Znak sprawy

Nazwisko lub nazwa

inwestora

Opis zamierzenia inwestycyjnego, adres, obręb, jednostka  Data wpływu zgłoszenia do Urzędu Data wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia Termin upływu zgłoszenia do zatwierdzenia
           
1 2 3 4 5 6
AB.6743.1.1.2022 osoba fizyczna

Budowa sieci wod-kan oraz sieci kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami wod-kan i kanalizacji  deszczowej w obrębie

0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 41, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25/10, 25/11, 25/12,

25/13, 25/14, ul. Narutowicza

03.01.2022r. 25.01.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.2.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia fi 110mm, fi 63 mm, fi 40mm wraz z przyłączami - zadanie A w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 714, 794, 2516/1, 3842/1 oraz obrębie 0007 Borkowo Kościelne, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 139, 137, 194, 58, 57, 50/5, 222, 115/3, 453/5, 93, 3883/5, 385/1, 152/1, 187/6, 188/4, 68, 123/1, 118/4, 119/1, 450, 239, 454/2, 372/2, 369/1, 532/2, 114, 391/1, 364, 36 05.01.2022r. 27.01.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.3.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0022 Mochowo, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 129/33, 129/34, 129/36, 129/37, 129/38, 129/39, 129/40, 129/41, 129/42 14.01.2022r. 08.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.4.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 29/12, 29/1, 29/8, 29/2, 29/3, 29/4, 29/9, 29/10, 29/11, 29/5, 29/6, 29/7 19.01.2022 10.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.5.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0004 Cieślin, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 108/24, 108/17 19.01.2022 10.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.6.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV i przebudowa sieci napowietrznej 0,4 kV w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej dla gospodarstwa rolnego w obrębie 0029 Osiek, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz 19.01.2022 10.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.7.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0001 Sierpc, ul. Dobrawy jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1948/5, 1948/11 20.01.2022 11.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.8.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0003 Bożewo Nowe,               ul. Płocka, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 126/3, 162 20.01.2022 11.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.9.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi  w obrębie 0031 Sudragi, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid.  170, 171/1, 189/1, 189/2 25.01.2022r. 16.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.10.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid.  550/1, 550/4, 547/10 03.02.2022r. 25.02.2022r.
Brak sprzeciwu
 
AB.6743.1.11.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa i budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV oraz budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w obrębie 0013 Gorzewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid.  142/17, 142/19, 142/18, 142/16, 242, 144/1, 144/2, 168, 166/1, 237/2, 238, 239/3, 239/5, 239/19, 239/20, 239/18. 03.02.2022r. 25.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.12.2022
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie,   ul. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo

Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo działki

nr ewid. 4/11, 4/33, 4/22, 4/32

07.02.2022r. 28.02.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.13.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0001 Sierpc, ul. Staszica,  jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid.  1917, 1918 16.02.2022r. 10.03.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.14.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0017 Rościszewo,  jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo, działki nr ewid.  168, 170/7, 551/13 01.03.2022r. 23.03.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.15.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasilenia budynku mieszkalnego i gospodarczego  w obrębie 0007 Borkowo Kościelne,  jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid.  349/1, 349/2 10.03.2022r. 01.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.16.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa w obrębie 0001 Sierpc, ul. Kolejowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 2260/6, 2262/6, 2263/6, 2264/64,127 14.03.2022r. 05.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.17.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0021 Mochowo Nowe,  jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 19/12, 19/11, 19/10, 14/2, 15 oraz w obrębie 0036 Żółtowo jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 53/1, 53/3, 69/2, 54 17.03.2022 08.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.18.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  dla zasilenia budynku mieszkalnego w obrębie 0001 Sierpc, ul. A. Piniarowicz,  jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid.  2069/4, 2069/10, 2067, 2031/1 17.03.2022r. 08.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.19.2022 osoba fizyczna

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2 w obrębie 0021 Majki Duże, jednostka ewid. 142707_2 Zawidz na działce nr ewid. 4/2

