Lp.

 

Nazwa aktu

Przedmiot

Data i miejsce publikacji

Data wejścia w życie

1.

Komunikat Starosty Sierpeckiego z dnia 02.03.2009r.

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2009r.

Dz. Urz.Woj. Maz. Nr 35, poz. 856 z dnia 17.03.2009r.

02.03.2009r. 

2.

Uchwała Nr 174/XXXI/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 19.02.2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu powiatu sierpeckiego na rok 2009.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 58, poz. 1465 z dnia 26.04.2009r.

uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2009r.

3.

Sprawozdanie z dnia 19.02.2009r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powiatu sierpeckiego za 2008r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 58, poz. 1465 z dnia 26.04.2009r.

19.02.2009r. 

4.

Uchwała Nr 544/104/09 Zarządu Powiatu z dnia 18.03.2009r.

 

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu za 2008r.

 

uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

5.

Uchwała Nr 181/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30.04.2009r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.  

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 93, poz. 2599 z dnia 16.06.2009r.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą od 1 stycznia 2009r.

6.

Uchwała Nr 182/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30.04.2009r.

w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli szkół zaocznych

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 93, poz. 2600 z dnia 16.06.2009r.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

7.

Uchwała Nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30.04.2009r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 93, poz. 2601 z dnia 16.06.2009r.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

8.

Uchwała Nr 184/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30.04.2009r.

w sprawie likwidacji technikum Nr 2 w Studzieńcu z dniem 31 sierpnia 2009r.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 93, poz. 2602 z dnia 16.06.2009r. 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia. 

9.

Uchwała Nr 209/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27.08.2009r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu sierpeckiego.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 142, poz. 4295 z dnia 11.09.2009r.

wchodzi w życie z upływem 14 dni od daty ogłoszenia.

10.

Uchwała Nr 211/XXXVII/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27.08.2009r.

 

 

w sprawie sprostowania błędu w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 183/XXXIV/09 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Powiatu Sierpeckiego.

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 142, poz. 4296 z dnia 11.09.2009r.

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-04-02 12:09:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:03:38
  • Liczba odsłon: 3635
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9556929]

przewiń do góry