka w Szczutowie

Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 23 stycznia 2019 roku, poz. 1124.

2.

Komunikat Nr 2 Starosta Sierpeckiego z dnia 14 lutego 2019r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2019r.

Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 15 lutego 2019r., poz. 2230

3.

Uchwała Nr 23.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu Sierpeckiego oddanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 22 lutego 2019r., poz. 2419

4.

Uchwała Nr 25.V.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 15 lutego 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2019

Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 5 marca 2019r., poz. 2955.

5.

Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 8 marca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo- kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębu miasta Sierpc i części obrębu Studzieniec gmina Sierpc powiat sierpecki

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3364 z dnia 12 marca 2019r.

6.

Informacja Starosty Sierpeckiego z dnia 8 marca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków części obrębu Studzieniec gmina Sierpc, części obrębu Rydzewo gm. Sierpc i części obrębu Mieszczk gm. Sierpc powiat sierpecki.

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 3365 z dnia 12 marca 2019r.

7.

Uchwała Nr 34.VI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 marca 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 4252 z dnia 2 kwietnia 2019 roku

9.

Uchwała Nr 44.VII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 13 maja 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 6603 z dnia 23 maja 2019 roku

10.

Uchwała Nr 48.IX.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19 czerwca 2019 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 7713 z dnia 19 czerwca 2019 roku

11.

Uchwała Nr 53.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen Jose de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8557 z dnia 10 lipca 2019 roku

12. Uchwała Nr 56.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Sierpeckiego od dnia 1 września 2019 roku Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8846 z dnia 15 lipca 2019 roku
13. Uchwała Nr 58.X.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9285 z dnia 29 lipca 2019 roku
14. Uchwała Nr 63.XI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 lipca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9331 z dnia 30 lipca 2019 roku
15. Uchwała Nr 71.14.2019
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 marca 2019r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 21018r. Dz. Urz. Woj, Maz. poz.9330 z dnia 30 lipca 2019r.
16. Uchwała Nr 68.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia  2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki
Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10365 z dnia 4 września 2019 roku
17 Uchwała Nr 69.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia  2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiary godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10366 z dnia 4 września 2019 roku
18 Uchwała Nr 73.XII.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 sierpnia  2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu sierpeckiego na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12806 z dnia 12 listopada 2019 roku
19 Uchwała Nr 79.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11829 z dnia 14 października 2019 roku
20 Uchwała Nr 80.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku  sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11830 z dnia 14 października 2019 roku
21 Uchwała Nr 81.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w pięcioletnie Technikum Z Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11831 z dnia 14 października 2019 roku
22 Uchwała Nr 82.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 2 im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11832 z dnia 14 października 2019 roku
23 Uchwała Nr 83.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku  sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11833 z dnia 14 października 2019 roku
24 Uchwała Nr 84.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku  sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w pięcioletnie Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11834 z dnia 14 października 2019 roku
25 Uchwała Nr 85.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose de San Martin w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11835 z dnia 14 października 2019 roku
26 Uchwała Nr 89.XIV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Dz. Urz Woj. Maz. poz. 11836 z dnia 14 października 2019 roku
27 Ogłoszenie Nr 1 Starosty Sierpeckiego z dnia 14 października 2019 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Sierpeckim Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12720 z dnia 8 listopada 2019 roku
28 Uchwała Nr 91.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych i niepublicznych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12998 z dnia 14 listopada 2019 roku
29 Uchwała Nr 93.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym Dz. Uz. Woj. Maz. poz. 12807 z dnia 12 listopada 2019 roku
30 Uchwała Nr 96.XV.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Maz. poz.13417 z dnia 25 listopada 2019 roku
31 Uchwała Nr 106.XVI.2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie określeni zasad zbywania, wynajmowania, wydzierżawiania, oddawania w użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych SPZZOZ w Sierpcu Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 15008 z dni 12 grudnia 2019 roku
32 Uchwała Nr 109.XVI. 2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 listopada 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 513 z dnia 14 stycznia 2020 roku
33 Uchwała Nr 115.XVII. 2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2019 rok Dz. Urz. Woj Maz. poz. 2522 z dnia 24 lutego 2020 roku
34 Uchwała Nr 118.XVII. 2019 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1188 z dnia 23 stycznia 2020 roku
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-01-28 07:15:42
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:12:12
  • Liczba odsłon: 6689
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915754]

przewiń do góry