L.p

Nazwa aktu

Przedmiot

Data wejścia w życie

1.
Uchwała Nr 35/V/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 7 lutego 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
Dz. Urz.Woj.Maz. poz. 8512 z dnia 29 lipca 2013 r.
2.
Komunikat
Starosty Sierpeckiego
z dnia 14.02.2011 roku

w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie za 2011 rok
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 40, poz.1342
z dnia 21.03.2011 r.

3.
Sprawozdanie Nr 1
Starosty Sierpeckiego
z dnia 11.03.2011 roku

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Sierpeckiego za 2010 rok
Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 64, poz. 2104
z dnia 27 kwietnia 2011

4.
Uchwałą Nr 46/VI/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 11 marca 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Powiatu Sierpeckiego na rok 2011
Dz. Urz. Woj. Maz.poz 8561 z dnia 29 lipca 2013 r.
5.
Uchwała Nr 49/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15 kwietnia 2011 roku
w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz 2487
z dnia 14 maja 2011 r.

6.
Uchwała Nr 55/VII/2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 15.04.2011 roku

w sprawie Statutu Powiatu Sierpeckiego
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 78, poz. 2488
z dnia 14 maja 2011 r.

7.
Uchwała Nr 90.XV.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 28 października 2011 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych działających na terenie Powiatu Sierpeckiego
Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 205, poz. 6141 z dnia 8 listopada 2011 r.
8.
Uchwała Nr 95.XVI.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 2 grudnia 2011 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.
Dz. Urz/. Woj Maz. Nr 238, poz. 8446 z dnia 29 grudnia 2011 roku.
9.
Uchwała Nr 101.XVIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z drogi i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 poz. 310 z dnia 19 stycznia 2012 r.
10.
Uchwała Nr 103.XVIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2012-2023.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 poz. 484 z dnia 23 stycznia 2012 r.
11.
Uchwała Nr 104.XVIII.2011
Rady Powiatu w Sierpcu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Uchwała Budżetowa Powiatu Sierpeckiego na rok 2012.
Dz. Urz. Woj. Maz. z 2012 poz. 467 z dnia 23 stycznia 2012 r.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-05-20 14:25:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-04 07:32:48
  • Liczba odsłon: 9046
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9556833]

przewiń do góry