Do podstawowych zadań i kompetencji Wydziału Komunikacji i Transportu należy:


1) W zakresie rejestracji pojazdów:
a) rejestracja i czasowa rejestracja pojazdów,
b) legalizacja tablic rejestracyjnych,
c) wydawanie kart pojazdów,
d) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów,
e) wyrejestrowanie pojazdów,
f) zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
g) wydawanie decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu pojazdów o dmc powyżej 3,5 tony;

2) W zakresie uprawnień do kierowania pojazdami:
a) wydawanie kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
b) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
c) wydawanie i zatrzymywanie praw jazdy oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami,
d) dokonywanie wpisu w prawie jazdy potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego do kategorii C i D,
e) kierowanie na badania lekarskie i sprawdzenie kwalifikacji kierowców;

3) W zakresie badań technicznych pojazdów:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów,
b) nadzór nad działalnością stacji kontroli pojazdów,
c) wydawanie i cofanie uprawnień dla diagnostów;

4) W zakresie szkolenie kandydatów na kierowców:
a) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
b) nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,
c) prowadzenie ewidencji instruktorów (wydawanie legitymacji i skreślanie z ewidencji);

5) W zakresie transportu drogowego:
a) powołanie komisji na egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką,
b) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w krajowym transporcie drogowym,
c) wydawanie zezwoleń na transport drogowy osób w granicach powiatu,
d) wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,
e) prowadzenie kontroli przewoźników, którym udzielono licencji oraz wydano zezwolenie lub zaświadczenie,
f) opiniowanie zmian do zezwoleń na regularny przewóz osób wykraczający poza granice powiatu,
g) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
h) wydawanie zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzenia i inne imprezy, które powodują
    utrudnienia w ruchu,
i) prowadzenie lub powierzenie - zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych zadań związanych z
   usuwaniem i prowadzeniem parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z drogi,
j) występowanie do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów usuniętych z drogi
   i nieodebranych przez właściciela,
k) wydawanie decyzji o zapłacie przez właściciela kosztów związanych z usuwaniem, przechowywaniem,
   oszacowaniem, sprzedażą lub zniszczeniem pojazdów od wydania dyspozycji o usunięciu pojazdu do
   zakończenia postępowania;

6) W zakresie ewidencji:
a) przekazywanie danych do ewidencji prowadzonej przez ministra właściwego ds. transportu odnośnie
    pojazdów, kierowców, ilości i zakresu udzielonych licencji i zezwoleń,
b) udostępnianie danych, w których posiadaniu jest Wydział dla podmiotów określonych ustawą;

7) Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych;
8) koordynowanie działań pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych a organami powiatu w zakresie realizacji zadań dotyczących zarządzania ruchem na drogach powiatowych, przejazdów pojazdów nienormatywnych oraz wydawania zezwoleń na zawody sportowe, rajdy, wyścigi, zgromadzeni i inne imprezy, które powodują utrudnienia w ruchu lub wymagają korzystania z dróg w sposób szczególny.  
     

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-12 15:07:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-09 09:32:43
  • Liczba odsłon: 4022
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10646289]

przewiń do góry