ROK 2020
 
,
 Nr sprawy Imię i nazwisko lub nazwa inwestora Opis zamierzenia inwestycyjnego, adres, obręb, jednostka Data wpływu zgłoszenia do Urzędu Data wniesienia sprzeciwu do  zgłoszenia  Termin upływu zgłoszenia do zatwierdzenia  
AB.6743.1.1.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie  0029 Rempin, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 162, 163, 177
 
02.01.2020r. ------ 23.01.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.2.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie  0029 Rempin, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid.186, 189, 202, 203
 
02.01.2020 ----- 23.01.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 

AB.6743.1.3.2020
Energa Oświetlenie Sp.z o.o.
81-855 Sopot

budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV oświetlenia drogowego w obrębie 0004 Cieślin, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo, działki nr ewid. 48
 
15.01.2020r. ----
06.02.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.4.2020
Energa Oświetlenie Sp.z o.o.
81-855 Sopot
 

budowa sieci elektroenergetycznej nn0,4kV oświetlenia drogowego w obrębie 0015 Kęsice, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz, działki nr ewid. 78
 
15.01.2020r. -----
06.02.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6740.1.5.2020
Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
 
budowa linii kablowej nn 0,4kV oraz budowa i rozbiórka linii napowietrznej  nn0,4kV w obrębie 0002 Białasy, gm. Szczutowo, działki nr ewid. 227/16, 227/15, 227/12, 227/7, 227/4
 

22.01.2020r.
----- 13.02.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.6.2020
Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
 

budowa i rozbiórka linii kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowym oraz budowa i rozbiórka linii napowietrznej  nn0,4kV w obrębie 0002 Białasy, gm. Szczutowo, działki nr ewid.252, 242/2, 238, 242/1, 247/1
 

22.01.2020r.
----- 13.02.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB. 6743.1.7.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
15, 297budowa odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 KV oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV oraz , stanowisk słupowych  na odcinku kolizyjnym z linią napowietrzną WN-110 kV Płock-Sierpc (przęsło 85-86) w obrębie 0015 Grodkowo Zawisze, gm. Sierpc działka nr ewid. 15 10.02.2020r. ------ 03.03.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.8.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
budowa sieci kablowej 0,4kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0021 Mieszczk, jednostka ewid. 142705_2 Sierpc działki nr ewid. 10/3, 10/5, 10/6, 16/1 13.02.2020r. ----- 09.03.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.9.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewid. 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 323, 358/1, 358/2, 358/3, 358/4, 358/5, 358/6, 358/7 19.02.2020r. ----- 12.03.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.10.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewid. 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 2359/2, 2361/13, 2361/29, 2361/30 19.02.2020r. ----- 12.03.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.11.2020 "EMPEGEK"
Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 48
09-200 Sierpc
Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Solskiego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc
działki nr ewid. 2388/3, 2388/7, 2388/8, 2388/9, 2383/113, 2383/72, 2383/74, 2376/16, 2373/18, 2373/20, 2370/9, 2370/12
04.03.2020 ----- 26.03.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.12.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0029 Rempin, jednostka ewid. 142702_2 Gozdowo działki      nr ewid.189, 201, 202 13.03.2020r. ----- 07.04.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.13.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0025, jednostka ewid. 142705_2 Sierpc działki nr ewid.89/1, 89/2, 89/3, 89/5, 90, 109 13.03.2020r. ----- 07.04.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.14.2020 Gmina Szczutowo Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Agnieszkowo działki nr ewid. 34, 56, 57, 58, 59, 60, 72, 73, 74, 75, 80, 93, 115, 131/1, 132/1, 149/1, 149/3, 151, 152, 157/1, 168, 170, 171, 172, 173, 175, 176/1, 20 oraz obręb Łazy działki nr ewid. 74, 70, 69 jednostka ewid. 142706_2 16.03.2020r. ----- 07.04.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
 
AB.6743.1.15.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie Sierpc, ul. Pomaskiego, Targowa, Sempołowskiej, działki nr ewid. 2031/2, 2083/10, 2102, 2082/3, 2082/7, 2080/4, 2083/6, 2083/5, 2083/4, 2083/3 20.03.2020r. ----- 14.04.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
 
