L.p

 

 

NAZWA AKTU

 

PRZEDMIOT

DATA I MIEJSCE PUBLIKACJI

1.
 
Uchwała Nr 286.XLVIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 25 stycznia 2018 roku
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania
2.
 
Komunikat Nr 1.2018 Starosty Sierpeckiego z dnia 7 lutego 2018 roku
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie na 2018 rok 
3.
 
Komunikat Nr 2.2018
Starosty Sierpeckiego
z dnia 22 lutego 2018r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2018r.
4. 
 
Uchwała Nr 294.XLIX.2018 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 22 lutego 2018 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok 
5.
 
Uchwała Nr 301.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 roku
w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, udzielania i rozmiaru obniżek godzin dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli wymienionych w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

 

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3743 z dnia 10 kwietnia 2018r.

6.   Uchwała Nr 302.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki .

Dz. Uz. Woj. Maz. poz. 3905 z dnia 12 kwietnia 2018 roku

7.   Uchwała Nr 303.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki  

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 3690 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

8.   Uchwała Nr 308.L.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 marca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok .

Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4675 z dnia 26 kwietnia 2018 roku
9.   Uchwała Nr 319.LI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 kwietnia  2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok  
10.   Uchwała Nr 314.LII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 maja  2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok  
11.   Uchwała Nr 323.LIII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 11 czerwca  2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 7095 z dnia 12 lipca 2018r.
12.   Uchwała Nr 325.LIV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 czerwca  2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok Dz. Urz. woj. Maz. poz. 7023 z dnia 11 lipca 2018r.
13.   Uchwała Nr 720.135.2018
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 marca 2018r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za rok 2017. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 7150 z dnia 13 lipca 2018r.
14.   Uchwała Nr 332.LV.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 6 września  2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego 2018 roku Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9183 z dnia 1 października 2018 roku
15.   Uchwała Nr 334.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16  października  2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego Dz, Urz. Woj. Maz. pozycja 9976 z dnia 22 października 2018 roku
16.   Uchwała Nr 341.LVI.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16  października  2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 9977 z dnia 22 października 2018 roku
17.   Uchwała Nr 342.LVII.2018 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 16 listopada 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2018 rok Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 11480 z dnia 23 listopada 2018 roku
18.   Informacja Starosty Sierpeckiego w sprawie zatwierdzenia projektu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu miasto Sierpc, gmina Sierpc, powiat Sierpc. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 11399 z dnia 21 listopada 2018r.
         

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-02-05 11:24:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:10:06
  • Liczba odsłon: 8338
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9925691]

przewiń do góry