1. Zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne wydaje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.


 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać:

 1. Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres,

 2. Numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,

 3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP),

 4. Rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne,

 5. Rodzaj i liczba pojazdów samochodowych,

 6. Wnioskowana liczba wypisów – (zgodna z liczbą pojazdów samochodowych którymi dysponuje przedsiębiorca).


III. Do wniosku o wydanie zaświadczenia dołącza się:


 1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub art.6 ust.1 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007r. Nr 125, poz.874 z późn. zm.);

 2. Wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument stwierdzający prawo do dysponowania nimi;

 3. Dokument potwierdzający wniesienie opłaty.


Wniosek o wydanie zaświadczenia
Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców
wykaz pojazdów

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:41:04
 • Informacja zaktualizowana przez: Piotrowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-28 10:22:01
 • Liczba odsłon: 2879
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9915624]

przewiń do góry