Numer sprawy                     Nazwisko  lub nazwa inwestora Opis zamierzenia inwestycyjnego, adres, obręb, jednostka Data wpływu zgłoszenia do Urzędu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Termin upływu zgłoszenia do zatwierdzenia
           
AB.6743.1.1.2021

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Gozdowie 09-213 Gozdowo, ul. K. Gozdawy 12

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w obrębie 0029 Rempin, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo działki nr ewid. 172, 173

174, 175, 177, 178, 179, 164, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 234, 235, 264, 262, 263, 254, 301/2, 272, 273, 274, 275, 266, 267, 268, 269, 270, 271.

04.01.2021r. ------

Brak sprzeciwu

26.01.2021

AB.6743.1.2.2021

Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0001 Sierpc, ul. Jana Kilińskiego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2821, 2818, 2819, 2820.  20.01.2021r. ------

Brak sprzeciwu

11.02.2021

AB.6743.1.3.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0001 Sierpc, ul. Jana Kilińskiego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1906/6, 1906/9, 1906/10, 1906/11, 1906/12, 1906/13, 1906/14  26.01.2021r. ------

Brak sprzeciwu

17.02.2021

AB.6743.1.4.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr 509/20, 509/17, 509/18 26.01.2021r. ------

Brak sprzeciwu

17.02.2021

AB.6743.1.5.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr 227/4, 235, 236/3, 236/7, 236/8, 236/9, 236/10 29.01.2021r. -------

Brak sprzeciwu

22.02.2021

AB.6743.1.6.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0007 Borkowo Kościelne, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr 15, 16/7, 16/8, 16/9, 16/10, 16/11, 16/13, 19/19, 16/20, 16/21 08.02.2021r. -------

Brak sprzeciwu

02.03.2021

AB.6743.1.7.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nN oraz słupa nN, rozbiórka elektroenergetycznej sieci napowietrznej i kablowej nn 0,4 kV - Etap II w obrębie 0011 Gozdowo, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 72/1, 72/2, 74/1, 76/3, 77, 78/1, 79/1, 79/3, 79/4, 80/1, 80/2, 82, 84, 93/7, 727, 767, 768/1, 768/2, 768/3, 768/4 15.02.2021r. -------

Brak sprzeciwu

09.03.2021

AB.6743.1.8.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w obrębie 0030 Studzieniec, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 106/1, 110, 111/1 19.02.2021r. --------

Brak sprzeciwu

12.03.2021

AB.6743.1.9.2021

Polska Spółka Gazownictwa Sp.     z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn63 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Zgodna działka nr ewid. 4081

02.03.2021r. -------

Brak sprzeciwu

24.03.2021

 

AB.6743.1.10.2021 Polska Spółka Gazownictwa Sp.     z o.o., ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa)  w obrębie 0001 Sierpc, ul. Jana Matejki, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2469/18, 3363/2. 19.03.2021r. -------- 13.04.2021r.
AB.6743.1.11.2021

Gmina Mochowo          

ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w obrębie 0036 Żółtowo, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 37, 41/1, 46, 48, 49, 65/2, 67, 68/1, 68/2, 70, 88/1, 88/1, 87, 89, 90, 91/1, 100, 101, 103, 105, 106/1, 106/2, 107, 108, 110, 111, 112, 117/3, 118/3, 118/4, 118/5, 118/6 oraz w obrębie 0021 Mochowo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 17/1, 17/4, 17/2, 17/3, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/3, 19/5, 19/7, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6. 01.04.2021r. --------

Brak sprzeciwu

23.04.2021

AB.6743.1.12.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej i złącza kablowego 0,4 kV wraz rozbiórką istniejącej sieci kablowej 0,4 kV i złącza kablowego - usunięcie kolizji w obrębie 0001 Sierpc, ul. Konstytucji 3-go Maja, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1356, 1357, 1360/1, 1360/2, 1349/1. 02.04.2021r. --------

Brak sprzeciwu

29.04.2021

AB.6743.1.13.2021

Gmina Mochowo          

ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

Budowa kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe i roztopowe  w obrębie 0020 Mochowo, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 125/41, 125/16, 125/13, 125/24, 125/20, 125/17, 130/2, 102/4, 102/3. 08.04.2021r. ---------

Brak sprzeciwu

30.04.2021

AB.6743.1.14.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0021 Mochowo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 38/3, 38/13. 13.04.2021r.            --------