AB.6743.1.16.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
13, 297Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci (linii) napowietrznej       nn 0,4 kV wraz ze zmianą lokalizacji stanowisk,  słupowych
w obrębie Rekowo, gm. Zawidz działki  nr ewid. 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10/1, 10/2, 11, 12, 16, 17, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 49/1, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz
27.03.2020r. ----- 21.04.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.17.2020 Gmina Sierpc Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odcinkami łączącymi sieć z posesjami w obrębie Miłobędzyn działki nr ewid. 126/5, 129, 126/3, 131/18, 131/9, 131/8, 131/3, 131/4, 97; jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc 10.04.2020r. ----- 06.05.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.18.2020 Pan Andrzej Sobociński, 09-200 Sierpc
ul. Głowackiego 52
Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc działka nr ewid. 358/4; jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc 24.04.2020r. ----- 19.05.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.19.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa  sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0029 Rempin, jednostka ewid. 142702_2 Gozdowo działki nr ewid.162, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 28.04.2020r. ----- 20.05.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.20.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa linii elektroenergetycznej kablowej 0,4 kV od istniejącej stacji transformatorowej S5-372 Gozdy 3 do projektowanego złącza kablowo-pomiarowego w obrębie 0008 Gozdy, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 114, 111/5, 105, 104/2, 104/1, 131/1, 128, 129 08.05.2020r. ----- 03.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.21.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowymi  w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 2373/21, 2373/23, 2376/17, 2376/18, 2383/75, 2383/76 12.05.2020r. ----- 03.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.22.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej 0,4 kV, budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV oraz rozbiórka słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej 15 i 0,4 kV w obrębie 0018 Kozice Smorzewo, jednostka ewid. 147202_2 Gozdowo i obrębie 0027 Romatowo , jednostka ewid. 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 54/1, 54/3, 54/4 15.05.2020r. ----- 09.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.23.2020 "EMPEGEK"
Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 48
09-200 Sierpc
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w obrębie 0001 Sierpc, ul. Konstytucji 3 Maja, działki nr ewid. 1711/1, 1271/2, 1271/1 15.05.2020r. ----- 09.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.24.2020 ENERGA OŚWIETLENIE 
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa sieci oświetlenia drogowego. Budowa linii kablowej nN-0,4 kV do oświetlenia ulicznego, montaż szafki oświetleniowej 11, 297oraz słupa wraz z oprawą oświetleniową w obrębie 0002 Bożewo, jednostka ewid. 147203_2 Mochowo, działka nr ewid. 160/4, 18.05.2020r. ----- 09.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.25.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV w  obrębie 0030 Rękawczyn,jednostka ewid. 147202_2 Gozdowo, działki nr 34/8, 40/3, 42/6, 81/3, 108/1, 108/2, 107/2, 115, 47/1, 47/2, 48/1, 48/2 i obrębie 0029 Rempin, jednostka ewid. 142702_2 Gozdowo działki nr ewid. 21, 265, 233/1, 53/2, 139, 138/2, 113, 114 18.05.2020r ----- 09.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.26.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn-0,4kV i budowa linii napowietrznej nn-0,4 kV  w  obrębie 0029 Rempin,jednostka ewid. 147202_2 Gozdowo, działki nr 139, 138/2, 114, 140, 141, 142/1, 127, 124, 144, 128/2, 128/3, 135, 136, 137, 138/3, 150 18.05.2020r. ----- 09.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.27.2020 Gmina Miasto Sierpc
, ul. Piastowska 11A, 09-200 Sierpc
Budowa linii kablowej YAKYS 5x25mm2 o długości 356m do oświetlenia ulicy Jana Pawła II,  w  obrębie 0001 Sierpc,jednostka ewid. 147201_1 Sierpc, działki nr 1347/9, 1361, 1347/8, 1348/2, 1349/1 19.05.2020r. ----- 10.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.28.2020 Centrum Wynajmu Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Ostrowska 122, 63-700 Krotoszyn Budowa Przyłącza oraz rozbudowa sieci gazowej średniego Ciśnienia dla centrum logistycznego w Sierpcu, działki nr ewid. 421/1, 1124/1, 1124/2, 1124/3 02.06.2020r. ----- 24.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.29.2020 ENERGA OŚWIETLENIE 
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa oświetlenia drogowego - budowa linii napowietrznej nN 0,4 kV do oświetlenia ulicznego, montaż słupów wraz z oprawami oświetleniowymi w obrębie 0023 Osówka, jednostka ewidencyjna 142705_2 działki nr ewid. 34, 35, 50/5, 50/7 08.06.2020r. ----- 30.06.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.30.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Rozbiórka istniejącej linii napowietrznej nn 0,4 kV i budowa linii kablowej nn 0,4 kV oraz linii napowietrznej nn-0,4 kV wraz z przebudową istniejącej linii napowietrznej nn-0,4 kV w obrębie 0030 Rękawczyn, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 55/4, 49/2, 49/6, 49/5, 49/4, 31, 81/2, 81/3, 103/4, 95, 104, 34/8, 103/12, 91, 103/13, 98, 99/3, 99/2, 99/1, 100, 101, 102/2 19.06.2020r. ----- 14.07.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.31.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa linii kablowej nN 0,4 kV w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1941/7, 1941/6, 22.06.2020r. ----- 14.07.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
 
