Znak sprawy

 Imię i Nazwisko inwestora

lub

Nazwa firmy

Opis zamierzenia inwestycyjnego, adres, obręb, jednostka  Data wpływu zgłoszenia do Urzędu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Termin upływu zgłoszenia do zatwierdzenia
1 2 3 4 5 6
AB.6743.1.1.2023

Energa Operator S.A.

ul. Marynarki Polskiej 130

80-557 Gdańsk

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilenia w energię elektryczną budynku gospodarczego w obrębie 0027 Topiąca, jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo działki nr ewid. 207/1, 222/3, 248/5, 248/6 04.01.2023r. 26.01.2023 Brak sprzeciwu
AB.6743.1.2.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem i przyłączem kablowym oraz szafką pomiarową w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2, działki nr ewid. 22/9, 126/6, 128, 147/1, 148, 162 10.01.2023r. 01.02.2023 Brak sprzeciwu
AB.6743.1.3.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem i przyłączem kablowym oraz szafką pomiarową w obrębie 0023 Słupia , jednostka ewidencyjna 142703_2, działki nr ewid. 202,140,109/2 20.01.2023r. 14.02.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.4.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem i przyłączem kablowym oraz szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2051/4, 2051/3, 2052/9, 2052/10, 2052/11, 2052/12 30.01.2023r. 21.02.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.5.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem i przyłączem kablowym oraz szafką pomiarową w obrębie 0022 Lelice, ul. Polna, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid.  35/14, 35/17, 35/22, 36, 296 30.01.2023r. 21.02.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.6.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Rozbiórka oraz budowa sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV w obrębie 0039 Żurawinek, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 37, 20, 12/1, 12/3, 12/5, 36, 35/4, 35/3, 35/6, 34/6, 13 01.02.2023r. ----------

Wycofano zgłoszenie przez inwestora

13.02.2023r.

AB.6743.1.7.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV i rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV do zasilenia działki nr 118 w obrębie 0017 Malanowo Nowe,  działki nr ewid. 5, 6 oraz w obrębie 0013 Ligówko działki                 nr ewid. 119, 118 jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo 07.02.2023r. 28.02.2023r. Brak sprzeciwu

 

AB.6743.1.8.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 19/12, 18/20, 18/21, 18/22, 18/23 20.02.2023r. 14.03.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.9.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie 0039 Żurawinek, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 37, 20, 12/1, 12/3, 12/5, 36, 35/4, 35/3, 35/6, 34/6, 13 24.02.2023r. 20.03.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.10.2023

Gmina Sierpc, ul. Biskupa Floriana 4

09-200 Sierpc

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 0019 Kwaśno działki nr ewid. 5, 2/13, 2/20, 4 oraz w obrębie 0022 Miłobędzyn działki  nr ewid. 31, 97, 36/5, 36/3, 36/1, 30/1, 37/2, 37/3, 30/2, 38/6, 38/3, 38/4, 39/2, 65, 39/1, 40, 41, 69/1, 70/1, 43, 44/1, 73, 71, 81, 45, 46/1, 47, 74, 49, 50, 51, 77, 71, 53/1, 54, 94 jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc 07.03.2023r. 29.03.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.11.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w obrębie 0010 Gójsk, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 228/1, 229/1, 229/3, 229/2, 230, 232/1, 234/2, 235/4, 236/4, 265/2, 268/2, 269, 271, 272 08.03.2023r. 30.03.2023r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.12.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa oraz budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV w obrębie 0016 Kowalewo Podborne, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 18/6, 18/7, 18/1, 24/1, 34, 33/1, 32/1, 32/4, 32/5, 31, 30/9 10.03.2023r.   Sprawa w toku
AB.6743.1.13.2023 osoba fizyczna

Budowa budynku mieszkalnego do 70m2 w obrębie 0029 Sulkowo Rzeczne, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działka nr ewid. 47

13.03.2023r. 13.03.2023 Inwestycja realizowana na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1a Pb
AB.6743.1.14.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w obrębie 0001 Sierpc,                    ul. Deszczowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 509/15, 509/20, 510/24 13.03.2023r.   Sprawa w toku
AB.6743.1.15.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w obrębie 0025 Piaski,                    , jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 75/6, 89/14, 109, 122/1 14.03.2022r.   Sprawa w toku
AB.6743.1.16.2023

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa kablowej sieci energetycznej nN 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w obrębie 0001 Sierpc,                    ul. Ziemiańska, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 326/7, 236/8, 4144, 4146 16.03.2023r.   Sprawa w toku
AB.6743.1.17.2023

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o.

33-100 Tarnów

ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn 90 mm w obrębie 0001 Sierpc, ul. Narutowicza działki nr ewid. 3124, 1286/10, 1286/9 

17.03.2023r.   Sprawa w toku
           
           
           

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwiński Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-12-14 08:36:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-03-30 10:22:05
  • Liczba odsłon: 172
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7570931]

przewiń do góry