Przewozy na potrzeby własne:
 1. Przewozy drogowe na potrzeby własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia potwierdzającego zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozów drogowych jako działalności pomocniczej w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej. 1. Obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy przewozów drogowych wykonywanych:


 1. w ramach powszechnych usług pocztowych;

 2. przez podmioty, niebędące przedsiębiorcami, z tym, że w przypadku działalności wytwórczej w rolnictwie dotyczącej upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego obowiązek uzyskania zaświadczenia nie dotyczy rolnika w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

 3. przez przedsiębiorców posiadających uprawnienia do wykonywania transportu drogowego.


III. Zaświadczenie, powinno zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres,

 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej,

 • rodzaj i zakres wykonywania przewozów drogowych na potrzeby własne,

 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych.

 1. Zaświadczenie na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.V. Zaświadczenie na międzynarodowy niezarobkowy przewóz drogowy uprawnia do wykonywania przewozów z przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej. Zaświadczenie to uprawnia również do wykonywania niezarobkowego przewozu drogowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z rodzajem przewozów w nim określonych.


VI. W przypadku wykonywania krajowego niezarobkowego przewozu drogowego

na potrzeby własne niezgodnie z wydanym zaświadczeniem właściwy starosta

w drodze decyzji, stwierdza nieważność zaświadczenia. Wydanie nowego

zaświadczenia jest możliwe po upływie 3 lat od dnia stwierdzenia nieważności

poprzedniego zaświadczenia.Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Balcerowski Artur
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-04 09:39:22
 • Informacja zaktualizowana przez: Balcerowski Artur
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-17 10:07:13
 • Liczba odsłon: 2483
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9583089]

przewiń do góry