AB.6743.1.32.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie Sierpc, ul.Targowa, działki nr ewid. 2052/2, 2052/6, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc 03.07.2020r. ---- 28.07.2020
Brak sprzeciwu do zgłoszenia
           
AB.6743.1.33.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w obrębie 0045 Zgagowo Wieś, jednostka ewidencyjna 142707_2 Zawidz , działki   nr ewid. 36/2, 216, 237,,  243/1 20.07.2020r. ------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

11.08.2020r.

 
AB.6743.1.34.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE oraz dn 40 PE wraz z przyłączami gazowymi w obrębie Sierpc, ul. Narutowicza, ul. Zaścianek, ul. Bojanowska, działki nr ewid. 135/1, 41, 26/1, 25/1, 24/1, 23/1, 22/1, 126/1, 125/1, 124/1, 123/1, 122/1, 23/12, 23/11, 6/4, 25/15, 125/9, 25/9, 22/3, 122/4, 23/3, 23/5, 23/14, 125/3, 125/4, 125/5, 125/6, 125/8 22.07.2020r. ------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

20.08.2020r.

 
AB.6743.1.35.2020 "EMPEGEK"
Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 48
09-200 Sierpc
budowa odgałęzienia sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 0001 Sierpcu, ul. 11 Listopada, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 985 poza pasem drogi wojewódzkiej nr ewid. 541. 27.07.2020r. -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

18.08.2020r.

 
AB.6743.1.36.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV, przebudowa sieci napowietrznej 0,4 kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 0,4 kV w obrębie 0037 Stropkowo,działki nr ewid. 68/1, 75, 74/1, 72/1, 72/3, 72/7, 73/1, 73/9, 74/4, 74/3 oraz w obrębie 0042 Zawidz Kościelny, działki nr ewid. 524, 522, 467, 525, 558, 557/2, 557/1, 556, 553, 554, 555 jednostka ewid. 142707_2 Zawidz 28.07.2020r.  

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

21.08.2020r.

 
AB.6743.1.37.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z. o.o.

02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE w obrębie 0001 Sierpc, ul. Mieszka I, ul. Władysława II Wygnańca , jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1939/4, 1939/9, 1948/9, 1938/8, 1939/1 31.07.2020r. -------------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

 21.08.2020r.

 
AB.6743.1.38.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z. o.o.

02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE w obrębie 0001 Sierpc, ul. Wspólna, ul. Żeromskiego, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 107/3, 1273, 1803/27, 1275/4 31.07.2020r. ------------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

21.08.2020r.

 
AB.6743.1.39.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63mm PE w obrębie 0001 Sierpc, ul. Emilii plater i ul. Piotra Wysockiego , jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 753/3, 3121 04.08.2020r. -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

26.08.2020r.

 
AB.6743.1.40.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, ul. Powstańców, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 297/4, 297/7, 297/9, 297/10, 297/11, 297/12, 297/13, 297/14, 297/15, 297/16, 297/17, 297/18, 297/19, 297/20, 297/23, 297/24, 297/25, 297/26, 297/27, 297/28, 297/29, 297/30, 297/31, 297/32, 297/33, 297/34, 297/35, 297/36, 299/25 06.08.2020r. -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

28.08.2020r.

