KONTROLE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERPCU W 2022 ROKU

 1. Kontrola pn."Efekty realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego projektów w zakresie usług elektronicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 2. Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w Starostwie Powiatowym w Sierpcu.
 3. Kontrola pn. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej, zapobiegania degradacji gruntów, rekultywacji i zagospodarowania gruntów oraz prowadzenia kontroli i sprawozdawczości w sprawach ochronnych gruntów rolnych. Wydawanie i zatrzymywanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, a także cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami, której celem będzie ustalenie rzeczywistego stanu realizacji zaleceń pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do Starosty Powiatu Sierpeckiego.
 4. Kontrola projektu "E-usługi w drodze kompleksowej informatyzacji Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu" Weryfikacja utrzymania trwałości projektu między innymi w odniesieniu do ustaleń kontrolnych NIK.
 5. Kontrola problemowa stanu przygotowań Starostwa Powiatowego w Sierpcu oraz wybranych gmin do realizacji zadań obronnych podczas ćwiczenia obronnego pk.SIERPC-2022.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2023-07-24 13:30:27
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-24 13:55:50
 • Liczba odsłon: 108
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8558643]

przewiń do góry