KONTROLE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERPCU W 2012 ROKU


 1. Kontrola problemowa dotycząca prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności stosowania w pracach geodezyjnych i kartograficznych państwowego systemu odniesień przestrzennych i wydawania zezwoleń na rozpowszechnianie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących powiatowy zasób.
 2. Kontrola sprawdzająca dotycząca prawidłowości prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 3. Kontrola dotycząca realizacji obowiązku ogłaszania aktów prawnych w postaci dokumentów elektronicznych przez organy administracji publicznej w województwie mazowieckim. 
 4. Kontrola ogólna archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
 5. Kontrola problemowa w przedmiocie wykorzystania środków finansowych otrzymanych na realizację wydatków w rozdziale klasyfikacji budżetowej 75411 w 2011 r.
 6. Kontrola problemowa dotycząca prowadzenia rejestru cen i wartości nieruchomości zawartych w rejestrze z cenami określonymi w aktach notarialnych i wartościami nieruchomości określonymi przez rzeczoznawców majątkowych w operatach szacunkowych.
 7. Kontrola problemowa w przedmiocie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących prowadzenia przez Starostę rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli, pojazdów oraz przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, a także wykonywania uprawnień nadzorczych nad fundacjami mającymi swoją siedzibę na terenie powiatu.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-05-09 11:39:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-05-09 11:39:19
 • Liczba odsłon: 2514
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9597540]

przewiń do góry