Do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału Oświaty i Zdrowia należy:

I. W zakresie oświaty:
1) prowadzenie całości spraw wynikających z funkcji organu prowadzącego szkoły i placówki oświatowe,
2) tworzenie, przekształcanie i likwidacja szkół i placówek oświatowych,
3) sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i placówek w zakresie administracyjnym i finansowym,
4) ustalanie planu sieci szkół ponadgimnazjalnych,
5) zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki w tym profilaktyki społecznej w szkołach
    ponadgimnazjalnych i placówkach wobec których powiat sierpecki pełni funkcję organu prowadzącego.

II. W zakresie zdrowia:
1) prowadzenie całości spraw wynikających z funkcji organu, który utworzył samodzielny publiczny zakład
    opieki zdrowotnej,
2) tworzenie, przekształcanie i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
3) ustalanie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu,
4) realizacja zadań Starostwa z zakresu ochrony zdrowia i wychowania w trzeźwości,
5) współpraca z organami inspekcji sanitarnej w zakresie zwalczania epidemii.

III. W zakresie kultury, sportu i współpracy z organizacjami pozarządowymi:
1) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań powiatu dot. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
2) tworzenie, przekształcanie i likwidacja instytucji kultury;
3) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną;
4) ustanawianie i przyznawanie nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury;
5) przyznawanie stypendiów;
6) realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej;
7) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych;
8) nadzór nad działalnością stowarzyszeń i fundacji,
9) nadzór i kontrola nad działalnością związków sportowych;
10) zorganizowanie i zapewnienie funkcjonowania powiatowej biblioteki publicznej;
11) opracowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi;

IV. Sprawowanie nadzoru i koordynowanie spraw związanych z realizacją zadań należących do właściwości powiatu wykonywanych przez:
1) Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu,
2) Liceum Ogólnokształcące im. H. Sucharskiego w Sierpcu,
3) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sierpcu,
4) Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Z. Wolskiego w Sierpcu, 
5) Zespół Szkół Nr 1 w Sierpcu,
6) Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Sierpcu,
7) Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu,
8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu
9) Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu,
10)Centrum Kształcenia Praktycznego w Sierpcu,
11)Dom Pomocy Społecznej w Szczutowie,
12) Krytą Pływalnię w Sierpcu.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-15 15:28:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-15 15:28:04
  • Liczba odsłon: 2347
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8528509]

przewiń do góry