Brak sprzeciwu

05.05.2021

AB.6743.1.15.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4kV, budowa przyłącza kablowego 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0020 Mochowo, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 118/2, 121/1, 120/3, 121/2, 123/2, 124/4 oraz w obrębie 0021 Mochowo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 22/5, 22/7, 26, 27. 19.04.2021r. --------

Brak sprzeciwu

11.05.2021

AB.6743.1.16.2021

Gmina Mochowo          

ul. Sierpecka 2, 09-214 Mochowo

Budowa sieci wodociągowej  w obrębie 0019 Malanówko, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 1, 2, 3 oraz w obrębie 0025 Osiek, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 123, 124, 125, 126/3. 20.04.2021r. -------

Brak sprzeciwu

12.05.2021

AB.6743.1.17.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV w obrębie 0001 Sierpc, ul. Kasztelańska, jednostka ewidencyjna 142701_2 Sierpc, działki nr ewid. 550/2, 551, 553/13. 20.04.2021r. -------

Brak sprzeciwu

12.05.2021

AB.6743.1.18.2021

Gmina Gozdowo ul. Gozdawy 19, 09-213 Gozdowo

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 001 Gozdowo, jednostka ewid. 142702_2 działka nr ewid. 34/7 26.04.2021r. ------

Brak sprzeciwu

18.05.2021

AB.6743.1.19.2021 Stowarzyszenie Użytkowników Działek Letniskowych w Szczutowie Budowa wewnętrznej elektroenergetycznej linii zasilającej 0,4 kV w obrębie 0025 Szczutowo, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo działka nr ewid. 277 30.04.2021r. --------   

Brak sprzeciwu

14.05.2021

AB.6743.1.20.2021

Polska Spółka Gazownictwa

33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 16

Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE DN 63 w obrębie 0044 Gozdowo, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo działki nr ewid. 37/2, 728 07.05.2021r. ------

Brak sprzeciwu

31.05.2021

AB.6743.1.21.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 4017, 4037 12.05.2021r. ------

Brak sprzeciwu

08.06.2021

AB.6743.1.22.2021

Ciepłownia Sierpc Sp. z o.o.

09-200 Siepc

ul. Przemysłowa 2A

Budowa sieci cieplnej z rur preizolowanych wraz z przyłączam cieplnym, w obrębie 0001 Sierpc, ul. Paderewskiego, 142701_1 Sierpc działka nr ewid. 2369/18, 2369/15, 2369/12, 2373/23, 2373/21, 2376/18, 2383/76, 2376/17 10.05.2021r. ------

Brak sprzeciwu

10.06.2021

AB.6743.1.23.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1871/3, 1871/5, 1871/6, 1871/7, 1871/8, 1871/9, 1875/6, 1875/7, 1875/8 27.05.2021r. ------

Brak sprzeciwu

18.06.2021

AB.6743.1.24.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 188, 189/1, 189/2, 189/3, 189/4, 189/5, 189/7, 189/8, 189/9, 189/10, 189/11, 189/12 28.05.2021r. ----

Brak sprzeciwu

21.06.2021

AB.6743.1.25.2021

Polska Spółka Gazownictwa

33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 16

Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE DN 63 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Farna, jednostka ewid. 142701_1 działki nr ewid. 663, 693 28.05.2021r. -------

Brak sprzeciwu

21.06.2021

AB.6743.1.26.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc,   działki nr ewid. 1273, 4130/7, 4130/8, 4103/9, 4103/12 10.06.2021r. ------

Brak sprzeciwu

02.07.2021

AB.6743.1.27.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0036 Słupia, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz, działki nr ewid. 56/1, 56/2, 44, 41 11.06.2021r. -------

Brak sprzeciwu

06.07.2021

AB.6743.1.28.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc,   działki nr ewid. 262/4, 262/9, 263/10, 269/3 24.06.2021r. --------

Brak sprzeciwu

16.07.2021

AB.6743.1.29.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc,   działki nr ewid. 1906/6, 1906/11, 4108/8, 4108/12 01.07.2021r. -------

Brak sprzeciwu

23.07.2021

AB.6743.1.30.2021 Gmina Gozdowo - GZGK, ul. K. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewid. 142702_2 Gozdowo,  działka nr ewid. 211/5, 264/2. 08.07.2021r. -------

Brak sprzeciwu

27.07.2021

AB.6743.1.31.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Linia kablowa nN ze złączami kablowo-pomiarowymi nN w obrębie 0011 Gozdowo, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo,   działki nr ewid. 502/4, 502/3, 769, 770, 771, 772. 15.07.2021r. -----

