Sprawy z zakresu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

    (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z późn. zm. ) załatwiane są w Wydziale Architektury i Budownictwa -        

    ul. Kopernika 9, I -piętro, pokój nr 11, tel.  (0-24) 275-91-29 wew. 129  tel. (0-24) 275-91- 27 wew. 127  

 

 

1) POZWOLENIA NA ROZBIÓRKĘ

 

1. Dokumenty potrzebne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę:

 

Wymagane dokumenty:

       - zgodę właściciela obiektu,

       - szkic usytuowania obiektu budowlanego,

       - opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

       - oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na   

         cele budowlane,

       - opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

       - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów , a także inne

         wymagane przepisami szczególnymi,

       - w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

       - upoważnienie udzielone osobie działającej w moim imieniu.   

 

OPŁATA SKARBOWA :

 

1 .Opłaty skarbowe dokonuje się zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej

   ( Dz.U. 2020 poz. 1546 z późn. zm.).

2. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub

    bezgotówkowo na rachunek tego organu w chwili składania wniosku o pozwolenie

     na rozbiórkę.

wzór:      

OPŁATA SKARBOWA ZA POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ :

.....................................................................................................

.....................................................................................................

Urząd Miasta Sierpc

Nr konta – 10 1240 – 3204 – 1111 – 0000 – 2905 – 2770

Bank PEKAO S.A. I Oddział Sierpc

 

Druki:

a) b-1_wniosek_o_pozwolenie_na_budowe_lub_rozbiorke__17-12-2016.doc 

 

b) b-3_oswiadczenie_o_posiadanym_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_budowlane_-_17.12.2016.doc


 

 

 

 

          2)   DECYZJA ROZSTRZYGAJĄCA O NIEZBĘDNOŚCI WEJŚCIA DO

 

               SĄSIEDNIEGO  BUDYNKU, LOKALU LUB NA TEREN SĄSIEDNIEJ 

                                                NIERUCHOMOŚCI.Do wniosku należy dołączyć:


1) Zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości budynku lub lokalu (najemcy) na wejście lub informacje o braku zgody,


2) Odpowiednio: plan zagospodarowania terenu lub odpowiednie rzuty kondygnacji budynku lub lokalu z zaznaczeniem powierzchni, oraz jej określeniem, niezbędnej do wykonania prac,


3) Kopie pozwolenia na budowę lub kserokopie zgłoszenia robót budowlanych,


4) Informacje kierownika budowy potwierdzająca konieczność korzystania z tych obiektów, nieruchomości lub lokalu.
 

Dodatkowe informacje:


Inwestor po zakończeniu robót, jest zobowiązany naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, w budynku lub lokalu na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
 

Podstawa prawna:


- art. 47 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane - ( Dz.U.z 2016r. poz. 290 )

  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Siwiński Hubert
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-01-16 14:09:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Siwiński Hubert
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-22 11:03:05
  • Liczba odsłon: 8450
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4818701]

przewiń do góry