KONTROLE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERPCU W 2015 ROKU


 1. Kontrola Projektu POKL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych POKL 09.02.00-14-069/14 "Szkoła nowych możliwości".
 2. Kontrola Projektu POKL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych POKL 09.02.00-14-070/14-00 "Techniki CAD/CAM/CNC gwarancją sukcesu zawodowego".
 3. Prawidłowość prowadzenia przez wybranych Starostów województwa mazowieckiego ewidencji gruntów i budynków oraz realizacji zadań określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 4. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ze szczególnym uwzględnieniem wypełnienia przez organ obowiązków, o których mowa w art.12, 12a, 12b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 5. Kontrola dotycząca realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących wydawania, odmowy, wydania, zmiany, cofania, wygaszania oraz przenoszenia koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, a także wydawania odmowy wydania, cofania oraz wygaszania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów.
 6. Kontrola problemowa projektu pod nazwą: "Wykonanie umocnienia oraz odwodnienia wzgórza Loret zlokalizowanego częściowo w drodze powiatowej nr 3770W (ul. Wojska Polskiego w Sierpcu) - Etap I"
 7. Kontrola ogólna archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Sierpcu.
 8. Kontrola prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
 9. Kontrola problemowa w przedmiocie realizacji zadań planistyczno - organizacyjnych w zakresie obrony cywilnej.
 
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-11-30 11:29:58
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-06-28 08:12:29
 • Liczba odsłon: 2930
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9596852]

przewiń do góry