Lp.

 

Nazwa aktu

Przedmiot

Data i miejsce publikacji

Data wejścia w życie

1.

Uchwała Nr 222/Xl/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29.01.  2010r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego.   Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 103, poz. 1928 z dnia 22.05.2010r. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą od 01.09.2010r.

2.

Uchwała Nr 225/XL/10 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29.01.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2010 Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 106, poz. 2073 z dnia 26.05.2010r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  2010r. i podlega publikacji w Dz. Urzęd. Wojew. Mazow. oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.

3.

Komunikat Starosty Sierpeckiego z dnia 22.02.2010r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2010r. Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 50, poz. 750 z dnia 09.03.2010r.

22.02.2010r. 

4.

Sprawozdanie Starosty Sierpeckiego z dnia 22.04.2010r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2009.

Dz. Urz. Wojew. Mazow. Nr 98, poz. 1792 z dnia 16.05.2010r.

22.04.2010r.
5.
Uchwała Nr 14/II/10 Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 16.12.2010

w sprawie zmian do Statutu Powiatu Sierpeckiego
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 219, poz. 7469 z dnia 29 grudnia 2010 roku
Uchwała wchodzi w życie z upływem  14 dni od daty jej ogłoszenia.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-31 11:44:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-02-04 10:23:23
  • Liczba odsłon: 2901
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8939360]

przewiń do góry