KONTROLE W STAROSTWIE POWIATOWYM W SIERPCU W 2014 ROKU


 1.  Kontrola problemowa z zakresu prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 2. Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonywania zadań dotyczących koordynacji uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
 3. Kontrola dotycząca zarządzania ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 4. Kontrola dotycząca prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczącego Priorytetów VI-IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizacji projektu: "PWP Partnerstwo Lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego Subregionu Sierpeckiego" POKL.08.01.02-14-150/11.
 5. Kontrola w przedmiocie wykorzystania środków finansowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziale 85204 klasyfikacji budżetowej na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Piotrowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-02 11:15:16
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-02 11:15:16
 • Liczba odsłon: 1993
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8534718]

przewiń do góry