28.03.2022r. 28.03.2022r. Inwestycja realizowana na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1a Pb
AB.6743.1.20.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Przebudowa sieci napowietrznej oraz demontaż i budowa sieci napowietrznej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w obrębie 0013 Ligówko działki   nr ewid. 102, 119, 132/4 oraz w obrębie 0017 Malanowo Nowe działki nr ewid. 1/3, 1/4, 24/3, 4/4, 5 jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo 28.03.2022r. 20.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.21.2022 osoba fizyczna Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70m2 w obrębie 0022 Mochowo Parcele, jednostka ewid. 142703_2 Mochowo na działce nr ewid. 127/6 29.03.2022r. 29.03.2022r. Inwestycja realizowana na podst. art. 29 ust. 1 pkt 1a Pb
AB.6743.1.22.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0003 Bożewo Nowe,  jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 7/30, 7/31 01.04.2022r. 26.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.23.2022

Polska Spółka Gazownictwa 

Sp.z o.o

ul. Bandrowskiego 16

33-100 Tarnów

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia fi 110mm, fi 90mm, fi63mm wraz z przyłączami fi 25mm - ZADANIE B w obrębie 0001 Białe Błoto działki nr ewid. 64, 84, 8, 34, 65/5, 27/1  w obrębie 0008 Borkowo Wielkie, działki nr ewid. 25/1, 25/2, 255, 157, 158/1, 149, 161, 54, 132/1, 97, 146/1, 116/2, 160/6, 137 oraz w obrębie 0007 Borkowo Kościelne działki nr ewid. 302, 115/3, 115/2, 115/1, 308, 309, 310, 311, 312, 313/1, 313/2, 313/3, 314/2, 315, 328, 30, 29,  jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc 04.04.2022r. 26.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.24.2022
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
w Gozdowie,   ul. Gozdawy 12, 09-213 Gozdowo
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo na działkach nr ewid. 141/3, 261/1, 30/6, 30/2, 30/15, 30/14, 33/6 04.04.2022r. 26.04.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.25.2022

"EMPEGEK" Sp. z o.o. w Sierpcu

09-200 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja 48

Budowa sieci wodociągowej fi 160 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Władysława I Hermana, jednostka ewidencyjna 142701_1 działki           nr ewid. 1967/24, 1967/19, 1968/16, 1970/10, 1971/7 08.04.2022r. 04.05.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.26.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0023 Słupia,  jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo, działki nr ewid. 407/8, 407/9, 407/10, 407/12 14.04.2022r. 06.05.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.27.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie 0040 Wilczogóra, działki       nr ewid. 30/2, 30/3, 31, 60, 146, 148, 177/1, 177/2, 178 jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc i w obrębie 0010 Kuski działki              nr ewid. 102/1, 19, 156, 150, 136 jednostka ewidencyjna 142704_2 Rościszewo 20.04.2022r. 12.05.2022r. Brak sprzeciwu
AB.6743.1.28.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym  w obrębie 0030 Studzieniec,  jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 121/4, 121/6, 121/7, 121/8, 121/9, 121/10, 111/1, 111/2, 111/3, 204, 118 28.04.2022r.   Sprawa w toku
AB.6743.1.29.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym dla zasileni bud. mieszkalnego  w obrębie 0022 Lelice,  jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid.166, 269/2, 165/2, 164/2, 163/8 11.05.2022r.   Sprawa w toku
AB.6743.1.30.2022

Energa Operator S.A

80-557 Gdańsk

ul. M. Polskiej 130

Budowa sieci (linii) kablowej nN, złącza kablowego nN, szafek pomiarowych nN do zasilenia w energię elektryczną działek w obrębie 0001 Sierpc, ul. Powstańców, jednostka ewidencyjna 142701_1, działki nr ewid. 297/19, 297/13, 261/2, 4173, 4171,4169, 4165, 4163, 4160 16.05.2022r   Sprawa w toku
           
           
           
           
           
           

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwiński Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-12-30 10:03:12
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-05-17 13:08:37
  • Liczba odsłon: 243
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 6263144]

przewiń do góry