KONTROLE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERPCU W 2008 ROKU

 

 1. kontrola wydawania, odmowy i cofania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych – przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Kontroli i Audytu – 16 – 21.11.2007 r.
 1. kontrola realizacji wniosków pokontrolnych w okresie 2007 – I kwartał 2008 r. kontroli „Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę nieruchomości Skarbu Państwa w latach 2004-2006 (III kwartały)” przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w Warszawie – 14-18.04.2008 r.
 2. kontrola realizacji projektu „Scalanie gruntów we wsi Grabal Gm. Szczutowo” wykonanego w ramach działania 2.2 Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacji i Modernizacji Sektora Żywnościowego oraz Obszarów Wiejskich, przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – 9.03.2007 r.
 3. kontrola realizacji umów dot. założenia ewidencji budynków i lokali dla gmin Mochowo i Zawidz oraz postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Szczutowo” – przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Wydział Geodezji Oddział w Płocku, 23.06 – 4.07.2008r.
 4. kontrola problemowa w zakresie prawidłowości realizacji zadań organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych przeprowadzona przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Delegaturę - Placówkę Zamiejscową w Płocku – 24 – 30.09.2008 r.
 5. kontrola projektu „Stypendia uczniów w Powiecie Sierpeckim” – Mazowiecka Jednostka Wdrażająca Programy Unijne w Warszawie (dokumentacja przeniesiona na 2010r.)
 6. kontrola projektu Z/2.14/II/2.2/656/04 – stypendia dla studentów – przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażającą Programy Unijne w Warszawie, 22.12.2008 r.
 7. kontrola projektu Z/2.14/II/2.2/657/04 – stypendia dla uczniów – przeprowadzona przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażającą Programy Unijne w Warszawie, 22.12.2008 r.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Malanowska Agnieszka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-04-01 11:58:32
 • Informacja zaktualizowana przez: Malanowska Agnieszka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-01 11:58:32
 • Liczba odsłon: 2014
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8533685]

przewiń do góry