Brak sprzeciwu

06.08.2021

AB.6743.1.32.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0025 Szczutowo, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo,   działki nr ewid. 123/5, 123/11, 123/12, 123/14, 123/15, 123/16, 123/19, 123/20, 123/21, 123/22, 123/23, 124/13 23.07.2021r. ------

Brak sprzeciwu

17.08.2021

AB.6743.1.33.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną bud. mieszkalnego              w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo,  działki nr ewid. 35/20, 35/5, 36 23.07.2021r. --------

Brak sprzeciwu

17.08.2021

AB.6743.1.34.2021

Polska Spółka Gazownictwa

33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 16

Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE DN 63 w obrębie 0001 Sierpc,                             ul. Magnacka, ul. Ziemiańska jednostka ewid. 142701_1 Sierpc, działki nr ewid.269/3, 3300/2 29.07.2021r. -------

Brak sprzeciwu

20.08.2021

AB.6743.1.35.2021

"EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem od sieci w obrębie 0001 Sierpc, ul. Szpitalna, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 1095/7, 1071, 1096/20 05.08.2021r. ------

Brak sprzeciwu

27.08.2021

AB.6743.1.36.2021

"EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Mieszka I, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki

nr ewid. 1927/1, 3341, 1810/21, 1809/23, 1809/22, 1809/12, 1810/15

05.08.2021r. ------

Brak sprzeciwu

27.08.2021

AB.6743.1.37.2021

"EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Hoża, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki

nr ewid.142/3, 142/1

05.08.2021r. ------

Brak sprzeciwu

27.08.2021

AB.6743.1.38.2021

"EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 Maja 4

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Zgodna ETAP I, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działka nr ewid. 4081

06.08.2021r. -----

Brak sprzeciwu

16.08.2021

AB.6743.1.39.2021

"EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 Maja 4

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Zgodna ETAP II, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 4081, 1273

06.08.2021r. ------

Brak sprzeciwu

16.08.2021

AB.6743.1.40.2021

"EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 Maja 4

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Wspólna ETAP I, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działka nr ewid. 107/3

06.08.2021r. ------

Brak sprzeciwu

16.08.2021

AB.6743.1.41.2021

"EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 Maja 4

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Wspólna ETAP II, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działka nr ewid. 107/3

06.08.2021r. -----

Brak sprzeciwu

16.08.2021

AB.6743.1.42.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo,  działka nr ewid. 180/5 06.08.2021r. ------

Brak sprzeciwu

31.08.2021

AB.6743.1.43.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo,  działki nr ewid. 122/4, 122/5, 122/6, 122/7 06.08.2021r. -------

Brak sprzeciwu

31.08.2021

AB.6743.1.44.2021

Energa Oświetlenie

81-855 Sopot

ul. Rzemieślnicza 17/19

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w obrębie 0030 Studzieniec, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działka nr ewid. 80/23 09.08.2021r. -------

Brak sprzeciwu

31.08.2021

AB.6743.1.45.2021

Energa Oświetlenie

81-855 Sopot

ul. Rzemieślnicza 17/19

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w obrębie 0007 Borkowo Kościelne, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 461, 462, 463 10.08.2021r. -------

Brak sprzeciwu

01.09.2021

AB.6743.1.46.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Przebudowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, przebudowa, budowa i rozbiórka sieci napowietrznej 0,4 kV wraz z budową sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo - pomiarowym w obrębie 0020 Kurówko, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 25/1, 25/2, 22, 21, 71, 148/2, 149/2, 150/1, 151/2, 156/1, 17, 29, 18, 7/4, 7/3, 7/5, 7/6, 6, 148/1, 167, 113, 112, 72, 99, 100, 114/5, 114/3, 114/7, 114/6, 115, 119/1, 116/1, 119/2, 116/2, 117/1, 117/2, 118/2, 121. 13.08.2021r. ------

Brak sprzeciwu

01.09.2021

AB.6743.1.47.2021

Polska Spółka Gazownictwa

33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 16

Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE DN 63 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Kościuszki, jednostka ewid. 142701_1 Sierpc, działki nr ewid.246/11, 246/10, 246/8, 247/9, 247/7 24.08.2021r, -------

Brak sprzeciwu

16.09.2021

AB.6743.1.48.2021

"EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 Maja 4

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Głowackiego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działka nr ewid. 343/7

