Zgłoszenie posiadania i hodowania chartów rasowych lub ich mieszańców


 1. PODSTAWA PRAWNA

Art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie ( tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2168 ze zm.)

 1. OSOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z WNIOSKIEM

Właściciel psa

 1. WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek właściciela psa zawierający: imię i nazwisko właściciela, adres, data, prośbę o wydanie zezwolenia na posiadanie, ewentualnie hodowlę charta lub ich mieszańców


Załączniki:

 • w przypadku psów rasowych- kserokopię rodowodu poświadczona za zgodność z oryginałem przez Starostę (oryginał do wglądu)

 • do wglądu książeczka zdrowia psa z aktualnymi szczepieniami

 1. OPŁATY

82 zł - za wydania zezwolenia

 1. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

  • nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego,

  • nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, jeżeli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY

Stronie służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Płocku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Starosty Sierpeckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Rolnictwa i Środowiska, ul. Kopernika 9 – pokój nr 1, tel. (24) 275 91 31

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ul. Świętokrzyskiej 2aDruk wniosku:


druk_hodowanie_lub_utrzymywanie_chartow.docInformacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-12-22 09:43:19
 • Informacja zaktualizowana przez: Prątnicka Joanna
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-12 11:26:15
 • Liczba odsłon: 3865
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 9914972]

przewiń do góry