L.p

 

 

NAZWA AKTU

 

PRZEDMIOT

DATA I MIEJSCE PUBLIKACJI

1.   Uchwała Nr 113.XVII.2016
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 stycznia 2016r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na rok 2016. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5412
z dnia 16 czerwca 2016r.
2.   Uchwała Nr
114.XVII.2016
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 stycznia 2016r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych przez inne niż Powiat Sierpecki osoby prawne lub osoby fizyczne oraz niepublicznych szkół i placówek, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 1209
z dnia 11 lutego 2016r.
3.   Sprawozdanie
Starosty Sierpeckiego
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Sierpeckiego za rok 2015. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 1104
z dnia 4 lutego 2016r.
4.   Uchwała Nr 122.XVIII.2016
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 lutego 2016r.
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia - Dziennym Domu ,,Senior - WIGOR" w Szczutowie. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2452
z dnia 14 marca 2016r.
5.   Uchwała Nr 123.XVIII.2016
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 lutego 2016r.
w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2016-2019" Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2299
z dnia 10 marca 2016r.
6.   Uchwała Nr 127.XVII.2016
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 25 lutego 2016r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016r. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 6210
z dnia 11 lipca 2016r.
7.   Komunikat Nr 1.2016
Starosty Sierpeckiego
z dnia 17 marca 2016r.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2016 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 2871
z dnia 23 marca 2016r.
8.   Komunikat Nr 2.2016
Starosty Sierpeckiego
z dnia 17 marca 2016.
w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Powiatowym Domu Dzieci w Szczutowie. Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 2872
z dnia 23 marca 2016r.
9.   Uchwała Nr 132.XIX.2016
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 24 marca 2016r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 7678
z dnia 26 sierpnia 2016r.
10.   Uchwała Nr 135.XX.2016
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 5 maja 2016r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 8340 z dnia 26 września 2016r.
11.   Uchwała Nr 142.XX.2016
Rady Powiatu w Sierpcu
 z dnia 5 maja 2016r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sierpcu Dz.Urz.Woj.Maz. pozycja 4684 z dnia 16 maja 2016 r.
12.   Uchwała Nr 263.56.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 23 marca 2016r.
w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i z wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu oraz Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu za 2015 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 5673
z dnia
29 czerwca 2016r.
13.   Uchwała Nr 143.XXI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok. Dz.Urz.Woj.Maz. pozycja 9032 z dnia 20 października 2016 roku
14.   Uchwała Nr 149.XXII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 30 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok Dz. Urz.Woj. Maz. pozycja 9887 z dnia 22 listopada 2016 roku
15.   Uchwała Nr 153.XIII.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lipca 2016 roku zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok. Dz. Urz. Woj. Maz. pozycja 10481 z dnia 2 grudnia 2016 roku
16.   Uchwała Nr 156.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie utworzenia Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu . Dz. Urz. Woj Maz. pozycja 7924 z dnia 8 września 2016 r.
17.   Uchwała Nr 158.XXIV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 31 sierpnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok
Wycofano wniosek o publikację
18.   Uchwała Nr 365.72.2016
Zarządu Powiatu w Sierpcu
z dnia 30 sierpnia 2016r.
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania budżetu oraz wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Sierpeckiego za I półrocze 2016r. Dz. Urz. Woj. Maz.
pozycja 7979
z dnia 9 września 2016r.
19.   Uchwała Nr 161.XXV.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 9 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 roku, poz. 1014.
20.   Uchwała Nr 163.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016 roku w sprawie połączenia jednostek budżetowych PCPR w Sierpcu i Ponadgminnej Świetlicy Środowiskowej w Sierpcu Dz. Urz.Woj. Maz. pozycja 8610 z dnia 6 października 2016 roku
21.   Uchwała Nr 164.XXVI.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 września 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok. Dz.Urz. Woj. Maz. pozycja 1103 z dnia 6 lutego 2017 roku
22.   Informacja
Starosty Sierpeckiego
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo - kartograficznego opracowanego w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu Dąbrówki gm. Sierpc. Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 10334
z dnia 1 grudnia 2016 r.
23.   Uchwała Nr 175.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia  2016 roku w sprawie ustalenia opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11251 z dnia 13 grudnia 2016 roku
24.   Uchwała Nr 177.XXIX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 8 grudnia  2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Maz z dnia 12 maja 2017 roku poz. 4612
25.   Uchwała Nr 183.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2016 rok Dz. Urz. Woj. Maz., z dnia 17 sierpnia 2017 roku, poz. 6765
26   Uchwała Nr 186.XXX.2016 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2017 rok Dz. Urz.Woj Maz. poz. 494 z dnia 18 stycznia 2017 roku
         
         
         
         
         
         
         
         
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-01 11:15:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 09:06:57
  • Liczba odsłon: 14279
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9919138]

przewiń do góry