31.08.2021r. ---------

Brak sprzeciwu

22.09.2021

AB.6743.1.49.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0007 Borkowo Kościelne, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 14/26, 15 10.09.2021r. --------

Brak sprzeciwu

04.10.2021

AB.6743.1.50.2021
osoba fizyczna

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o obrębie 0001 Sierpc, ul. Magnacka, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc

działki nr ewid. 269/3, 263/4, 269/14, 263/6,269/13, 169/12, 269/5

13.09.2021r. --------

Brak sprzeciwu

05.10.2021

AB.6743.1.51.2021

Polska Spółka Gazownictwa

33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 16

Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE DN 63 w obrębie 0022 Mochowo Parcele, jednostka ewid. 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 129/28, 129/31, 129/34, 129/38 17.09.2021 --------

Brak sprzeciwu

12.10.2021

AB.6743.1.52.2021

Zefir 10 Sp.z o.o.

00-854 Warszawa

Al. Jana Pawła II 25

budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków oraz przyłącza wodociągowego w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 247/6, 247/9, 246/5, 246/7, 248, 256, 270/3 22.09.2021r. --------

Brak sprzeciwu

15.10.2021

AB.6743.1.53.2021

Gmina Szczutowo

09-227 Szczutowo

ul.Lipowa 5A

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie 0025 Szczutowo, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działka nr ewid. 123/5, 123/15 24.09.2021r. ------

Brak sprzeciwu

19.10.2021

AB.6743.1.54.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0027 Ostrowy, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 116/4, 116/5 05.10.2021r. ------

Brak sprzeciwu

27.10.2021

AB.6743.1.55.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0007 Borkowo Kościelne, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid.  120/1, 119/5, 120/2 06.10.2021r. ------

Brak sprzeciwu

28.10.2021

AB.6743.1.56.2021

"EMPEGEK" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc

ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie 0001 Sierpc, pl. Chopina, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działka nr ewid. 1179/8, 1197, 2809/5, 2777

07.10.2021r. -------

Brak sprzeciwu

29.10.2021

         
AB.6743.1.57.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz złączami kablowo-pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid.  388/2, 438/5, 438/6, 438/7, 438/8, 438/9, 438/10 12.10.2021r. --------

Brak sprzeciwu

03.11.2021

AB.6743.1.58.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz złączami kablowo-pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1757/15, 1756/4, 1756/5, 1756/6, 1756/7 18.10.2021r. ---------

Brak sprzeciwu

09.11.2021

AB.6743.1.59.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz złączami kablowo-pomiarową w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 412, 424 18.10.2021r. ---------

Brak sprzeciwu

09.11.2021

AB.6743.1.60.2021

Polska Spółka Gazownictwa

33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 16

Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE DN 63 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja, ul. Jana Pawła II ,  jednostka ewid. 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1785, 3867,3993, 1271/2
21.10.2021r. --------

Brak sprzeciwu

12.11.2021

AB.6743.1.61.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz złączami kablowo-pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, ul. Ziemiańska, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 263/6, 263/4, 263/9, 269/3, 263/1 21.10.2021r. ---------

Brak sprzeciwu

15.11.2021

AB.6743.1.62.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz złączami kablowo-pomiarową w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 79/8, 79/14, 79/15, 79/2179/24, 79/26, 80, 551 26.10.2021r. --------

Brak sprzeciwu

17.11.2021

AB.6743.1.63.2021

Polska Spółka Gazownictwa

33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 16

Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE DN 63 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Przemysłowa   jednostka ewid. 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 2254/2 28.10.2021r. -------

Brak sprzeciwu

19.11.2021

AB.6743.1.64.2021

Polska Spółka Gazownictwa

33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 16

Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE DN 63 w obrębie 0020 Mochowo,  jednostka ewid. 142703_2 Mochowo, działka nr ewid.130/2, 101, 102/4, 100/1, 100/7, 95, 94 28.10.2021r. -------

Brak sprzeciwu

19.11.2021

AB.6743.1.65.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz złączami kablowo-pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid.510/24, 509/20, 509/16 29.10.2021r. -------

Brak sprzeciwu

23.11.2021

AB.6743.1.66.2021
Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Budowa sieci kablowej  elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz złączami kablowo-pomiarową do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie 0001 Sierpc, ul. Wincentego Witosa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2361/13, 2361/18, 2361/31, 3937/6 02.11.2021r. --------

Brak sprzeciwu

24.11.2021

AB.6743.1.67.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Budowa sieci kablowej  elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz złączami kablowo-pomiarową do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w obrębie 0001 Sierpc, ul. św. Wojciecha,  jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1935/15, 1935/26, 1937/5, 1937/16, 1941/15