 
AB.6743.1.41.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o.o. 33-100 Tarnów,      ul. Bandrowskiego 16

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie 0011 Gozdowo, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 37/4, 280, 301/1 06.08.2020r. ----------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

28.08.2020r.

 
AB.6743.1.42.2020

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z. o.o. 33-100 Tarnów,      ul. Bandrowskiego 16

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie 0001 Sierpc, ul. Staszica, Dworcowa, Smolna jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 3315, 1844/8, 1846/15, 1844/11, 73, 64, 51, 82 06.08.2020r. --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

28.08.2020r.

 
AB.6743.1.43.2020 "EMPEGEK"
Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 48
09-200 Sierpc
Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Jasna, Sadowa i Kalinowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działka nr ewid. 511/50 10.08.2020r. --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

31.08.2020r.

 
AB.6743.1.44.2020 "EMPEGEK"
Sp. z o.o.
ul. Konstytucji 3 Maja 48
09-200 Sierpc
Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Magnacka, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 270/3, 263/1, 3300/18, 3300/20, 3300/2, 269/3 19.08.2020r. ---------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

10.09.2020r.

 
AB.6743.1.45.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z. o.o.

           33-100 Tarnów,                  ul. Bandrowskiego 16

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie 0001 Sierpc, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Bolesława II Śmiałego jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 4015, 4016, 4020, 2707/10, 1946/36, 1941/23, 4037, 2707/12, 1946/39, 1941/28, 1937/23, 2707/14, 28.08.2020r. -----------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

21.09.2020r.

 
AB.6743.1.46.2020

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z. o.o.

           33-100 Tarnów,                  ul. Bandrowskiego 16

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie 0001 Sierpc, ul. Kwiatowa, ul. Tysiąclecia,  jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1546, 1555, 1513/2 28.08.2020r. -----------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

21.09.2020r.

 
AB.6743.1.47.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, przebudowa i budowa sieci napowietrznej 0,4 kV oraz demontaż słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i sieci napowietrznej 0,4 kV w obrębie 0017 Kisielewo, działki nr ewid. 95/1, 95/2, 96, 97/3, 97/2, 97/1, 97/4 oraz obrębie 0007 Grąbiec jednostka ewid. 142705_2 Sierpc oraz działki nr ewid. 47, 48, 49/1, 49/2, 50/2, 50/1, 51, 53/1, 73/1, 73/4, 62, 56, 58, 57/2, 57/1, 57/3, 59, 63, 64, 60, 65/1, 65/2, 66, 82, 86/2, 86/1, 88/1, 87/1, 85/1, 84/2, 84/1, 83/1, 61/1 w jednostce ewid. 142707_2 Zawidz 02.09.2020r. --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

24.09.2020r.

 
AB.6743.1.48.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym-zasilanie szafy telekomunikacyjnej w obrębie 0001 Sierp, ul. Braci Tułodzieckich, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 1486/4, 1130/5 08.09.2020r. -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

30.09.2020r.

 
AB.6743.1.49.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0001 Sierp, ul. Sadowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki nr ewid. 511/50, 511/54 14.09.2020r. -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

05.10.2020r.

 
AB.6743.1.50.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0029 Rempin, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 181, 183, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 201 14.09.2020r. ---------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

05.10.2020r.

 
AB.6743.1.51.2020

Zakłady Mięsne "Olewnik" Sp. z o.o.

09-200 Sierpc,

ul. Traugutta 24

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Traugutta, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 1750/26, 1742/4, 1742/2, 4114 15.09.2020r. --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

07.10.2020r.

 
AB.6743.1.52.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie 0001 Sierpc, ul. Dobrawy, działki nr ewid. 1941/11, 1937/12, 1935/12, 1934/23, 1934/22 jednostka ewidencyjna 142701_1 16.09.2020r. -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

07.10.2020r.

 
AB.6743.1.53.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie 0001 Sierpc, ul. Reja, działki nr ewid. 2838 jednostka ewidencyjna 142701_1 16.09.2020r. ---------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

08.10.2020r.

