Lp

Nr uchwały i data pojęcia

Treść uchwały

1

Uchwała Nr 121.XVIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 stycznia 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

2

Uchwała Nr 122.XVIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości i zasad naliczania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym Rady Powiatu Sierpeckiego

3

Uchwała Nr 123.XVIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 23 stycznia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego oraz ustaw

4.

Uchwała Nr 124.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 5 marca 2020 roku

 

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w powiatowym ośrodku wsparcia – Dziennym Domu "Senior+" w Domu Pomocy Społecznej w Szczutowie.

 

5.

Uchwała Nr 125.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2010 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuży niż 3 lata części pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły, internatu oraz na nieruchomości oddanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Nr 1 w Sierpcu

 

6.

Uchwała Nr 126.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu  5 marca 2020 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu na nieruchomości oddanej we współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.

 

7.

Uchwała Nr 127.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2020 roku

 

w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zabytkami Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2023”.

 

8. Uchwała Nr 128.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2020 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

9. Uchwała Nr 129.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2020 roku

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

10. Uchwała Nr 130.XIX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 5 marca 2020 roku

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2020 rok.

11. Uchwała Nr 131.XX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 maja 2020 rok w sprawie podziału środków PFRON przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2020r.
12. Uchwała Nr 132.XX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 maja 2020 rok zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
13. Uchwała Nr 133.XX.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 15 maja 2020 rok zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 rok.
14. Uchwała Nr 134.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu.

15 Uchwała Nr 135.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za IV kwartał 2019 roku.

16 Uchwała Nr 136.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.

17 Uchwała Nr 137.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 rok.

18 Uchwała Nr 138.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za 2019 r.

19. Uchwała Nr 139.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Sierpeckiego.

20 Uchwała Nr 140.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.

21 Uchwała Nr 141.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020 r.

22 Uchwała Nr 142.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu wotum zaufania.

23 Uchwała Nr 143.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Sierpeckiego za rok 2019 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2019.

24 Uchwała Nr 144.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Sierpcu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

25 Uchwała Nr 145.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Edukacji w Powiecie Sierpeckim na lata 2020-2024.

26 Uchwała Nr 146.XXI.2020 Rady Powiatu w Sierpcu w dniu 25 czerwca 2020 rok

w sprawie Regulaminu Wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Sierpecki.

27. Uchwała Nr 147.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinie zastępczej zawodowej oraz wysokości świadczeń dla rodzin zastępczych.
28. Uchwała Nr 148.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2020-2035.
29. Uchwała Nr 149.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2020r.
30. 150.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. w sprawie udzielenia dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - Kościół filialny drewniany pw. św. Wawrzyńca, zbudowany w 1720r. remontowany w 1870r. w m. Blizno, gm. Szczutowo.
31. 151.XXII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 10 września 2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Sierpeckiego.
32. 152.XXIII.2020 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 18 września 2020r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji infrastruktury i Bezpieczeństwa Publicznego oraz określenia jej składu osobowego.

zm. Uchwały Nr 26.V.2020 z dnia 15 lutego 2019r.

     
     
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Pawłowska Dominika
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-24 09:20:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-18 14:01:10
  • Liczba odsłon: 134
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4297556]

przewiń do góry