Szanowni Państwo Apteki funkcjonujące na terenie naszego powiatu pełnią dyżury do 24.00. W pozostałych godzinach w widocznym miejscu w dyżurującej aptece umieszczony jest nr telefonu do dyżurującego farmaceuty, który w nagłych, niezbędnych przypadkach wydaje po przybyciu stosowne leki. W przypadku gdy dyżury nie będą pełnione w tym dniu zgodnie z harmonogramem oraz nie będą pełnione w dniach kolejnych, w których dyżury będzie miała pełnić apteka - zobligowaliśmy właściciela do wywieszenia informacji w Aptece o najbliższych miejscach, w których można będzie w nagłych wypadkach nabyć niezbędne leki.

LUTY 2024