 
AB.6743.1.54.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nn 0,4 kV ze złączem kablowo-pomiarowym w obrębie 0019 Kwaśno, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 2/10, 2/11, 2/13, 2/14, 2/19, 2/20,4 oraz w obrębie 0022 Miłobędzyn, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działki nr ewid.30/1, 142 18.09.2020r. --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

13.10.2020r.

 
AB.6743.1.55.2020 osoba fizyczna Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z pojedynczym zbiornikiem na gaz płynny LPG o poj. V=2700l do budynku mieszkalnego w obrębie 0006 Bledzewo, jednostka ewidencyjna 142705_2 Sierpc, działka nr ewid. 453/3 28.09.2020r. --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

20.10.2020r.

 
AB.6743.1.56.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia w obrębie 0001 Sierpc, ul. Deszczowa i ul. Kalinowa działki nr ewid. 508/4, 509/20, 511/50 12.10.2020r. --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

03.11.2020r.

 
AB.6743.1.57.2020 ENERGA OŚWIETLENIE 
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa sieci oświetlenia drogowego w obrębie 0006 Grabowo, jednostka ewid. 142707_2 Zawidz działki nr ewid. 11, 12 05.11.2020r. ---------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

27.11.2020r.

 
AB.6743.1.58.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci kablowej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc działki nr ewid. 1651/2, 1807/7, 1808/3, 1809/17, 1809/18, 1809/19, 1809/20, 1809/21, 1809/22, 180923, 1909/2, 1910, 1917, 2736/2, 2736/7 jednostka ewid. 142701_1 Sierpc 06.11.2020r. -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

01.12.2020r.

 
AB.6743.1.59.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, działki nr ewid. 514/9, 514/10, 514/12, 515, 517/1; jednostka ewid. 142701_1 Sierpc 10.11.2020r. ----------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

02.12.2020r.

 
AB.6743.1.60.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, działka nr ewid.1127 12.11.2020 --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

04.12.2020r.

 
AB.6743.1.61.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa linii kablowej nN 0,4kV w obrębie 0001 Sierpc, działki nr ewid. 269/3, 269/7; jednostka ewid. 142701_1 Sierpc 12.11.2020 ------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

04.12.2020r.

 
AB.6743.1.62.2020 ENERGA OŚWIETLENIE 
Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19
81-855 Sopot
Budowa sieci oświetlenia drogowego w obrębie 0031 Sudragi, jednostka ewid. 142705_2 Sierpc, działki nr ewid. 14, 28/2, 81 13.11.2020 -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

08.12.2020r.

 
AB.6743.1.63.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, ul. Bolesława Chrobrego, działki nr ewid 4019, 4020; jednostka ewid. 142701_1 Sierpc 16.11.2020 --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

08.12.2020r.

 
AB.6743.1.64.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz z szafkami pomiarowymi w obrębie 0001 Sierpc, ul. Ziemiańska, działki nr ewid 269/3, 269/12, 269/13; jednostka ewid. 142701_1 Sierpc 16.11.2020 --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

08.12.2020r.

 
AB.6743.1.65.2020 Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
33-100 Tarnów, ul. Bandrowskiego 16
Budowa sieci średniego ciśnienia do 0,5 MPa z rur PE dn63 i dn 40 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Mieszka I , jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 3341, 1810/21, 1809/22, 1809/23 20.11.2020 ---------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

15.12.2020r.

 
AB.6743.1.66.2020 osoba fizyczna Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z pojedynczym zbiornikiem o poj. 2700l i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym dla budynku mieszkalnego w obrębie 0035 Skoczkowo, jednostka ewid. 142707_2 Zawidz, działka nr ewid. 267/4 03.12.2020r. ------- wycofano wniosek przez inwestora  
AB.6743.1.67.2020

FUNDACJA "MOCNI MOCĄ NADZIEI"

Cieślin 31, 09-215 Bożewo

Budowa instalacji zewnętrznej zbiornikowej z pojedynczym zbiornikiem o pojemności 2700 dm3 i wewnetrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym w obrębie 0004 Cieslin, jednostka ewid. 142703_2 Mochowo, działka nr ewid. 108/11. 07.12.2020r. -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

29.12.2020r.

