1) Oświadczenie Nr 14.LVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego" dla Ewy Danuty Nowakowskiej.

2) Oświadczenie Nr 15.LVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Wojciecha Szablewskiego.

3) Oświadczenie Nr 16.LVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla Jerzego Branta.

4) Oświadczenie Nr 17.LVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie przyznania tytułu honorowego ,,Zasłużony dla Powiatu Sierpeckiego dla  Henryka Dymek.

5) Oświadczenie Nr 18.LX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie zaopiniowania reorganizacji liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów

Wykonujących Działalność Leczniczą - Księga rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę Mazowieckiego.

6) Oświadczenie Nr 19.LXVIII.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie utworzenia na terenie powiatu sierpeckiego placówki opiekuńczo - Wychowawczej dla dzieci i młodzieży.

7) Oświadczenie Nr 20.LXX.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 7 grudnia 2023 r. w sprawie zaopiniowania zwiększenia liczby łóżek szpitalnych zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą - Księga Rejestrowa nr 000000008233 prowadzona dla SPZZOZ w Sierpcu przez Wojewodę mazowieckiego.

8) Oświadczenie Nr 21.LXXI.2023 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w powiecie sierpeckim w kadencji 2024-2027.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2023-01-31 12:49:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-01-04 12:11:43
  • Liczba odsłon: 1019
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 10345653]

przewiń do góry