04.11.2021r. -------

Brak sprzeciwu

26.11.2021

AB.6743.1.68.2021

Energa Oświetlenie

81-855 Sopot

ul. Rzemieślnicza 17/19

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego w obrębie 00030 Studzieniec, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 195/19, 195/21, 195/45 08.11.2021r. ------

Brak sprzeciwu

30.11.2021

AB.6743.1.69.2021

Gmina Gozdowo

09-213 Gozdowo

ul. K Gozdawy 19

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 0011 Gozdowo, ul. Sosnowa, ul. Polna, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 290/4, 290/3, 37/4, 38/2, 36, 20/2, 39/1, 21, 39/3, 40/6, 40/8, 62, 22/1, 40/1, 35/1, 34/14, 34/7, 23, 18/5, 17/3, 11, 7, 6/5, 6/2, 6/4, 17/1, 6/3, 5/2, 5/1, 4, 3/6, 3/3, 2/3, 2/1, 2/2, 1, 14, 96/10 09.11.2021r. -------

Brak sprzeciwu

01.12.2021

AB.6743.1.70.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Przebudowa sieci napowietrznej nn 0,4 kV oraz budowa sieci kablowej  elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  w obrębie 0004 Bonisław,  jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 6/5, 6/6, 6/7, 6/8 09.11.2021r. ------

Brak sprzeciwu

01.12.2021

AB.6743.1.71.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 budowa sieci kablowej  elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  w obrębie 0001 Sierpc, ul. Wiejska,  jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 281/6, 281/8 09.11.2021r. ------

Brak sprzeciwu

01.12.2021

AB.6743.1.72.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 budowa sieci kablowej  elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi  w obrębie 0007 Borkowo Kościelne, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid.14/16, 14/26, 14/22 12.11.2021r. --------

Brak sprzeciwu

07.12.2021

AB.6743.1.73.2021

Gmina Zawidz

ul. Mazowiecka 24

09-226 Zawidz Kościelny

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie 0042 Zawidz Kościelny, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz działki nr ewid. 343, 424, 439, 444, 442, 440/1, 440/2, 440/3, 434/4, 433/5, 441/1, 435, 443 16.11.2021r. -------

Brak sprzeciwu

08.12.2021

AB.6743.1.74.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 budowa sieci kablowej  elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi  w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 22/9, 22/11, 22/17, 22/18, 22/20 26.11.2021r. -------

Brak sprzeciwu

20.12.2021

AB.6743.1.75.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym poniżej 1kV (0,4 kV) oraz budowa kablowej rozdzielnicy szafowej 0,4kV o obrębie 0001 Sierpc, ul. Kościuszki jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 3920/4, 483/11, 483/12, 483/44 01.12.2021r. --------

Brak sprzeciwu

17.12.2021

AB.6743.1.76.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 budowa sieci kablowej  elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi  w obrębie 0001 Sierpc, ul. Łokietka, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1809/12, 1809/16, 1809/17, 1809/22, 1810/14, 1810/15, 1810/16 03.12.2021r. -------

Brak sprzeciwu

28.12.2021

AB.6743.1.77.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 Demontaż i budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV  w obrębie 0028 Sulkowo Bariany,  jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 1, 2/1, 2/2 08.12.2021r. -------

Brak sprzeciwu

29.12.2021

AB.6743.1.78.2021 Energa Operator s.a. 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130 budowa sieci kablowej nN-0,4 kV z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, ul. Magnacka, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 269/9, 263/1, 269/3, 269/14, 269/15. 21.12.2021r. ------

Brak sprzeciwu

12.01.2022

AB.6743.1.79.2021

Polska Spółka Gazownictwa 33-100 Tarnów

ul. Bandrowskiego 16

Budowa Sieci Gazowej Średniego Ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie 0001 Sierpc,  jednostka ewid. 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 2335/1, 2337/3, 2338/4, 2339/3, 2340/1, 2345/1, 2360, 2361/13, 2361/15, 2361/16, 2361/18, 2361/27, 2361/28, 2362/6, 2367/5, 2367/7. 22.12.2021r. --------- Brak sprzeciwu
    Rok 2021 zakończono na pozycji 79      
           
           

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwiński Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-01-04 08:44:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-01-19 07:29:48
  • Liczba odsłon: 1564
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 8526149]

przewiń do góry