 
AB.6743.1.68.2020 osoba fizyczna Budowa instalacji gazowo-zbiornikowej na gaz propan z naziemnym zbiornikiem o pojemności V=2,7 m3 wraz z przyłaczem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz wewnętrzną instalacją w tym budynku w obrębie 0008 Gozdy, jednostka ewid. 142703_2 Mochowo, działka nr ewid. 104/1. 07.12.2020r. ------- wycofano wniosek przez inwestora  
AB.6743.1.69.2020

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

02-235 Warszawa, ul. Równoległa 4A

Budowa sieci średniego ciśnienia  PE dn63 w obrębie 0001 Sierpc, ul. Wojska Polskiego , jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 220/3, 668 11.12.2020r. -------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

04.01.2021r.

 
AB.6743.1.70.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w obrębie 0023 Słupia, jednostka ewidencyjna 142706_2 Szczutowo działki nr ewid. 399/17, 399/19, 399/21, 399/23, 400/1, 402/1, 408/8, 408/10, 408/12, 409/1, 409/3, 409/4, 409/5, 409/6, 410/3, 410/4, 410/5, 410/6, 410/7, 410/8, 411/2, 412 11.12.2020r. -----

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

05.01.2021r.

 
AB.6743.1.71.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 269/8, 269/3. 14.12.2020r. ------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

05.01.2021r.

 
AB.6743.1.72.2020

 Gmina Mochowo         Mochowo,  ul. Sierpecka 2

Budowa sieci wodociągowej w obrębie 0015 Łukoszyn, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 26, 27, 28, 29, 30; w obrębie 0003 Bożewo Nowe, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 37, 64, 65, 68, 70; w obrębie 0002 Bożewo, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działka nr ewid. 62/1; w obrębie 0004 Cieślin, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działka nr ewid. 107/2; w obrębie 0036 Żółtowo, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 100, 101, 103, 104; w obrębie 0038 Żurawin, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 4, 7/3, 10, 77, 79/2; w obrębie 0010 Kapuśniki, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 16, 17/1, 17/2, 17/4, 19/1, 34/4, 34/5, 34/8, 34/9, 35, 42, 45, 46; w obrębie 0026 Rokicie, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 103, 115/3, 202; w obrębie 0019 Malanówko, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 132/1, 132/2, 167, 169/1, 169/2; w obrębie 0039 Żurawinek, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 10, 12/10, 12/15, 12/16, 12/20; w obrębie 0018 Malanowo Stare, jednostka ewidencyjna 142703_2 Mochowo działki nr ewid. 90/4, 360. 14.12.2020r. --------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

05.01.2021r.

 
AB.6743.1.73.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV w obrębie 0013 Gorzewo, gmina Sierpc działka nr ewid. 218/3, 230, 219/2, 219/1, 215, 220/1, 220/2, 220/3, 220/4, 220/5, 220/6, 220/7 17.12.2020r. ------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

11.01.2021r.

 

 
AB.6740.1.74.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, ul. Chrobrego, działki nr ewid.4018, 4016 22.12.2020r. ------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

12.01.2021r.

 
AB.6740.1.75.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, ul. Chrobrego, działka nr ewid.4028 22.12.2020r. ------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

13.01.2021r.

 
AB.6740.1.76.2020 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, 09-213 Gozdowo,  ul. Gozdawy 12 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie 0022 Lelice, jednostka ewidencyjna 142702_2 Gozdowo, działki nr ewid. 202, 264/2, 178/1, 178/3, 179/2, 176/4, 176/3 28.12.2020r. ------

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

18.01.2021r.

 
AB.6740.1.77.2020 Energa Operator S.A.
Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130
Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV wraz z szafką pomiarową w obrębie 0001 Sierpc, działki nr ewid.509/17, 510/24, 509/20 31.12.2020r.  

Brak sprzeciwu do zgłoszenia

22.01.2021r.

 
    Rok kalendarzowy 2020 zakończono na pozycji 77.        
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwiński Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-24 13:33:09
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-03-31 13:03:29
  • Liczba odsłon: 1926
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9571149]

przewiń do góry