Lp. Nr i data Uchwały          Treść uchwały       
1.

192.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r.

w sprawie uchwalenia Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 2021-2023.
2. 193.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie uchwalenia Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2021-2025.
3. 194.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata części gruntu, powierzchni oraz pomieszczenia w budynku pływalni na nieruchomości oddanej w trwały współzarząd Krytej Pływalni w Sierpcu.
4. 195.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
5. 196.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Sierpcu za III kwartał 2020 r. narastająco.
6. 197.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sierpeckiego na lata 2021-2035.
7. 198.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu Sierpeckiego na 2021 r.
8. 199.XXX.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 12 lutego 2021r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Sierpcu na 2021 r.
     
     

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sekulska Danuta
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-02-17 12:35:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Sekulska Danuta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-02-17 13:46:23
  • Liczba odsłon: 22
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4614697]

przewiń do góry